Haku Menu

Opinnäytetyö


Opinnäytetöiden tarkoituksena on lisätä eritasoisten tutkimusten näkyvyyttä Veripalvelussa. Opinnäytetöiden, hankkeiden ja tutkimusten tekeminen Veripalvelussa tiivistää tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteuttamista ja yhteistyötä eri oppilaitosten, kuten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen, kanssa.

Voit tutustua Veripalveluun ja sen toimintaan liittyviin tieteellisiin julkaisuihin, väitöskirjoihin ja muihin opinnäytetöihin tämän linkin kautta.

Opinnäytetyön vaiheet

Opinnäytetyöntekijä ottaa yhteyttä Veripalvelun opinnäytetöistä vastaavan henkilöön, joka koordinoi ohjausprosessia. Yhteyshenkilön kanssa keskustellaan opinnäytetyön sisällöstä ja mahdollisuuksista toteuttaa työ Veripalvelussa kyseisessä yksikössä.

Yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoisten tutkimusten suorittamiseen tarvitaan  Veripalvelun kyseisen toiminnon johtajan myöntämä lupa. Tutkimuslupaa haetaan Veripalvelun käytössä olevalla tutkimuslupahakemuksella.  Ennen varsinaista Veripalvelun myöntämää tutkimuslupaa, opinnäytetyöntekijällä on oltava oppilaitoksen hyväksymä lupa opinnäytetyölleen.

Saatuaan alustavan luvan opinnäytetyölleen, hakija tekee tutkimussuunnitelmaehdotuksen, jonka hän lähettää opinnäytetyöstä vastaavalle henkilölle. Vastuuhenkilö seuraa työn etenemistä ja tarvittaessa myös ohjaa opiskelijaa yhdessä oppilaitoksen kanssa. Opinnäytetyön valmistuttua opiskelija esittää opinnäytetyön tulokset yksikössä.​