Haku Menu

Monipuolinen tutkimusorganisaatio

Veripalvelu on ollut tiukasti kiinni tiedemaailmassa jo yli 60 vuotta. Jatkuva tutkimustoimintamme mahdollistaa Veripalvelun kehittymisen nyt ja tulevaisuudessa ja tuottaa arvokasta tietoa terveydenhuoltoon. Tuemme tutkimuksellamme myös potilaiden hoitoa.

Nykyisen tutkimusstrategiamme mukaiset painopisteet ovat

  • Verenluovutukseen liittyvä terveyden tutkimus hyödyntämällä genomitietoa ja biopankkitoimintaa. Päätavoitteemme on luoda uutta tietoa säännöllisen verenluovutuksen vaikutuksista luovuttajan fysiologiaan ja terveyteen.
  • Punasolujen ja verihiutaleiden ikääntymisen tutkimus varmistaa verivalmisteiden turvallisen käytön.  Päätavoitteemme on, että kehitämme tieteen eturintamassa ymmärrystä punasolujen ja trombosyyttien vanhenemisesta sekä niihin liittyvistä molekyylitason muutoksista ja tutkimme näiden muutosten vaikutuksia verivalmisteiden tuotantoon ja kliiniseen tehoon.
  • Veren-, solujen- ja kudostensiirron sopivuuden tutkimus luo yhteisen tieteellisen pohjan Veripalvelun laboratorioille. Päätavoitteemme on, että löydämme uusia tapoja  siirrettyjen solujen ja kudosten immunogeneettisen yhteensopivuuden parantamiseksi.
  • Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä tulevaisuuden uusia soluterapioita. Päämäärämme on vakiinnuttaa LY-MSC valmisteen tuotanto ja luoda edellytykset uusille soluhoidoille.

Veripalvelu on mukana merkittävällä panostuksella TEKESin rahoittamassa Salwe Oy:n koordinoimassa SHOK-tutkimusohjelmassa ”Yksilöllistetty diagnostiikka ja hoito”. Ohjelma alkoi heinäkuussa 2014 ja jatkuu kesään 2018 asti. Ohjelman avulla voimme edistää kaikkia Veripalvelun nykyisen tutkimusstrategian alueita laajassa yhteistyöverkossa Suomessa ja Kanadassa.

Tavoitteenamme on, että huomattava osa tutkimuksen kuluista katetaan ulkoisella rahoituksella. Veripalvelun ulkoinen tutkimusrahoitus on ollut vuosittain yli 600 000 euroa.

Ohjelman tutkimuskokonaisuuksia ovat muun muassa punasolujen ja verihiutaleiden sekä niiden tuottamien mikrovesikkelien systeemibiologiset tutkimukset solujen vanhetessa, verenluovuttajien terveyden tutkimus laajassa 10 000 verenluovuttajan tutkimuskohortissa, koko genomin kattava kudossopivuuden tutkimus yhdessä montrealilaisen McGill-yliopiston genomikeskuksen kanssa sekä uusien soluterapioiden kehitystyö Crohnin taudissa.

Veripalvelussa työskentelee 12 yliopiston dosenttia, jotka osallistuvat aktiivisesti opetus- ja kurssitoimintaan sekä oppikirjojen kirjoittamiseen. Yliopistollisen opetuksen lisäksi Veripalvelu on järjestänyt oman toiminta-alueensa kursseja erityisesti verensiirtolääketieteen, veriryhmien ja hemostaasin aloilta.

Veripalvelun tutkijat julkaisevat vuosittain noin 30–40 tiedejulkaisua tai tiedekatsausta, ja Veripalvelussa on sen yli 60-vuotisen historian aikana tehty lähes 60 väitöskirjaa ja suuri määrä muita opinnäytetöitä.