Haku Menu

Ohjeita turvallisiin verensiirtoihin

Suomessa noin 40 000 potilasta saa vuosittain verensiirron. Huolellisuus, tarkkuus ja hyvä perehdytys ovat turvallisten verensiirtojen perusta. Joskus verensiirto voi kuitenkin aiheuttaa odottamattomia haittoja. Jokaisen verivalmisteen siirrolle tuleekin olla selkeä, potilaan tarpeisiin perustuva indikaatio. Ongelmatilanteissa ja verensiirtoon liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä oman sairaalasi verikeskukseen. Myös Veripalvelun asiantuntijat ovat tavoitettavissa kaikkina vuorokaudenaikoina.

Tältä sivustolta löydät veriturvatoiminnan kannalta keskeisiä ohjeita turvallisten verensiirtojen toteuttamiseksi. Yksityiskohtaiset ohjeet verensiirtoihin valmistautumiseen ja toteuttamiseen liittyen löydät Verensiirto-oppaasta (Duodecim 2023). 


Verensiirtoon varautuminen

- Verensiirtoon varautuminen on erityisen tärkeää, jos potilaalla on harvinainen veriryhmä, useita punasoluvasta-aineita, IgA-puutos, HLA- ja HPA-immunisaatio tai muu erikoisvalmisteiden tarve.

- Verikeskus vastaa verensiirtotutkimusten tekemisestä. Veripalvelu auttaa tarvittaessa tutkimusten tekemisessä ja verivalmisteen valinnassa.

- Tarkempaa tietoa verivalmisteista ja niiden käytöstä löydät Verivalmisteiden käytön oppaasta.


Hoitoyksikössä ennen verensiirtoa huomioitavaa

- Punasolut tulee siirtää 6 tunnin sisällä huoneenlämpöön ottamisen jälkeen. Normaalinopeudella siirrettäessä punasolut voidaan siirtää huoneenlämpöisinä.  

- Trombosyytit säilytetään ja siirretään huoneenlämpöisinä.
 
- Potilaan sairaudet ja kliininen tila tulee huomioida siirtonopeudessa.

- Harkitaan esilääkityksen tarve (esim. kuumelääke, antihistamiini, diureetti).


Käsittele samanaikaisesti vain yhdelle potilaalle tarkoitettuja verivalmisteita!

- Verivalmisteen sopivuus potilaalle tulee tarkistaa (veriryhmät, sopivuuskoe, verensiirtomääräys). 

- Verivalmisteen viimeinen käyttöpäivä, väri, hyytymät, kaasun muodostus ja siisteys tulee tarkistaa.

- Käytä verensiirtoon ainoastaan verensiirtoon tarkoitettua siirtolaitetta, jossa on 150-200 mikrom:n suodatin. 

- Verivalmisteen kanssa samaan kanyyliin saa infusoida ainoastaan fysiologista keittosuolaa (NaCl 0,9 %) tai isotonista liuosta, joka ei sisällä kalsiumia.


Potilaan luona

- Tunnista potilas ja varmista, että valmiste on tarkoitettu juuri hänelle. 

- Biologinen esikoe tulee tehdä ennen jokaisen valmisteen siirtoa, koska verensiirtoreaktiot voivat liittyä yksittäisen valmisteen ominaisuuksiin. 

- Jos potilas saa verensiirtoreaktion keskeytä siirto, ilmoita hoitavalle lääkärille ja toimi näiden ohjeiden mukaisesti.


Dokumentaatio ja jäljitys

- Verensiirto tulee dokumentoida huolellisesti: vitaalit ennen ja jälkeen siirron, siirron aloitus- ja lopetusaika, siirretty määrä ja mahdolliset muutokset potilaan voinnissa.

- Säilytä verivalmisteen jäänteitä (pussi ja siirtolaite, joka on suljettu mieluiten korkilla) muovipussiin pakattuna jääkaapissa 24h siirron jälkeen. Punasoluvalmisteen sopivuuskoejaokkeisiin merkitään verivalmisteen yksikkönumero ja potilaan henkilötietotarra. Niitä säilytetään jääkaapissa 3 vrk ajan.


Käyttämättä jääneet verivalmisteet tulee palauttaa sairaalan verikeskukseen jäljitettävyyden varmistamiseksi. 


Kustannus Oy Duodecim. E.-R. Savolainen, T. Koski, S. Sainio, K. Salmela, A. Tienhaara & Vuolle M. (toim.). 2023. Verensiirto-opas. 2. painos. E-kirja.Lisätietoa

Verensiirto-opas (Duodecim 2023)

Verivalmisteiden käytön opas 

Verensiirtokortti PDF-versio

Terveydenhuollon organisaatiot voivat tilata taskukokoisia verensiirtokortteja sekä Verivalmisteiden käytön oppaita täältä.

Anti-D -suojaus verensiirron yhteydessä - ohjeistus, jos RhD-negatiiviselle potilaalle joudutaan siirtämään RhD-positiivisia punasoluja tai trombosyyttejä.

Verensiirtolaitteen yhdistäminen veripussiin (Fresenius Kabi)


Siirtosäännöt

Punasolujen siirtosäännöt, jos potilaan ABO-ryhmästä joudutaan poikkeamaan        


Trombosyyttien siirtosäännöt, jos potilaan ABO-ryhmästä joudutaan poikkeamaanPlasman siirtosäännöt, jos potilaan ABO-ryhmästä joudutaan poikkeamaan


Huomaa, että plasmaa siirrettäessä ABO-siirtosäännöt ovat käänteiset punasoluvalmisteisiin verrattuna.