Usein kysyttyä

Täältä löydät vastauksia yleisimpiin verenluovutukseen, Kantasolurekisteriin ja Veripalveluun liittyviin kysymyksiin.

Hae hakusanalla
Suodata aiheella
Ensiluovuttajille

Kuinka kauan verenluovutus kestää?

Luovutuksessa käyntiin ja kahvihetkeen on hyvä varata aikaa puolesta tunnista tuntiin. Jos tulet luovuttamaan ensimmäistä kertaa, varaathan käyntiin tunnin. Veripussi täyttyy 5–10 minuutissa.

Verenluovutus on siis todella nopea tapa auttaa ja jopa pelastaa toisen ihmisen henki!​

Ensiluovuttajille

Kuinka usein voi luovuttaa verta?

18-25-vuotiaille naisille suosittelemme luovuttamista korkeintaan kerran vuodessa ja muille naisille enintään 2–3 kertaa vuodessa.

Miehille suosittelemme enintään 3–4 verenluovutusta vuodessa.

Sallitut minimivälit kokoverenluovutuksille ovat naisille 91 ja miehille 61 vuorokautta. Voit laskea laskurin avulla, onko minimiväli kohdallasi jo täyttynyt.

Verihiutaleiden luovutuksessa verenluovutusväli on lyhyempi, koska punasolut palautetaan luovuttajan verenkiertoon.

Ensiluovuttajille

Leikkaukset ja tähystykset

Jos tiedossa on suuri leikkaus seuraavien parin kuukauden kuluessa, ei voi luovuttaa verta. Leikkaukset aiheuttavat 1–6 kuukauden verenluovutusesteen riippuen leikkauksen laajuudesta, leikkaustyypistä ja toipumisnopeudesta.

Taipuisalla tähystimellä tehtävät leikkaukset ja toimenpiteet (esimerkiksi gastroskopia eli mahan tähystys, kolonoskopia eli paksusuolentähystys ja bronkoskopia eli keuhkojen tähystys) estävät verenluovutuksen neljän kuukauden ajaksi. Veripalvelu noudattaa tässä yleiseurooppalaista sääntöä, vaikka Suomessa ei ole koskaan todettu puutteellisesti puhdistettujen taipuisien tähystinten levittämiä tartuntoja.

Nivelten tähystysleikkaukset ja toimenpiteet tehdään ns. jäykällä tähystimellä ja ne aiheuttavat toimenpiteen laajuudesta riippuen 1 – 4 viikon luovutusesteen, joskus jopa 4 kuukauden mittaisen (esim. iso ja pitkää toipumisaikaa edellyttävä polveen tehty korjausleikkaus).

Paikallispuudutuksessa tehtävät pienet toimenpiteet aiheuttavat 1–4 viikon verenluovutusesteen.

Katso myös: hammashoito.

Haluatko lisätietoa? Soita verenluovuttajien maksuttomaan infopuhelimeen 0800 0 5801 (ma–pe klo 8–17).​

Ensiluovuttajille

Liikunta ja urheilu

Liikunnan tai urheilun harrastaminen ei estä verenluovutusta, mutta liikkujien on hyvä huomioida muutama tärkeä asia luovutusajankohtaa miettiessään.

Verenluovutus vaikuttaa nestetasapainoon lyhyellä aikavälillä. Verenluovutuksessa menetetään noin puoli litraa verta. Luovutuksessa menetetty nestemäärä korvautuu noin vuorokaudessa.

Nestetasapainon korjaantumisen takaamiseksi ei samana päivänä luovutuksen jälkeen voi harrastaa liikuntaa tai urheilua, jossa hikoilee tai joka sisältää pistokäden rasitusta. Jotta nestetasapaino jo ennen luovutusta olisi mahdollisimman kohdillaan, ei juuri ennen luovuttamista voi harrastaa rajua hikiliikuntaa ja tulla sieltä suoraan luovuttamaan.

Luovutuksen aiheuttama hemoglobiinin lasku vaikuttaa sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä suorituskykyyn, jota tarvitaan kovatehoisessa tai pitkäkestoisessa vaativassa fyysisessä suorituksessa. Luovutusta seuraava päivänä voi kuntoliikkuja palata harrastuksen pariin, mutta kovatehoiseen tai tavoitteelliseen huippusuoritukseen pääseminen voi kestää noin kuukauden verenluovutuksesta.

​Haluatko lisätietoa? Soita verenluovuttajien maksuttomaan infopuhelimeen 0800 0 5801 (ma–pe klo 8–17).

Ensiluovuttajille

Lävistys ja korvien rei'itys

Lävistys aiheuttaa neljän kuukauden verenluovutusesteen. Myös korvien rei’ittäminen lasketaan ihon lävistykseksi.

Luovutuseste perustuu Euroopassa noudatettaviin säädöksiin, joiden taustalla on ihon lävistystilanteisiin liittyvä riski altistua veren välityksellä tarttuville C- ja B-hepatiittiviruksille ja HI-virukselle.

Katso myös: tatuointi ja pigmentointi.

Haluatko lisätietoa? Soita verenluovuttajien maksuttomaan infopuhelimeen 0800 0 5801 (ma–pe klo 8–17).

Ensiluovuttajille

Lääkkeet

Vain harvat lääkkeet ovat sinällään esteitä verenluovutukselle. Verenluovuttajan käyttämiä lääkkeitä arvioidaan useimmiten niiden käyttösyiden kannalta: olennaista on, onko se sairaus, johon lääkettä käytetään, este verenluovutukselle.

Esimerkiksi verenpainelääkkeet, kolesterolilääkkeet, allergia- ja astmalääkkeet, eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua hillitsevät lääkkeet, masennuslääkkeet, tulehduskipulääkkeet ja unilääkkeet eivät lääkkeinä estä luovutusta. Verenpainelääkkeen käytön aloituksesta tulee olla kulunut kaksi viikkoa ja psyykenlääkkeiden käytön aloituksesta neljä viikkoa.

Diabeteslääkkeistä vain insuliinit estävät verenluovutuksen. Tablettimuotoisen diabeteslääkityksen aloituksesta tulee olla kulunut neljä viikkoa.

Rohdosvalmisteet, luontaistuotteet, ravintolisät ja vitamiinit ovat sallittuja.

Lisätietoa lääkkeiden vaikutuksesta verenluovutussoveltuvuuteen löytyy sen sairauden kohdalta, jonka hoitoon lääkkeitä käytetään.

Katso myös: antibioottihoito

Haluatko lisätietoa? Soita verenluovuttajien maksuttomaan infopuhelimeen 0800 0 5801 (ma–pe klo 8–17).

Ensiluovuttajille

Miksi verenluovuttajan pitää painaa vähintään 50 kiloa?

Painon alaraja johtuu verimäärästä.

Ihmiskehossa on noin viisi litraa verta. Verenluovutuksessa otettava verimäärä eli noin puoli litraa ei saa turvallisuussyistä ylittää 10 prosenttia veren kokonaismäärästä.

Koska kehon verimäärä riippuu henkilön painosta, on se alle 50 kiloa painavilla niin vähäinen, että riski verenluovutuksen jälkeisille haitoille, kuten heikotukselle, huonovointisuudelle tai pyörtymiselle, kasvaa.

Sama painoraja on käytössä useissa kansainvälisissä suosituksissa, ja se on määritelty myös EU:n veridirektiivissä, jota kaikkien jäsenmaiden on noudatettava. ​

Ensiluovuttajille

Miksi verenluovutuksessa sukupuolekseen voi ilmoittaa vain mies tai nainen?

Verenluovutuksessa kysytään luovuttajan sukupuolta, koska Veripalvelussa haitallisen raudanpuutteen ehkäisy perustuu naisten ja miesten erilaisiin luovutusvälisuosituksiin ja toisistaan poikkeaviin hemoglobiibin viitearvoihin.

Muille sukupuolille tai niille, jotka eivät halua sukupuoltaan määritettävän, ei ole määritetty hemoglobiinitason viitearvoa eikä myöskään luovutukseen sallittuja rajoja.

Verenluovuttajan yksilöivä tunniste luovuttajarekisterissä on aina suomalainen henkilötunnus. Henkilötunnuksen loppuosan perusteella Suomessa ihmisen sukupuolina ovat käytössä vaihtoehdot mies tai nainen. Jos henkilötunnus vaihtuu sukupuolenkorjauksen jälkeen, muutetaan henkilön sukupuoli myös luovuttajarekisteriin.

Lue myös: Kuinka usein voi luovuttaa.

Ensiluovuttajille

Miksi verenluovutuksesta ei saa rahaa?

Verenluovutus on Suomessa perustunut aina paitsi vapaaehtoisuuteen myös maksuttomuuteen, ja nämä tekijät ovat edelleenkin turvallisten verensiirtojen perusta. Verenluovutuksesta ei saa rahaa.

Jos verestä maksettaisiin, voisi se houkutella paikalle myös niitä, joiden motiivina ei olisikaan halu auttaa. Osa saattaisi jättää olennaisia asioita kertomatta terveydentilakyselylomakkeessa ja haastattelussa.

Laki veripalvelutoiminnasta Suomessa kieltää verenluovutuksesta maksamisen.​

Ensiluovuttajille

Miten nopeasti luovutettu veri korvaantuu?

Veren tilavuus korvautuu muutamassa tunnissa, tätä auttaa runsas nesteen juominen verenluovutuspäivänä.

Punasolujen määrä on ennallaan noin kolmessa kuukaudessa. Punasolut elävät elimistössä noin 120 vuorokautta eli nelisen kuukautta, joten solut uusiutuvat koko ajan, luovutti verta tai ei.

Veren rautamäärä palautuu ennalleen keskimäärin muutamassa kuukaudessa.

Verenluovuttajan on tärkeää saada ravinnosta riittävästi rautaa verenluovutuksen yhteydessä menetetyn raudan korvaamiseksi. Raudanpuutteen riskiä pyritään ehkäisemään luovutusväleillä sekä riskiryhmille tarjottavalla rautalisällä.

Lue lisää raudasta ja verenluovuttajan raudanpuutteen ehkäisystä.

Ensiluovuttajille

Olen 18-25 -vuotias nainen, saanko luovuttaa verta ainoastaan kerran vuodessa?

18-25 -vuotiaille naisille suosituksemme on luovuttaa vain kerran vuodessa, koska verenluovuttajatutkimuksista tiedetään, että erityisesti nuoret naiset ovat riskissä altistua raudanpuutteelle.

Naiset menettävät luovutuksen yhteydessä jopa 60-100% siitä rautamäärästä, joka heillä on ns. varastorautaa. Varastot täyttyvät hitaasti ja suosituksella haluamme edesauttaa varastojen palautumista.

Lue lisää raudasta ja verenluovuttajan raudanpuutteen ehkäisystä.

Ensiluovuttajille

Onko verenluovutus turvallista?

Kyllä, terveelle henkilölle veren luovuttaminen on turvallista. Siitä aiheutuu harvoin mitään haittaa.

Luovutuksen turvallisuus varmistetaan muun muassa ennen jokaista verenluovutusta tehtävällä terveystietokyselyllä ja luovuttajan haastattelulla. Veripalvelu on vastuussa verenluovutuksen turvallisuudesta.

Joskus luovutukseen saattaa liittyä joitakin ohimeneviä oireita tai haittoja, lähinnä huonovointisuutta tai mustelmia. Kaikki verenluovuttajat ovat vakuutettuja verenluovutuksesta aiheutuneiden haittojen ja tapaturmien varalta.

Veripalvelu on pyrkinyt minimoimaan kaikki riskit tautien tarttumiseen verenluovutuksessa. Neulat ja muut verenotossa käytettävät tarvikkeet ovat aina kertakäyttöisiä ja toimintatavat loppuun asti hiottuja.

Verta saavan potilaan kannalta tärkeintä on se, että luovuttaja on terve. Vain pieni osa taudinaiheuttajista pystytään testaamaan, minkä vuoksi verenluovuttajien huolellinen valinta on tärkeää potilaan turvallisuuden kannalta. Luovutuksen yhteydessä otettavista verinäytteistä tutkitaan luovuttajan hemoglobiini ja veriryhmä sekä tärkeimmät veren välityksellä tarttuvat infektiot (HIV, hepatiitit A, B ja C, syfilis).

Verenluovuttajien hyvin tuoreet tartunnat, jotka eivät vielä näy laboratoriotutkimuksissa, aiheuttavat pienen riskin potilaan turvallisuudelle. Eripituisilla verenluovutuskarensseilla pyritään estämään se, ettei verta luovuteta tämän niin sanotun katveajan aikana. Valmisteiden mikrobiturvallisuus ei kuitenkaan voi olla täydellinen.

Ensiluovuttajille

Paino

Euroopassa noudatettavien säädösten mukaan verenluovuttajan painon on oltava vähintään 50 kg. Vähimmäispainovaatimus on tarpeen, jotta verenluovuttaja ei menetä luovuttaessaan liian suurta osaa verimäärästään. Suuri verimäärän menetys lisää pyörtymisriskiä ja hidastaa verenluovutuksesta palautumista.

Luovutuspetien kestokyvyn vuoksi verenluovuttajan paino voi olla enintään 200 kg.

Lue myös: Miksi verenluovuttajan alapainoraja on 50 kg?

Haluatko lisätietoa? Soita verenluovuttajien maksuttomaan infopuhelimeen 0800 0 5801 (ma–pe klo 8–17).

Ensiluovuttajille

Paljonko verta luovutetaan?

Tavallisessa (kokoveren) luovutuksessa luovutettava verimäärä on noin puoli litraa.

Ensiluovuttajille

Saanko tietää omat tutkimustulokseni verenluovutuksen jälkeen?

Saat tietää verenluovutuksen yhteydessä aina hemoglobiiniarvosi ja ensimmäisen verenluovutuksen jälkeen veriryhmäsi.

Muiden tutkimusten kohdalla otamme yhteyttä sinuun vain, jos tutkimustulokset viittaavat tartuntaan. Älä koskaan tule verenluovutukseen testauksen takia. Älä myöskään luovuta verta, jos epäilet olleesi tartuntariskissä. Aivan tuore tartunta ei näy testeissä, vaikka veri onkin jo tartuttavaa.

Sinulla on oikeus tietää, mitä Veripalvelun rekisteriin on sinusta kirjattu. Voit pyytää rekisteritietojasi luovutuksen yhteydessä, jos olet aiemmin luovuttanut verta. Voit myös lähettää meille omakätisesti allekirjoitetun pyynnön. Mainitse kirjeessä henkilötunnuksesi.

Ensiluovuttajille

Seksi ja seksikäyttäytyminen

Uusi seksikumppani aiheuttaa neljän kuukauden verenluovutusesteen ensimmäisestä seksikontaktista lähtien. Seksikumppanilla tarkoitetaan henkilöä, jonka kanssa on ollut sukupuoliyhdynnässä tai harrastanut anaali- tai suuseksiä.

Vaihtunut seksikumppani, esimerkiksi paluu ex-kumppanin kanssa yhteen, rinnastetaan uuteen seksikumppaniin.

Useampi kuin yksi seksikumppani viimeisen neljän kuukauden aikana aiheuttaa verenluovutusesteen. Luovutuseste päättyy, kun sinulla on viimeisen neljän kuukauden aikana ollut korkeintaan yksi seksikumppani.

Seksin ostaminen ja myyminen aiheuttaa neljän kuukauden verenluovutusesteen.

Seksiin liittyvät luovutusrajoitukset johtuvat HIV-tartunnan riskistä. Vaikka kondomin käyttö vähentää tartuntariskiä merkittävästi, se ei poista sitä kokonaan. Siksi kondomin käyttö ei vaikuta seksiin liittyviin verenluovutusrajoituksiin.

 

Haluatko lisätietoa? Soita verenluovuttajien maksuttomaan infopuhelimeen 0800 0 5801 (ma–pe klo 8–17).

Ensiluovuttajille

Sopiiko verenluovuttajille annettava rautavalmiste vegaaneille?

Kyllä sopii. Verenluovuttajille annettavassa Ferrodan-rautavalmisteessa ei ole eläinperäistä rautaa eikä muutakaan eläinperäistä. Sokeriton, laktoositon ja gluteeniton valmiste sopii sekä laktoosi-intolerantikoille, keliaakikoille että vegaaneille.

Ferrodan-rautavalmiste on kotimainen ravintolisä, jossa on raudan (ferrofumaraatti) lisäksi C-vitamiinia imeytymisen parantamiseksi.

Lue lisää raudasta ja verenluovuttajan raudanpuutteen ehkäisystä.

Ensiluovuttajille

Tatuointi ja pigmentointi

Tatuointi ja kestopigmentointi aiheuttavat neljän kuukauden verenluovutusesteen. Luovutuseste perustuu Euroopassa noudatettaviin säädöksiin, joiden taustalla on ihon lävistystilanteissa oleva mahdollisuus altistua veren välityksellä tarttuville C- ja B-hepatiittiviruksille ja HI-virukselle.

Suomessa tehty kosmeettinen pistoshoito (esim. huulten täyttö) ilman väriaineita ei estä luovutusta.

Katso myös: lävistys.

Haluatko lisätietoa? Soita verenluovuttajien maksuttomaan infopuhelimeen 0800 0 5801 (ma–pe klo 8–17).

Ensiluovuttajille

Tupakka ja nuuska

Tupakointi tai nuuskan käyttö ei estä verenluovutusta. Myöskään nikotiinikorvaushoito tai tupakoinnin lopettamisen tukena käytettävät lääkkeet eivät estä verenluovutusta. Emme suosittele tupakointia ennen tai jälkeen luovutuksen.

Haluatko lisätietoa? Soita verenluovuttajien maksuttomaan infopuhelimeen 0800 0 5801 (ma–pe klo 8–17).

Ensiluovuttajille

Voiko verenluovutuksessa käyttää tulkkia?

Tulkin käyttö verenluovutuksessa on mahdollista vain aistivamman tai autismin kirjon oireiden yhteydessä, jos luovuttajalla on käytössään riippumaton tulkki, joka ei ole luovuttajan läheinen.

Näkövammaisella voi olla verenluovutuksessa mukanaan avustaja, mutta luovuttaja ja Veripalvelun hoitaja täyttävät yhdessä terveydentilalomakkeen.

Tulkin käytön rajoitukset ja kielitaitovaatimukset johtuvat siitä, että verenluovuttajan ja valmisteiden turvallisuus on hyvin tärkeä asia. Siksi on välttämätöntä, että verenluovuttaja ymmärtää Veripalvelun henkilökunnan viestit ja päinvastoin.

Verenluovuttajan tulee hallita suomea, ruotsia tai englantia niin hyvin, että hän ymmärtää verenluovuttajalle jaettavan tietopaketin sisällön ja pystyy täyttämään terveydentilakyselyn. Jokaisella luovuttajalla on oltava mahdollisuus itsenäisesti ja riippumattomasti täyttää terveydentilakysely ja käydä haastattelukeskustelu Veripalvelun hoitajan kanssa. Hoitajan haastattelun yhteydessä kyselyn vaikeita kohtia voidaan täydentää yhdessä Veripalvelun hoitajan kanssa.