Haku Menu

Kansainvälinen toiminta

Veripalvelu kantaa vastuunsa globaalisti yhteisen hyvän tuottamiseksi jakamalla osaamistaan ja tarjoamalla asiantuntijapalveluitaan. Osallistumme lukuisten kansainvälisten yhteistyöelimien ja järjestöjen toimintaan. Näitä ovat mm. Euroopan neuvosto, Punaisten Ristien yhdistysten liitto, Maailman terveysjärjestö WHO, Euroopan veripalvelulaitosten liitto EBA ja monet veripalvelutoimintaa, verensiirtolääketiedettä ja kantasolujen, kudosten ja elinsiirtotoimintaa edistävät ammatilliset järjestöt.

Asiantuntijamme työskentelevät EU:n työryhmissä Suomen viranomaisten lähettäminä asiantuntijoina laatimassa veripalvelutoimintaa sääteleviä direktiivejä ja suosituksia. Euroopan neuvostossa osallistumme Euroopan verikomitean työhön ja Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components –ohjeiston vuosittaiseen uusimiseen. Euroopan veripalvelulaitosten liitossa toimimme aktiivisesti erilaisissa kehitysprojekteissa. Liitto on kansallisten veripalvelulaitosten yhteistyöelin ja pyrkii mm. yhteistyössä EU-viranomaisten kanssa edistämään ja kehittämään veripalvelutoimintaa ja verensiirtolääketiedettä sekä keräämään ja jakamaan veripalvelutoimintaa tukevaa informaatiota.

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö STM vastaa veripalvelutoimintaa säätelevästä lainsäädännöstä. STM:n alainen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo Veripalvelun toimintaa. Veripalvelu tekee läheistä yhteistyötä viranomaisten kanssa kansainvälisessä alan kehitystyössä.