Haku Menu

Veripalvelun tutkimusrahasto

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun tutkimusrahasto jakaa apurahoja tieteellisille hankkeille, jotka tukevat Veripalvelun tutkimusstrategian toteutumista eli Veripalvelun nykyisten ja tulevien valmisteiden ja palveluiden tutkimusta ja kehittämistä. Rahoituksella pyritään erityisesti tukemaan Veripalvelun ulkopuolella toimivia tutkimusryhmiä.

Tutkimusrahaston apurahojen hakuaika päättyy vuosittain huhtikuun alussa, vuonna 2022 hakuaika on 15.2.–31.3.2022. Katso hakuohjeet täältä. Soveltuvia tieteenaloja ovat esimerkiksi bio- ja kliininen lääketiede sekä tekniikan, hoito-, yhteiskunta- ja terveystaloustieteen alueet. 

Veripalvelun tutkimusrahasto on Suomen Punaisen Ristin perustama rahasto , jonka varojen käytöstä SPR:n hallitus päättää vuosittain Veripalvelun talousarvioprosessin yhteydessä. Jaettavan apurahan suuruuden päättää SPR:n hallitus vuosittain.

Apuraha voidaan myöntää 1ꟷ3 vuodeksi kerrallaan. Monivuotiset rahoitukset myönnetään kokonaisuudessaan ensimmäisen haun yhteydessä, kuitenkin ehdolla, että apurahan saaja osoittaa vuosiraportoinnissaan riittävää edistymistä. 

Arviointitoimikunta käsittelee hakemukset ja tekee ehdotukset rahoitettavista hankkeista. Veripalvelun johtokunnan tekemät päätökset apurahojen jakamisesta ilmoitetaan hakemuksessa nimetyille vastuullisille tutkijoille hakuvuoden syksyllä. Myönnetyt apurahat julkistetaan myös tällä verkkosivulla.

Rahoitusta voi hakea tutkimuskuluihin, palkkoihin, henkilökohtaiseksi apurahaksi tai tutkijavierailuun. 

Aiemmin rahoitetut tutkimukset

Veripalvelun tutkimusrahaston vuoden 2021 apurahojen saajat julkistettiin 22.9.2021. Rahoitusta saivat soluterapian, verisolujen ja elinsiirtojen tutkijat, mutta biolääketieteen ulkopuoleltakin tulevat hakemukset ovat erittäin tervetulleita.

Kolme neljästä suurimmasta vuonna 2021 myönnetystä apurahasta liittyi soluterapiaan. Professori Dario Grecon johtamassa Tampereen yliopiston hankkeessa kehitetään tutkimusalustaa, joka yhdistää terapeuttisten solujen käsittelyn ja niiden tuottamien solunulkoisten kalvorakkuloiden terapiamahdollisuudet.

Professorien Päivi Ojalan ja Sirpa Lepän johtamassa Helsingin yliopiston ja Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan HYKS:in hankkeessa kohdennetaan veren "tappajasolujen" eli T-solujen toimintaa potilaan syöpäsoluihin. Professori Vincenzo Cerullon johtamassa Helsingin yliopiston hankkeessa kehitetään puolestaan T-soluihin perustuvaa terapiaa kudostyypiltään sopivien kudosviljelmien avulla.

Veripalvelun ydintoimintaa ovat punasolu- ja verihiutalevalmisteet, joita käytetään niin leikkaus-, syöpä-, kuin onnettomuuspotilaidenkin hoidossa. Veripalvelu etsii uusia mahdollisuuksia käyttää verisoluja ja erityisesti näiden solujen tuottamia solun ulkoisia kalvorakkuloita. Neljä nyt rahoitusta saavaa tutkimusprojektia tukevat tämän uuden alueen tutkimusta, ja niistä kaksi myönnettiin väitöskirjaa tekeville nuorille tutkijoille. 

Veripalvelu vastaa myös kaikkien Suomen elin- ja kantasolusiirtojen kudossopivuustestauksista. Parhaillaan Veripalvelussa tehdään genomi- ja datapohjaista, koneoppimiseen perustuvaa tutkimusta uusien kudossopivuustekijöiden löytämiseksi ja mahdollisimman kattavan kudossopivuuden ennustamiseksi. Yhden suurimmista nyt myönnetyistä apurahoista saa dosentti Ilkka Helanterän johtama HYKS:in monitieteellinen hanke, jossa pyritään parantamaan munuaissiirtojen hoitotuloksia.


Lue lisää rahoitetuista tutkimuksista ja katso lista apurahan saajista.
Yhteystiedot

kirjaamo(at)veripalvelu.fi

Tutkimusjohtaja Jukka Partanen
jukka.partanen(at)veripalvelu.fi

Lomakkeita

Tutkimusrahaston hakemuslomake (PDF)

Ohje Veripalvelun tutkimusrahaston apurahan saajalle (PDF)

Tutkimusrahaston raportointilomake (PDF)