Haku Menu

Välittämistä 75 vuotta

Veripalvelu perustettiin 1948 järjestämään koko Suomen verihuolto, alkaen verenluovutuksista ja päätyen verivalmisteen toimittamiseen sairaalaan potilasta varten. Vuosien varrella Veripalvelusta on tullut Suomen terveydenhuollon tärkeä tukipilari, joka toimittaa potilaiden hoidossa tarvittavat verivalmisteet, kantasolusiirteet ja laboratoriopalvelut Suomen sairaaloihin joka päivä, 24/7-periaatteella.

​Kaikki lähtee luovuttajista. Ilman vapaaehtoisia verenluovuttajia ei olisi Veripalveluakaan. Verenluovutukset aloittivat Suomessa partiolaiset 1930-luvulla. 

Verenluovutukset ja verensiirrot yleistyivät sotavuosina 1939-1945. Silloin luotiin pohja systemaattiselle verihuollolle, jota Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu alkoi kehittää ja vaalia 75 vuotta sitten. 

Hoitaja kerää luovuttajalta verta pulloon vuonna 1944. 
Verenluovutusta Äänislinnassa vuonna 1944.

Teknologia ja toimintamallit ovat muuttuneet paljon vuosien varrella. Veripalvelun toiminnan alkuaikoina verta esimerkiksi kerättiin pulloihin ja annettiin kokoverenä potilaille. Nykyisin veri erotellaan tuotantoprosessissa komponentteihin ja potilas saa vain sitä veren osaa, josta hän parhaiten hyötyy: punasoluja, verihiutaleita tai plasmaperäisiä lääkevalmisteita. 

Luovutettu veri myös tutkitaan nykyisin tarkkaan veren välityksellä tarttuvien vakavien virusten varalta. Laboratorioissa automaatio ja robotiikka on pitkälti korvannut käsityön. 

Nainen tekee veriryhmämääritystä muovisella kuoppalevyllä.

Ennen automaation kehittymistä veriryhmämääritykset tehtiin käsin muovisia kuoppalevyjä käyttäen. Kuva vuodelta 1960.


Veripalvelussa aloitettiin tutkimustoiminta jo 1950-luvulla ja siitä on kehittynyt Suomessa ainutlaatuinen verisolujen osaamiskeskus. Veripalvelun toiminnan uusimpia laajennuksia ovat biopankkitoiminta sekä soluterapiahoitojen kehittämistä tukeva Solutuotantokeskus.

Vaikka teknologia on muuttunut, ei toiminnan perusta ole kuitenkaan muuttunut mihinkään. Verta ei voi tehdä keinotekoisesti, vaan tarvitaan auttamishaluisia ihmisiä, jotka ovat valmiita antamaan aikaansa ja ojentamaan kätensä potilaita varten. Tämä ainutlaatuinen inhimillisyyden ilmentymä elää ja voi hyvin vielä nykyisinkin.

Juhlavuosi tuo uusia avauksia

Juhlavuotena teemoina ovat erityisesti luovuttajien arvostaminen sekä toiminnan uudistuminen Veripalvelun ydintehtävän, Suomen verihuollon tarpeiden mukaan. 

Merkittävin Veripalvelun uudistuksista on syksyllä 2022 käyttöön otettu Vantaan uusi toimitila, joka vahvistaa toimintavarmuutta sekä mahdollistaa uuden teknologian käytön. Sen solutuotantokeskuksessa pystytään esimerkiksi valmistamaan tuotteita uusia yksilöllisiä soluterapiahoitoja varten. 

Juhlavuoden aikana otetaan myös käyttöön uusia digitaalisia palvelualustoja, jotka parantavat luovuttajien palvelua. Näitä ovat uusi luovuttajille tuleva mobiilisovellus ja uudet verkkosivut. 

Veripalvelun solutuotantokeskuksen työntekijöitä ja laitteita Vantaan Vehkalassa.

Solutuotantokeskus Veripalvelun vuonna 2022 käyttöön otetuissa tiloissa Vantaalla. Uusi toimitila on mahdollistanut myös uutta teknologiaa muun muassa soluterapioiden kehittämiseen.


Lue lisää verenluovutuksen ja Veripalvelun historiasta

Kuvahistoriikki Sydänhetkiä (Veripalvelun 70-vuotisjulkaisu vuodelta 2018, pdf)


75 vuotta välittämistä - Veripalvelun juhlavuoden tunnus.