Haku Menu

Mitä luovutetusta verestä valmistetaan

Luovutettua verta ei siirretä potilaille koskaan sellaisenaan, vaan se jaetaan punasoluiksi, verihiutaleiksi ja plasmaksi. Niistä tehdään verivalmisteita potilaiden hoitoon.

 

Veripalvelun perusvalmisteita ovat valkosoluttomat punasolu- ja verihiutalevalmisteet. Lisäksi Veripalvelu tekee erikoisvalmisteita sairaaloiden tilausten mukaisesti esimerkiksi lapsipotilaille ja toimittaa verestä erotellun plasman plasmalääkkeiden valmistukseen.

Kaikki verivalmisteet tehdään Helsingin Kivihaassa sijaitsevassa veripalvelukeskuksessa suurimmaksi osaksi käsityönä. Koska potilaalle annetaan sairaalassa vain sitä verivalmistetta, jota hän tarvitsee, yhdellä verenluovutuksella voi auttaa jopa kolmea potilasta.

Punasoluvalmisteita leikkauspotilaille

Luovutettuja punasoluja tarvitaan esimerkiksi lonkkaleikkauksissa, sydänleikkauksissa, elinsiirroissa ja muissa suurissa leikkauksissa. Punasoluja tarvitaan myös onnettomuuksien uhrien tai synnyttäneiden äitien hoidossa, jos he ovat menettäneet paljon verta.

Punasoluja annetaan myös potilaille, joilla on vaikea anemia esimerkiksi syövän tai munuaisen vajaatoiminnan vuoksi. Jos anemia on pitkäaikaista, potilas voi saada säännöllisiä punasolusiirtoja.

Verihiutalevalmisteita syöpäpotilaille

Luovutettuja verihiutaleita, eli trombosyyttejä, tarvitaan sekä estämään että hoitamaan verenvuotoja. Verihiutaleita annetaan esimerkiksi verisyöpäpotilaille, joiden oma luuydin ei tuota verihiutaleita rankkojen syöpähoitojen vuoksi. Niitä voidaan antaa myös leikkauspotilaille ja onnettomuuksien uhreille suurten verenvuotojen yhteydessä.

Koska vain pieni osa verestä koostuu verihiutaleista, yhdeltä kokoverenluovuttajalta saatava verihiutalemäärä ei riitä kokonaiseksi valmisteeksi asti. Jokaiseen potilaalle annettavaan verihiutalevalmisteeseen tarvitaan neljän samaa veriryhmää olevan luovuttajan verihiutaleet.

Plasmavalmisteita ja -lääkkeitä leikkauspotilaille ja verenvuototautia sairastaville

Plasma sisältää useita tärkeitä ainesosia: vasta-aineita, verenvuotojen tyrehdyttämiseen tarvittavia hyytymistekijöitä ja muita valkuaisaineita. Luovutettua plasmaa tarvitaan esimerkiksi potilaille, jotka ovat menettäneet leikkauksessa tai onnettomuudessa paljon verta tai jotka sairastavat vaikeaa maksasairautta. Lisäksi plasmaa tarvitaan hyytymistekijäpuutoksiin, vastasyntyneiden verenvaihtoihin ja syöpäpotilaiden hoitoon.

Plasmasta voidaan erotella tarpeellisia ainesosia myös lääkkeiksi. Siitä voidaan tiivistää esimerkiksi hyytymistekijöitä, joiden avulla verenvuototautia sairastavat voivat elää lähes normaalia elämää. Plasmasta eroteltua albumiini-nimistä valkuaisainetta taas voidaan antaa palovamma- ja sokkipotilaille, ja plasman immunoglobuliineista saadaan lääkkeitä vasta-ainepuutospotilaille ja tulehdustautien estoon.

Valkosoluvalmisteita tulehduspotilaille

Valkosoluja voidaan antaa potilaille, jotka kärsivät valkosolujen vähyydestä. Valkosoluja annetaan esimerkiksi hoitona sellaisiin henkeä uhkaaviin tulehduksiin, joihin antibioottihoito ei tehoa. Valkosoluvalmisteita tehdään vain tilauksesta, ja luovuttajat kutsutaan niitä varten erikseen.

Lue lisää veren eri osien tehtävistä