Haku Menu

Ympäristövastuu

Veripalvelu edistää toiminnassaan kestävää kehitystä ja ilmastonsuojelua. Ympäristötyötä toteutetaan ympäristöohjelmalla, joka perustuu WWF Suomen Green Office –konseptiin. Veripalvelu toteuttaa vuosittain ympäristötyönsä itsearvioinnin sekä toteuttaa systemaattisella tavalla kehitysohjelmaa, jonka tavoitteena on vähentää toiminnan ympäristövaikutuksia sekä valmentaa henkilökuntaa myös henkilökohtaisella tasolla ympäristötietoisuuteen.


Ensimmäisen toimintavuoden aihealueiksi valittiin matkustus ja liikkuminen, ruokailu ja luovuttajatarjoilut, hankinnat ja viestintä. Lisäksi sähkön kulutusta pyritään vähentämään. Myös jätehuolto ja siivous ovat keskeisiä Green Office -painopistealueita.

Helmikuun lopussa 2021 kaikki Veripalvelun toimipaikat läpäisivät tarkastuksen ja saivat Green Office -merkinkäyttöoikeuden.

Kivihaan toimistolle Green Office -sertifikaatti myönnettiin jo aiemmin, 1.9.2020. Lue lisää​