Haku Menu

Kantasolujen luovutus

Kun olet liittynyt Suomen Kantasolurekisterin jäseneksi, kudostyyppitietosi kirjataan kansainväliseen tietokantaan. Kun vakavasti sairaalle potilaalle tarvitaan kantasolusiirre, etsitään kudostyypiltään sopivaa luovuttajaa tästä rekisteristä.

Suurimmalle osalle rekisterin jäsenistä ei tule koskaan kutsua luovutukseen, mutta jokainen jäsen antaa mahdollisuuden elämään. Mitä enemmän rekisterissä on jäseniä, sitä useammalla potilaalla on mahdollisuus parantua. Vuosittain noin 30 suomalaista luovuttaa veren kantasoluja.

Kantasoluja voi kerätä kahdella eri tavalla: verenkierrosta tai luuytimestä. Keräystavan valinnan ratkaisee ensisijaisesti potilaan tila. Joskus voidaan huomioida myös luovuttajan oma toivomus. Suurimmaksi osaksi kantasoluja kerätään luovuttajan verenkierrosta.

Luovutukset tapahtuvat Helsingissä

Kaikki Kantasolurekisterin kautta järjestetyt luovutukset tehdään Meilahden sairaalassa Helsingissä ja luovuttajalle järjestetään tarvittaessa majoitus. Siirteen saava potilas voi olla hoidossa Suomessa tai ulkomailla. Potilasta hoitavan sairaalan henkilökunta noutaa luovutetun siirteen sairaalasta tai sen kuljettaa Veripalvelun koulutettu kuriiri.

Luovuttaja on vakuutettu ja kustannukset korvataan

Kantasolurekisteri ja luovutuksesta vastaava siirtosairaala huolehtivat luovuttajan kattavasta vakuutusturvasta.

Veren kantasolujen luovutuksesta ei makseta palkkiota. Kaikki luovutuksesta aiheutuvat välittömät kustannukset, kuten asumis- ja matkakustannukset sekä ansiomenetykset päätoimesta, korvataan.

Liity Kantasolurekisteriin
 Tuomas kertoo kokemuksistaan kantasolujen luovuttamisesta