Haku Menu

Nepal-hanke

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelulla on meneillään Nepalissa kolmivuotinen hanke (2018-2020), jossa kehitetään paikallisen Punaisen Ristin veripalvelutoimintaa. Veripankit kärsivät isoja vahinkoja maata vuonna 2015 runnoneissa maanjäristyksissä ja osa tuhoutui kokonaan. Veripalvelun tarjoama asiantuntemus painottuu luovuttajien, henkilökunnan ja verivalmisteiden turvallisuuden kehittämiseen.

Nepalin Punainen Risti on operoinut veripalvelutoimintaa maassa jo yli 50 vuoden ajan, mutta käytännöt ovat monella tapaa erilaiset kehittyneiden maiden standardeihin nähden. Vuonna 2018 käynnistyneen hankkeen tarkoituksena on keskittyä osaamisen kehittämiseen verenluovutusprosessissa, eli niin sanottuun capacity buildingiin.

Veripalvelun nelihenkinen projektitiimi käy vuoden aikana 3-4 kertaa paikan päällä Nepalissa, jolloin järjestään työpajoja sekä tehdään kenttätyötä niin veripalvelutoimistoissa kuin liikkuvissa verenluovutustilaisuuksissa. 

Ensimmäisen vuoden aikana paikallisia hoitajia ja lääkäreitä perehdytettiin esimerkiksi luovutetun veren punnitsemiseen silmämääräisen arvioinnin sijaan, turvalliseen neulojen hävittämiseen, hygieniaan sekä luovuttajahaittojen ehkäisyyn. Toiveena on myös päästä kehittämään yhdessä paikallisten hoitajien kanssa hemoglobiinimittauksen mahdollistavia käytäntöjä sekä terveyskyselyn suositusten mukaista toteuttamista. Veripalvelun tiimi pyrkii myös saamaan hyvissä ajoin kootuksi paikallisen moniammatillisen työryhmän, joka varmistaa uusien toimintatapojen käyttöönottoa jo projektin aikana.

Apua monesta maasta

Veripankkien jälleenrakennukseen Nepalissa on osallistunut kansainvälisen Punaisen Ristin johdolla useita kansallisia Punaisen Ristin järjestöjä. Osa keskittyy verivalmisteprosessiin laatunäkökulmasta, ja toiset ovat toimittaneet laitteita. Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu ei vie Nepaliin rahaa, materiaalia tai laitteita.

Nepal-hankkeen vetovastuussa on Punaisen Ristin Federaation alaisuudessa toimiva GAP (Global Advisory Panel), jota SPR Veripalvelu on ollut mukana perustamassa. GAP pyrkii edistämään hyvää hallintotapaa Punaisen Ristin veripankeissa sekä etsii maita, jotka tarvitsevat tukitoimia esimerkiksi katastrofien jälkeiseen jälleenrakennukseen.

Aiemmin Veripalvelu on tukenut verihuoltoa GAPin projekteissa Somaliassa sekä Thaimaan tsunamialueilla.