Haku Menu

Ympäristövastuu

Veripalvelu edistää toiminnassaan kestävää kehitystä ja ilmastonsuojelua. Ympäristötyötä toteutetaan ympäristöohjelmalla, joka perustuu WWF Suomen Green Office –konseptiin. Veripalvelu tekee vuosittain ympäristötyön itsearvioinnin sekä toteuttaa systemaattisesti kehitysohjelmaa, jonka tavoitteena on vähentää toiminnan ympäristövaikutuksia sekä valmentaa henkilökuntaa myös henkilökohtaisella tasolla ympäristötietoisuuteen.


Veripalvelun Green Office-ohjelman ensimmäisen toimintavuoden aihealueiksi valittiin matkustus ja liikkuminen, ruokailu ja luovuttajatarjoilut, hankinnat ja viestintä. Lisäksi sähkön kulutusta pyritään vähentämään. Myös jätehuolto ja siivous ovat keskeisiä Green Office -painopistealueita.

Helmikuun lopussa 2021 kaikki Veripalvelun toimipisteet läpäisivät tarkastuksen ja saivat Green Office -merkinkäyttöoikeuden.

Kivihaan toimipisteelle Green Office -sertifikaatti myönnettiin jo aiemmin, 1.9.2020. Lue lisää​