Haku Menu

Tietoa sähköisestä terveyskyselystä

Veripalvelu on ottanut käyttöön uuden tietojärjestelmän ja kehittää sitä edelleen. Verenluovuttajille uudistus näkyi ensivaiheessa terveyskyselyn sähköistymisenä. Sähköinen terveyskysely otettiin käyttöön toukokuussa 2020.

Täytä sähköinen terveyskysely luovutuspäivänä tai aikaisintaan päivää ennen luovutusta tästä.

HUOM! Jos täytät terveyskyselyä iPhonella, suosittelemme käyttämään selaimena Safaria. 

Maksuton luovuttainfo 0800 0 5801 auttaa tarvittaessa terveyskyselyn täyttämisessä ma-pe klo 8-17.


HUOM! Tällä sivulla on käytössä Pisara-chatbot, tekoälyyn perustuva virtuaalinen chatpalvelu. Olemme opettaneet Pisaraa vastaamaan yleisimpiin kysymyksiin sähköisestä terveyskyselystä ja verenluovutuksesta. Testaathan chattia ja anna meille palautetta siitäkin! 

**

Kysymyksiä ja vastauksia sähköisestä terveyskyselystä


Q: Mistä tietojärjestelmäuudistuksessa on kysymys?

A: Rakennamme uutta järjestelmäkokonaisuutta verivalmistehuoltoon. Verenluovuttajien sähköinen terveyskysely on osa uudistusta.

Terveyskysely kannattaa jatkossa täyttää etukäteen kotona. Kun täytät kyselyn etukäteen, saat tietoa luovutussoveltuvuudestasi ja voit välttyä turhalta käynniltä.

Kyselylomakkeen voi täyttää joko käyntipäivänä tai käyntiä edeltävänä päivänä. Tiedot siirtyvät salatun tietoliikenneyhteyden avulla Veripalvelun järjestelmään odottamaan tulevaa luovutuskäyntiä. Tiedot poistuvat automaattisesti terveyskyselyiden välivarastosta mikäli et menekään luovuttamaan.

Sähköisen terveyskyselyn täyttäminen onnistuu älypuhelimella, tabletilla, tietokoneella tai Veripalvelun laitteilla verenluovutuspaikalla. Opastamme luovuttajia tarvittaessa paikan päällä.

Muilta osin verenluovutus on säilynyt ennallaan. Ilmoittautumisesta luovutukseen ja kahvitteluun kannattaa varata yhtä kauan aikaa kuin ennenkin. Q: Miksi sähköinen terveyskysely otettiin käyttöön?

A: Sähköinen terveyskysely mahdollistaa luovutussoveltuvuuden alustavan arvioinnin etukäteen, sillä kysely huomauttaa asioista, jotka voivat estää luovutuksen. Näin luovuttaja ei joudu turhaan tulemaan paikan päälle. 

Toivomme myös, että jatkossa luovutusprosessi sujuu entistä nopeammin, kun luovutuslomake löytyy jo valmiiksi järjestelmästämme.


Q: Milloin sähköinen terveyskysely otettiin käyttöön?

A: Sähköinen terveyskysely otettiin käyttöön maanantaina 4.5.2020.


Q: Voiko terveyskyselyn täyttää edelleen paperiversiona?

A: Ei. Terveyskyselyn voi nyt täyttää ainoastaan sähköisesti joko älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Voit täyttää kyselyn myös paikan päällä Veripalvelun laitteilla. Sinua opastetaan tarvittaessa kyselyn täyttämisessä.Q: Tarvitsenko pankkitunnuksia täyttääkseni terveyskyselyn?

A: Pankkitunnuksia ei tarvita. Järjestelmään syötetään henkilötunnus ja nimitiedot, joiden perusteella sinut voidaan myöhemmin tunnistaa. Tunnistamista varten tarvitaan paikan päällä näytettävä henkilöllisyystodistus (virallinen henkilöllisyystodistus tai ajokortti). Henkilötiedot ja terveyskyselyyn täydentämäsi vastaukset tallentuvat Veripalvelun järjestelmään vasta, kun tulet paikan päälle ja esität henkilötodistuksesi hoitajalle.


Q: Miksi sähköiseen terveyskyselyyn pitää syöttää henkilötunnus?

Sähköiseen terveyskyselyyn syötetään henkilötunnus ja nimitiedot, joiden terveyskyselytieto yhdistetään luovuttajan rekisteritietoon. Yksilöivät henkilötiedot ovat välttämättömiä verenluovuttajarekisterissä, jotta verenluovutusten ja verivalmisteiden jäljitettävyys voidaan taata säädösten vaatimalla tavalla.

Veripalvelussa henkilötunnusta käytetään siis luovuttajan yksilöimiseen, ei tunnistamiseen. Tunnistamista varten tarvitaan henkilöllisyystodistus (paikan päällä). Verenluovuttajien infopuhelimessa/muussa puhelinkontaktissa henkilöllisyys varmennetaan vähintään kolmella erilaisella yksilöivällä tiedolla jotka soittaja antaa (esim. syntymäaika, henkilötunnuksen loppuosa, henkilötunnus, veriryhmä, osoite tai luovuttajanumero).


Q: Tuleeko lomake täyttää joka kerta kokonaan uudestaan?

Kaikki terveyskyselyn kentät tulee joka kerta täyttää uudestaan. Sähköinen terveyskysely toimii siis muista järjestelmistämme erillisenä, eikä siihen siirry tietoja aiemmista terveyskyselyistä tai verenluovutusrekisteristä. Lomake ei myöskään osaa kertoa, onko luovuttajan luovutusväli jo täyttynyt.


Q: Minulla ei ole älypuhelinta. Miten voin täyttää terveyskyselyn?

A: Voit täyttää terveyskyselyn tietokoneella tai tabletilla, tai vasta paikan päällä luovutuksessa Veripalvelun laitteella. Saat tarvittaessa henkilökunnalta apua lomakkeen täyttämiseen.

Q: Onko Veripalvelun laitteella turvallisempaa täyttää kysely kuin omalla?

Kumpikin tapa on yhtä turvallinen, kun oman laitteen päivitykset (mm. nettiselain, tietoturva) ovat ajan tasalla. Veripalvelun terveyskyselyn täyttämiseen tarkoitetut laitteet on rajattu vain terveyskyselyn täyttämistä varten. Niiden käyttöä seurataan ja valvotaan jatkuvasti. Laitteet päivitetään säännöllisesti sekä tietoturva- että sovelluspäivitysten osalta. Veripalvelu suosittelee myös verenluovuttajia pitämään omat laitteensa päivitettyinä.

Veripalvelulle tietoturvan korkea taso on erittäin tärkeää ja siihen suhtaudutaan aina vakavasti kaikkien tietojärjestelmien sekä sähköisten palveluiden osalta.  Lomake on teknisiltä ratkaisuiltaan tietoturvallinen ja perustuu kyberturvallisuusyhtiö Deltagonin teknologiaan.


Q: Miten toimin jos terveyskysely ei ole käytettävissä?

A: Jos terveyskysely ei avaudu tai täyttäminen ei onnistu teknisistä syistä, kokeile hetken kuluttua uudestaan. Kyselyn voi täyttää myös juuri ennen luovutusta tai paikan päällä. Mikäli terveyskysely on pidempään pois käytöstä, luovutuspaikalla täytetään vanhaan tapaan paperinen terveyskysely. Jos täytät kyselyä iPhonella, käytä selaimena Safaria.


Q: Miten toimin jos Veripalvelun nettisivut eivät ole käytettävissä?

A: Jos Veripalvelun nettisivut eivät toimi, näkyy sivuilla kuitenkin linkki sähköiseen terveyskyselyyn. Terveyskysely ja Veripalvelun verkkosivut eivät siis ole kytköksissä toisiinsa.


Q: Miten sähköinen terveyskysely vaikuttaa verenluovutuksen kulkuun?

A: Sähköinen lomake kannattaa täyttää jo kotona luovutuspäivänä tai käyntipäivää edeltävänä iltana. Lomakkeelle antamasi tiedot ovat voimassa täyttämisestä seuraavaan päivään.

Kysely ei ole muuttunut pidemmäksi kuin nykyinen, mutta se on jaoteltu eri tavalla. Ensimmäiset kysymykset karsivat pysyviä luovutusesteitä. Saat tarvittaessa ohjeistusta lomakkeen täyttöön paikan päällä.

Koska luovutuslomake tallentuu järjestelmään ilmoittautuessasi, pääset nopeasti eteenpäin saapuessasi verenluovutukseen. Verenluovutuskäyntisi sujuu edelleen tutusti ja turvallisesti. Ilmoittautuminen toimii kuten aiemminkin, mutta myöhemmin vuoden 2020 aikana pyritään siirtymään asteittain itsepalveluilmoittautumiseen.

Sähköinen terveyskysely käydään läpi hoitajan kanssa samalla tavalla kuin paperinen ja allekirjoitetaan sähköisellä allekirjoituslaitteella paikan päällä. Varaudu näyttämään henkilötodistuksesi useamman kerran luovutuksen aikana. Aikaa haastattelusta luovutukseen ja kahvitteluun menee yhtä kauan kuin ennenkin. 


Q: Nopeutuiko luovutusprosessi sähköisen terveyskyselyn myötä?

A: Haastattelu ja itse luovutus vievät yhtä kauan aikaa kuin ennenkin. Toivomme kuitenkin, että jatkossa luovutusprosessi sujuu entistä nopeammin, kun esimerkiksi luovutussoveltuvuus on alustavasti jo arvioitu. Saapuessasi verenluovutukseen pääset nopeasti eteenpäin, koska luovutuslomake on jo valmiina odottamassa järjestelmän välivarastossa.


Q: Mitä jos en tulekaan verenluovutukseen, vaikka olen täyttänyt terveyskyselyn?

A: Jos et pääsekään luovutukseen samana tai seuraavana päivänä terveyskyselyn täyttämisestä, terveyskyselytiedot poistuvat automaattisesti terveyskyselyiden välivarastosta Veripalvelun järjestelmässä. Ne eivät silloin tallennu Veripalvelun tietojärjestelmään. Täytä lomake uudestaan, kun pääset taas luovuttamaan (aikaisintaan edellisenä päivänä).


Q: Mitä jos huomaan vastanneeni väärin johonkin kysymykseen tai terveydentilassani tapahtuu muutos?

A: Jos huomaat vastanneesi johonkin kysymyksen virheellisesti, voit muuttaa vastausta paikan päällä hoitajan kanssa käytävän keskustelun yhteydessä. Voit toki myös täyttää kyselyn uudestaan, jolloin uusi lomake korvaa automaattisesti vanhan. Jos sinua epäilyttää, voitko luovuttaa verta, soita maksuttomaan verenluovuttajien infopuhelimeen 0800 0 5801.

Jos terveydentilassasi tapahtuu muutos lomakkeen täyttämisen jälkeen, etkä voikaan luovuttaa verta, se on ok. Lomake tuhoutuu itsestään, mikäli et saavu paikalle viimeistään seuraavana päivänä.

Q: Mitä jos en ole varma miten minun pitää vastata?

A: Jos et osaa vastata johonkin kohtaan, valitse "en osaa sanoa" ja jatka lomakkeen täyttämistä loppuun. Voit soittaa maksuttomaan luovuttajainfoomme 0800 05801 avun saamiseksi tai muuttaa vastauksiasi paikan päällä hoitajan kanssa käytävän keskustelun yhteydessä. Kerran täytettyyn lomakkeeseen ei voi itse palata muuttamaan vastauksia. Voit kuitenkin täyttää ennen luovutusta uuden lomakkeen, jolloin uusi lomake korvaa automaattisesti vanhan.


Q: Voiko terveyskyselyn täyttää edelleen luovutuspaikalla ennen verenluovutusta?

A: Kyllä voi, mutta vain sähköisesti. Terveyskyselyn voi täyttää luovutuspaikalla joko Veripalvelun laitteella tai omalla älypuhelimella, tabletilla tai läppärillä. Henkilökuntamme opastaa tarvittaessa lomakkeen täyttämisessä. Paperisia lomakkeita ei ole enää käytössä sähköisen terveyskyselyn käyttöönoton jälkeen.

Q: Tietääkö järjestelmä, voinko jo luovuttaa?

A: Sähköisen terveyskyselyn pystyy täyttämään, vaikka luovutusväli ei olisi vielä tullut täyteen. Lomake ei siis tiedä, onko luovutus juuri sinulle jo mahdollista. Luovutusväli tulee edelleen tarkistaa joko verkkosivuiltamme löytyvällä luovutuspäivälaskurilla tai jos et muista edellistä luovutuspäivää, soita maksuttomaan luovuttajainfoomme 0800 05801. Näin et tule turhaan verenluovutukseen, jollet vielä saa luovuttaa. Jos saat meiltä tekstiviestikutsun luovutukseen, luovutusväli on huomioitu ja sen puolesta voit luovuttaa.


Q: Ovatko lomakkeelle kirjaamani tiedot turvassa?

A: Terveyskyselylomakkeelle täyttämäsi tiedot ovat turvassa. Kun lähetät tiedot eteenpäin, nämä tyhjentyvät lomakkeelta automaattisesti. Tiedot siirtyvät salatun tietoliikenneyhteyden avulla Veripalvelun järjestelmään odottamaan tulevaa luovutuskäyntiä. Mikäli lomakkeen täyttäminen jää jostakin syystä kesken, lomake sulkeutuu ja täytetyt tiedot häviävät automaattisesti 15 minuutin kuluttua. Tässä tapauksessa lomakkeelle jo täytetyt tiedot eivät siirry odottamaan Veripalvelun järjestelmään.

Lomake ja sen tekninen ympäristö on tietoturva-auditoitu keväällä 2020 ulkopuolisen tietoturvayhtiön toimesta.

Q: Käytetäänkö sähköisessä terveyskyselylomakkeessa evästeitä?

A: Sivustolla ei ole käytössä evästeitä.


Q: Mistä saan apua lomakkeen täyttämiseen?

A: Veripalvelun henkilökunta auttaa sinua mielellään, mikäli tarvitset luovutuspaikalla apua. Voit myös soittaa maksuttomaan luovuttajainfoomme 0800 0 5801. Palvelunumeromme auttaa myös luovutussoveltuvuuttasi koskevissa kysymyksissä.


Q: Milloin voin seurata omia luovutustietojani verkkosivuilta?

A: Omien tietojen seuraaminen tai tarkistaminen verkkosivuilta ei ole mahdollista vielä. Tämä palvelu on kuitenkin suunnitteilla tietojärjestelmähankkeen seuraavassa vaiheessa, ja toivottavasti tulevaisuutta muutaman vuoden sisällä. Palvelu vaatii henkilön vahvan tunnistautumisen esim. pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, mitä sähköinen terveyskysely ei vielä vaadi. Visiossamme verenluovuttaja saa muutaman vuoden päästä myös kiitosviestin, kun verivalmiste on mennyt potilaalle.