Tietopaketti tutkimuksiin kutsutuille

Tällä sivulla kerrotaan kantasolujen luovuttajalle tehtävistä tutkimuksista ja kantasolujen luovuttamisesta.

Kantasolurekisteri on potilaita varten

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun ylläpitämä Kantasolurekisteri on perustettu vuonna 1992 ja rekisterissä on tällä hetkellä yli 65 000 vapaaehtoista luovuttajaa. Suomalaiset Kantasolurekisterin jäsenet ovat luovuttaneet kantasolujaan yli 900 potilaalle.

Kantasolusiirrettä tarvitseva potilas voi olla lapsi tai aikuinen, Suomessa tai ulkomailla. Vain noin 30 prosentille potilaista löytyy sopiva luovuttaja lähisukulaisista, loput potilaat tarvitsevat tuntemattoman vapaaehtoisen apua.

Veren kantasolujen siirtoa käytetään hoitona muun muassa leukemiassa, eli verisyövässä. Kantasolusiirteellä pyritään korvaamaan syöpäpotilaan häiriintynyt luuytimen toiminta terveillä kantasoluilla. Kantasolusiirto on potilaan viimeinen toivo parantua sen jälkeen, kun kaikki muut keinot on käytetty.

Kutsu jatkotutkimuksiin

Olet Kantasolurekisterin jäsen ja sinut on alustavien kudostyyppitutkimusten perusteella todettu mahdollisesti sopivaksi luovuttajaksi kantasolusiirrettä tarvitsevalle potilaalle.

Pyydämme sinut nyt jatkotutkimuksiin. Tutkimusten tarkoitus on selvittää, sopiiko sinun kudostyyppisi juuri kyseiselle potilaalle ja salliiko terveydentilasi kantasolujen luovutuksen. Tätä varten sinusta otetaan verinäytteitä, joiden ottamiseen liittyy tavanomaiset verinäytteenottamisen riskit (esim. mustelma tai pistoskohdan kipu).

Yleensä yhtä potilasta varten tutkitaan samanaikaisesti muutamia luovuttajaehdokkaita, jotta potilas saisi tarvitsemansa siirteen mahdollisimman nopeasti. Toisinaan alustavasti sopivia luovuttajia voi löytyä vain yksi maailmanlaajuisesta rekisteristä huolimatta.

Emme kerro jatkotutkimuksiin kutsuttaville, montako luovuttajaehdokasta tutkitaan. Jos sattuisit olemaan ainoa potilaalle sopiva luovuttaja, haluamme silti, että harkitset luovutusta ilman painostuksen tunnetta.

Mikäli jatkotutkimuksissa selviää sinun olevan sopivin luovuttaja juuri kyseessä olevalle potilaalle, saat kutsun luovuttamaan kantasoluja.

Terveystietokysely

Lähetämme sinulle linkin sähköiseen terveyskyselyyn, jossa kysymme sinulta terveydentilastasi, aiemmin sairastamistasi infektioista, leikkauksista ja muista sinulle mahdollisesti tehdyistä toimenpiteistä. Kysymme myös tupakoinnista, alkoholin käytöstä, matkustelusta sekä lääkityksestä. Lisäksi kyselyssä käydään läpi henkilökohtaisia asioita muun muassa seksikäyttäytymiseen ja sukupuolitauteihin liittyen.

Vastaa kysymyksiin totuudenmukaisesti. Kaikkien kysymysten tarkoituksena on varmistaa, että kantasolujen luovutus on turvallista sinulle ja siirre on turvallinen vakavasti sairaalle potilaalle.

Kysymysten lisäksi sähköinen terveyskysely antaa sinulle lisää tietoa kantasolujen luovuttamisesta. Varaa vastaamiseen aikaa 15–30 minuuttia. Täytä kysely loppuun asti.

Kantasolurekisteri saa tiedon täytetystä kyselystä ja rekisterin koordinaattori ottaa sinuun joka tapauksessa yhteyttä ja selvittää, voitko toimia kantasolujen luovuttajana. Kysely on täysin luottamuksellinen.

Esteitä jatkotutkimuksiin osallistumiseen ja kantasolujen luovuttamiselle

Jatkotutkimuksiin osallistumisen ja kantasolujen luovuttamisen väliaikaisia esteitä ovat esimerkiksi raskaus ja imetys. Pysyviä esteitä luovutukselle ovat esimerkiksi runsas ylipaino, epätasapainossa oleva verenpainetauti, diabetes tai sairastettu syöpä.

Verinäyte jatkotutkimuksia varten

Mikäli terveyskyselyssä ei käy ilmi luovutusta estäviä seikkoja, sovimme ajankohdan verinäytteen antamiseksi. Näyte voidaan ottaa lähimmässä veripalvelutoimistossa,  terveyskeskuksessa tai yksityisen lääkäriaseman laboratoriossa. Näytteenoton takia ei  tarvitse olla ravinnotta.

Kudostyyppitutkimusten lisäksi verinäytteistä tutkitaan veriryhmä, HIV-, hepatiitti B- ja C-, sytomegalovirus- sekä syfilisvasta-aineet.

Yhteydenotto

On erityisen tärkeää, että ilmoitat meille, vaikket juuri nyt halua olla mukana tutkimuksissa, jos terveytesi ei salli sitä tai haluat erota rekisteristä. Voit tehdä ilmoituksen myös sähköpostitse kantasolurekisteri@veripalvelu.fi.

Vapaaehtoisuus ja anonymiteetti

Kantasolujen luovutus perustuu vapaaehtoisuuteen ja luovuttaja voi halutessaan erota rekisteristä.

Kun luovuttaja on valittu ja päätös luovutusajankohdasta tehty, potilasta aletaan valmistella kantasolusiirtoa varten hyvin voimakkain hoidoin. Pyydämme huomioimaan, että lähellä suunniteltua luovutusajankohtaa tehty kieltäytymispäätös johtaa mahdollisesti potilaan menehtymiseen.

Luovuttajan ja potilaan henkilöllisyydet pidetään toisiltaan salassa.

Kaikki henkilötiedot, tutkimustulokset ja muut tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja tietojen käsittelijöitä sitoo täydellinen vaitiolovelvollisuus.

Henkilötietojasi, esim. nimi ja henkilötunnus, luovutetaan suostumuksellasi ainoastaan verinäytteenottajalle ja jos sinut valitaan luovuttajaksi, terveystarkastuksen suorittavalle lääkärille ja kantasolujen keräyskeskuksen henkilökunnalle.

Käytännön asioita

Jos sinut valitaan luovuttajaksi, keskustele työnantajasi kanssa kantasolujen luovutuksen aikataulusta. Pyrimme ottamaan huomioon henkilökohtaiset toiveesi luovutuksen aikataulusta.

Kerromme aina mitä luovutustapaa potilasta hoitava lääkäri ensisijaisesti toivoo. Kantasoluja voi luovuttaa kahdella eri tavalla: verenkierrosta tai luuytimestä.

Luovutustavan valinnan ratkaisee ensisijaisesti potilaan tila, mutta joskus voidaan huomioida myös luovuttajan oma toivomus.

Matkajärjestelyt ja kulujen korvaaminen

Kantasolujen luovutukset tapahtuvat Helsingissä, Meilahden sairaalassa. Veripalvelu korvaa terveystarkastuksesta ja kantasolujen luovutuksesta aiheutuneet välittömät kulut tositteiden mukaan.

Kantasolurekisterin koordinaattori auttaa sinua sekä terveystarkastukseen että kantasolujen luovutukseen liittyvissä matkajärjestelyissä. Saat meiltä tarvittavat ohjeet, kulukorvauslomakkeet, kirjeen työnantajaa varten, vakuutuskaavakkeen sekä tarvittaessa taksikortteja, jotta pääset siirtymään sujuvasti paikasta toiseen. Järjestämme ulkopaikkakuntalaisille majoituksen. Voit periä terveystarkastuksesta muodostuneet kulut heti tai yhdessä luovutuksesta muodostuneiden kulujen kanssa.

Kustannukset korvataan, vaikka kantasolujen luovuttaminen peruuntuisi. Peruuntumisen syynä voi olla esimerkiksi potilaan sairaudessa tapahtuva ennakoimaton muutos, jonka vuoksi hoitavat lääkärit joutuvat valitsemaan erilaisen hoitolinjan tai -aikataulun. Terveystarkastukseen voi tulla omalla autolla, mutta suosittelemme julkisten kulkuneuvojen käyttöä. Luovutukseen ei voi tulla omalla autolla.

Saat sairauslomatodistuksen sekä terveystarkastuspäivästä että luovutuksesta.

Päätoimesta johtuvat säännölliset ansionmenetykset korvataan verottajalta saadun selvityksen perusteella (verotettu vuosityötulo). Yrittäjän päiväraha lasketaan eläkevakuutuksen vuosityötulon perusteella.

Luovuttaja on vakuutettu

Kantasolurekisteri huolehtii luovuttajan vakuutusturvasta. Vakuutusturva kattaa henki-, sairauskulu- ja työkyvyttömyysvakuutuksen.

Saako luovutuksesta korvausta?

Kantasolurekisterin toiminnan periaatteena on välittää lahja tuntemattomalta tuntemattomalle. Kantasolujen luovutus perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä siitä makseta palkkiota. Myös Suomen laki kieltää maksamasta luovutuksesta.

Jos sinut valitaan luovuttajaksi

Kantasolusiirtoa odottavan potilaan lääkäri valitsee kantasolujen luovuttajan. Valintaan vaikuttavat jatkotutkimuksissa määritetyn kudostyypin lisäksi muun muassa luovuttajan ikä, sukupuoli ja veriryhmä. Valitulle luovuttajalle ilmoitetaan valinnasta kolmen kuukauden kuluessa jatkotutkimusnäytteen antamisesta. Aikatauluun vaikuttaa potilaan sairauden sen hetkinen tilanne.

Ilmoitamme aina, onko sinut valittu luovuttajaksi vai ei. Soitamme aina valitulle luovuttajalle. Muille jatkotutkimuksissa olleille lähetämme kirjeen.

Terveystarkastus luovuttajalle

Luovuttajaksi valitulle tehdään vielä toinen, lyhyempi sähköinen terveyskysely. Uudessa kyselyssä esitetään lisäkysymyksiä, joiden tarkoituksena on selvittää mahdollisia uusia virusinfektiotartuntoja ja matkustusanamneesia jatkotutkimusvaiheen jälkeen.

Luovuttajaksi valitulle tehdään myös perusteellinen terveystarkastus ennen kantasolujen luovutusta.

Terveystarkastus tehdään Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa, Meilahdessa 2–4 viikkoa ennen kantasolujen luovutusta. Terveystarkastuksen tekee asiaan perehtynyt, potilaan hoidosta riippumaton lääkäri.

Terveystarkastus kestää useamman tunnin. Voit myös joutua odottelemaan jonkin aikaa laboratorioon pääsyä. Mukaan kannattaa ottaa ajanvietettä, esimerkiksi lukemista.

Tarkastuksessa varmistetaan, ettei luovuttajaksi valitulla ole sellaisia sairauksia tai muita tekijöitä, jotka voisivat olla riski luovuttajalle tai aiheuttaa haittaa kantasolusiirteen saajalle.

Verikokeista tutkitaan muun muassa täydellinen verenkuva, sokeriarvo, munuaisten toimintaan liittyvä kreatiniiniarvo, maksa-arvot, tulehdusarvo, hyytymistekijät, veriryhmä, HIV-, hepatiitti B- ja C-, sytomegalovirus- sekä syfilisvasta-aineet. Verikokeiden lisäksi terveystarkastukseen kuuluvat muun muassa  sydänkäyrä (EKG) ja naisilla raskaustesti. Lääkäri voi tarvittaessa ohjata sinut lisätutkimuksiin, mikäli luovutussoveltuvuuden arviointi niitä vaatii.

Lääkäri käy terveystarkastuksessa läpi kantasolujen luovutukseen liittyviä asioita. Näitä ovat muun muassa erilaiset luovutustavat, niihin liittyvät riskit ja luovutusprosessin eteneminen. Sinua pyydetään allekirjoittamaan suostumus kantasolujen luovutukseen.

Joskus ennalta tehdyistä kyselyistä huolimatta terveystarkastuksessa huomataan jokin kantasolujen luovutuksen estävä seikka. Sinulle kerrotaan aina, jos terveystarkastuksessa ilmenee jotain poikkeavaa, ja terveystarkastuksen suorittanut lääkäri ohjaa sinut tarvittaessa jatkotutkimuksiin.

Lääkäri ilmoittaa sinulle noin viikon kuluttua terveystarkastuksesta, salliiko terveydentilasi kantasolujen luovuttamisen.

Kaksi tapaa luovuttaa

Kantasoluja voi luovuttaa kahdella eri tavalla: verenkierrosta tai luuytimestä. Keräystavan ratkaisee ensisijaisesti potilaan tila. Joskus voidaan huomioida myös luovuttajan oma toivomus. Joskus luovuttajan terveystarkastuksessa käy ilmi asioita, jotka voivat muuttaa suunniteltua luovutustapaa.

Miten valmistaudun luovutukseen?

  • Älä käytä flunssalääkkeitä, aspiriinia tai muita asetyylisalisyylihappovalmisteita kahteen viikkoon ennen luovutusta minimoidaksesi verenvuotoriskin.
  • Ota mukaasi mukavia, kiristämättömiä vaatteita.
  • Vaikka kaikki onkin suunniteltu etukäteen, voi aikatauluun tulla äkillisiä
    muutoksia. Voi olla, että joudut odottelemaan lääkäriä tai jonottamaan
    laboratorioon. Ota mukaasi luettavaa tai muuta ajanvietettä.
  • Ota mukaasi käteistä tai pankkikortti, jos haluat ostaa jotain kahviosta.
  • Voit kysyä meiltä Veripalvelusta tai sairaalan henkilökunnalta mistä tahansa luovutukseen liittyvästä asiasta. Voit myös soittaa terveystarkastuksen suorittaneelle lääkärille.

Keräys verenkierrosta

Kun kantasoluja kerätään verenkierrosta, luovuttajalle annetaan kasvutekijäpistos 4–5 peräkkäisenä päivänä Meilahden Kolmiosairaalassa (HUS). Kasvutekijäpistosten vaikutuksesta kantasolut lisääntyvät luuytimessä ja siirtyvät verenkiertoon. Verenkierrosta ne kerätään potilaalle siirtoa varten.

Kasvutekijäpistokset annetaan ihon alle käsivarteen, vatsaan tai reiteen. Kantasolujen siirtymistä verenkiertoon seurataan verikokein.

Kun kantasoluja on veressä riittävästi, kerätään niitä kyynärtaipeesta juuri tähän tarkoitukseen kehitetyllä laitteella. Keräys kestää noin 6 tuntia kerrallaan, ja se tehdään yhtenä tai kahtena peräkkäisenä päivänä. Kantasolut kerätään verenkierrosta ilman nukutusta, eikä toimenpide vaadi luovuttajan jäämistä sairaalaan. Keräystä edeltävänä esihoitona luovuttajalle annetaan tavallisesti diatsepaamia, jonka tarkoitus on estää keruusuonten supistelu keräyksen aikana.

Tavallisesti verenkierrosta kerätään kantasoluja kyynärtaipeen suonista, mutta joissain tapauksissa luovuttajalle joudutaan laittamaan kaulalle laskimoon keskuslaskimokatetri.

Toipuminen ja riskit

Kantasolujen kerääminen verestä ei alenna luovuttajan hemoglobiiniarvoa merkittävästi, koska laite palauttaa punasolut luovuttajan verenkiertoon.

Kasvutekijä voi aiheuttaa luuytimen solumäärän lisääntyessä kipuja, joihin tavalliset kipulääkkeet auttavat. Mahdolliset kivut loppuvat nopeasti kantasolujen keräyksen jälkeen. Muina sivuvaikutuksina voi esiintyä flunssan kaltaisia oireita, päänsärkyä, pahoinvointia, unettomuutta, hikoilua, kylmänväreitä, iho-oireita tai kuumetta. Keskuslaskimokatetrin käyttöön liittyy joitakin erittäin harvinaisia riskitekijöitä, kuten kipu, infektio- ja vuotoriski sekä ilmaembolia.

Valkosolujen kasvutekijää on jo vuosia käytetty potilaiden hoidossa, eikä sen tiedetä aiheuttavan pitkäaikaisia haittoja. Kasvutekijä on aine, jota on normaalistikin elimistössä pieniä pitoisuuksia.

Luovuttaja on sairauslomalla kasvutekijähoidon ja solujen keräyksen ajan, eli noin viikon. Itse keräyksen jälkeen luovuttaja ei yleensä tarvitse sairauslomaa.

Keräys luuytimestä

Luovuttaja tulee sairaalaan kantasolujen luovutusta edeltävänä päivänä, jolloin luovuttaja käy verikokeissa ja tapaa lääkärin.

Kantasolujen keräys luuytimestä tapahtuu nukutuksessa. Luuydintä imetään neuloilla pienissä erissä pakaroiden yläpuolelta lantioluun sisältä ja tarvittaessa myös rintalastasta. Luuydintä kerätään 300–1200 ml, ja keräys kestää 1–1,5 tuntia.

Luuydin on itsestään korvautuvaa kudosta ja kerätyn ytimen tilalle kehittyy nopeasti uutta, normaalisti toimivaa luuydintä. Keräys ei vaikuta tilapäisestikään luuytimen kykyyn tuottaa veren eri soluja.

Luuytimenluovuttaja pääsee kotiin luovutuksen jälkeisenä päivänä. Luovutuksen jälkeen luovuttaja on sairauslomalla noin viikon.

Toipuminen ja riskit

Kantasolujen luovuttaminen luuytimestä ei alenna vastustuskykyä tulehdustaudeille eikä heikennä mahdollisesti annettavien rokotusten tehoa.

Luuytimen keruualueet aristavat 7–10 päivän ajan luovutuksen jälkeen. Ihoon tulee neulanpiston jälkiä, joiden aiheuttama kosmeettinen haitta on hyvin pieni ja yleensä väliaikainen. Viiltohaavoja ei luovutuksen yhteydessä synny.

Osa luovuttajista kokee nukutuksesta ja keräyksestä johtuen väsymyksen tunnetta keräystä seuraavina päivinä. Muita mahdollisia oireita ovat kurkkukipu, päänsärky, pahoinvointi, huimaus tai pistokohtien vuoto. Luovuttajat toipuvat toimenpiteestä yleensä täysin kahden viikon sisällä.

Nukutukseen sisältyvät riskit minimoidaan etukäteen perusteellisessa, lääkärin tekemässä terveystarkastuksessa.

Potilas saa siirteen

Koulutettu kuriiri noutaa luovutetun kantasolusiirteen keräyssairaalasta ja kuljettaa sen potilaalle. Potilas saa siirteen heti.

Kantasolusiirto on potilaan viimeinen mahdollisuus parantua. Potilaiden paranemisprosentti vaihtelee sairaudesta ja lähtötilanteesta riippuen. Luovuttaja voi halutessaan tiedustella potilaan vointia Kantasolurekisteristä puolentoista vuoden kuluttua luovutuksesta.

Luovutus voi herättää myös luovuttajassa voimakkaita tunteita ja prosessi voi olla henkisesti raskas. Joskus potilas voi menehtyä siirteestä huolimatta. Tällöin ei ole kyse huonosta kantasolusiirteestä, vaan potilaan tauti osoittautui liian vaikeaksi hoitaa. Silloin kannattaa muistaa, että luovuttaja on antanut potilaalle mahdollisuuden, ja että hänen hyväkseen tehtiin kaikki voitava.

Mahdollinen uusintaluovutus

Terveystarkastuksen yhteydessä sinulle kerrotaan myös mahdollisesta uusintaluovutuksesta.

Veren kantasoluja voidaan pyytää luovuttamaan toisenkin kerran. Uusintaluovutuksella tarkoitetaan tilannetta, jolloin luovuttajalta kerätään soluja uudelleen samalle tai eri potilaalle. Uusintaluovutukseen pyydetään 5–10 % kantasoluluovuttajista.

Potilas voi tarvita veren kantasoluja uudestaan, mikäli alkuperäinen siirre ei toimi riittävän hyvin, siirre alkaa hylkiytyä tai potilaan tauti uusiutuu. Tavallisin pyyntö koskee lymfosyyttien eli valkosolujen luovutusta (DLI, Donor Lymphocyte Infusion). Luovutettuja valkosoluja tarvitaan, jos potilaan sairaus osoittaa uusimisen merkkejä. Pyyntö  luovutukseen tulee useimmiten kiireellisenä, ja lymfosyytit kerätään verenkierrosta. Kasvutekijäpistoksia ei kuitenkaan anneta. Myös lymfosyyttien luovutus tapahtuu Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa. Lymfosyyttisiirto tehdään yleensä muutaman kuukauden kuluttua luovutuksesta.

Luovuttajan jälkiseuranta

Terveystarkastuksen suorittanut lääkäri soittaa sinulle noin viikon kuluttua kantasolujen luovutuksesta. Hän kyselee vointiasi ja tekee sinulle tarvittaessa lähetteen verikokeita tai muita tutkimuksia varten.

Myös Kantasolurekisterin koordinaattori lähestyy sinua joko kirjeitse tai puhelimitse ja kysyy kokemuksiasi kantasolujen luovuttamisesta.

Voit olla yhteydessä Kantasolurekisteriin, jos jokin asia askarruttaa sinua tai haluat kysyä toipumisestasi.

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi

Voit missä tahansa luovutusprosessin vaiheessa olla yhteydessä Kantasolurekisteriin. Vastaamme mielellämme kysymyksiisi ja kerromme lisätietoja kantasolujen luovuttamisesta.

Kiitos, kun haluat auttaa.

Kantasolurekisteri
Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Kantasolurekisteri
Härkälenkki 13
01730 Vantaa
p. 029 300 1515 (arkisin klo 9–15)
kantasolurekisteri@veripalvelu.fi
www.kantasolurekisteri.fi
@veripalvelu @kantasolurekisteri