Miksi kantasolujen luovutuksesta ei saa rahaa?

Kantasolujen luovutuksessa on kyse auttamishaluisen henkilön vapaaehtoisesta lahjasta, jonka antamiseen ei liity raha.

Mikäli luovutuksesta maksettaisiin rahaa, kasvaisivat riskit sille, että terveydentilasta ei kerrottaisi totuudenmukaisesti. Tämä saattaisi aiheuttaa riskin sekä luovuttajan että potilaan terveydelle.