Haku Menu

Mitä luovutetusta verestä valmistetaan

Luovutettua verta ei siirretä potilaille koskaan sellaisenaan, vaan se jaetaan punasoluiksi, verihiutaleiksi ja plasmaksi. Niistä tehdään verivalmisteita potilaiden hoitoon.

Punasoluvalmiste, veriryhmä A+.

Veripalvelun perusvalmisteita ovat valkosoluttomat punasolu- ja verihiutalevalmisteet. Kaikki punasolu- ja verihiutalevalmisteet tehdään Veripalvelun päätoimipisteessä Vantaan Vehkalassa suurimmaksi osaksi käsityönä, ja ne käytetään potilaiden hoitoon Suomessa. Verestä erotellun plasman Veripalvelu toimittaa ulkomaille plasmalääkkeiden valmistukseen. Koska potilaalle annetaan sairaalassa vain sitä verivalmistetta, jota hän tarvitsee, yhdellä verenluovutuksella voi auttaa useampia potilaita.

Punasoluvalmisteita leikkauspotilaille

Luovutettuja punasoluja tarvitaan esimerkiksi lonkkaleikkauksissa, sydänleikkauksissa, elinsiirroissa ja muissa suurissa leikkauksissa. Punasoluja tarvitaan myös onnettomuuksien uhrien tai synnyttäneiden äitien hoidossa, jos he ovat menettäneet paljon verta.

Punasoluja annetaan myös potilaille, joilla on vaikea anemia esimerkiksi syövän tai munuaisen vajaatoiminnan vuoksi. Jos anemia on pitkäaikaista, potilas voi saada säännöllisiä punasolusiirtoja.

Verihiutalevalmisteita syöpäpotilaille

Luovutettuja verihiutaleita, eli trombosyyttejä, tarvitaan sekä estämään että hoitamaan verenvuotoja. Verihiutaleita annetaan esimerkiksi verisyöpäpotilaille, joiden oma luuydin ei tuota verihiutaleita rankkojen syöpähoitojen vuoksi. Niitä voidaan antaa myös leikkauspotilaille ja onnettomuuksien uhreille suurten verenvuotojen yhteydessä.

Koska vain pieni osa verestä koostuu verihiutaleista, yhdeltä kokoverenluovuttajalta saatava verihiutalemäärä ei riitä kokonaiseksi valmisteeksi asti. Jokaiseen potilaalle annettavaan verihiutalevalmisteeseen tarvitaan neljän samaa veriryhmää olevan luovuttajan verihiutaleet.

Plasmalääkkeitä leikkauspotilaille ja vaikeiden sairauksien hoitoon

Plasma sisältää useita tärkeitä ainesosia: vasta-aineita, hyytymistekijöitä ja muita valkuaisaineita. Plasmasta voidaan erotella tarpeellisia ainesosia erityyppisiksi lääkkeiksi. Siitä voidaan tiivistää esimerkiksi hyytymistekijöitä, joita käytetään vuototautien, hyytymistekijäpuutosten ja verenvuotojen hoitoon.

Plasmasta eroteltua albumiinia käytetään nestehoidossa esimerkiksi palovamma- ja sokkipotilailla, ja plasman immunoglobuliineista saadaan lääkkeitä vasta-ainepuutospotilaille ja tulehdustautien estoon. Suomessa luovutetusta verestä eroteltu plasma lähetetään Keski-Eurooppaan tällaisten lääkkeiden raaka-aineeksi. Veripalvelun sopimuskumppani plasmalääkevalmistuksessa on tällä hetkellä Takeda-konserniin kuuluva Baxalta-lääketehdas, joka tekee plasmasta lääkkeitä vaikeiden sairauksien hoitoon. Suomalaiset sairaalat tilaavat potilashoidossa tarvittavia plasmalääkkeitä Suomessa toimivilta lääkejakelijoilta.

Jääplasmavalmisteita tarvitaan potilaille, jotka ovat menettäneet leikkauksessa tai onnettomuudessa paljon verta. Veripalvelu välittää Euroopassa valmistettuja Octapharman octaplas-valmisteita sairaaloille. Suomalaisten luovuttajien plasmasta ei valmisteta jääplasmaa.

Valkosoluvalmisteita tulehduspotilaille

Valkosoluja voidaan antaa potilaille, jotka kärsivät valkosolujen vähyydestä. Valkosoluja annetaan esimerkiksi hoitona sellaisiin henkeä uhkaaviin tulehduksiin, joihin antibioottihoito ei tehoa. Valkosoluvalmisteita tehdään vain tilauksesta, ja luovuttajat kutsutaan niitä varten erikseen.