Haku Menu

Tutkimustoimintaa koskevat periaatteet

Veripalvelu noudattaa tutkimustoiminnassaan opetus‐ ja kulttuuriministeriön asettaman (asetus 1347/1991) Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia tutkimuseettisiä ohjeita ja ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Tutkija on viime kädessä itse vastuussa tutkimuksensa toteuttamisen eettisyydestä, mutta koko Veripalvelun tulee jakaa tätä vastuuta ja tukea eettisesti kestävien käytäntöjen vakiintumista.

Kaikkien Veripalvelussa toteutettavien tutkimusprojektien tulee noudattaa niitä koskevaa lainsäädäntöä ja niillä tulee olla asianomaiset luvat. Lisäksi, mikäli tutkimuksessa käytetään Veripalvelun näyte- tai valmistemateriaalia, tulee tutkimuksella olla hyväksytty Veripalvelun toimituslupa.