Haku Menu

Taloutta ja hallinnointia koskevat periaatteet

Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio. Veripalvelun toimintaa ei tueta julkisista varoista, Punaisen Ristin muun toiminnan tuotoista eikä muista ulkopuolisista lähteistä, lukuun ottamatta tutkimushankkeisiin saatuja apurahoja ja avustuksia.

Veripalvelun mahdollista taloudellista ylijäämää eli tilikauden voittoa ei jaeta, vaan se käytetään Veripalvelun toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen sekä kehittämiseen. SPR:llä on Veripalvelun tutkimusrahasto, jonka kautta tuetaan Veripalvelun tutkimus- ja kehittämistoimintaa. 

Veripalvelun vakaa talous hyödyttää terveydenhuoltoa ja yhteiskuntaa, kun Veripalvelu voi kehittää uusia hoitoja, panostaa tutkimukseen sekä pitää verivalmisteiden hintakehityksen maltillisena.

Veripalvelu kuuluu Suomen Punaiseen Ristiin sen erillisesti hallinnoituna laitoksena.
Veripalvelu laatii toiminnastaan vuosittain sisäisen tuloslaskelman ja taseen.
Veripalvelun tulos on osa Suomen Punaisen Ristin tulosta. Veripalvelussa noudatetaan järjestön valtuuston hyväksymää Suomen Punaisen Ristin taloussääntöä ja sitä täydentävää Veripalvelun talous- ja hankintasääntöä.

Veripalvelun päätöksenteossa noudatetaan hyvää hallintotapaa, jossa päätöksentekovastuut ovat selkeitä ja päätökset dokumentoidaan huolellisesti. Lähtökohtana on, että päätökset ovat huolellisesti harkittuja, päätöksentekijän toimivallan mukaisia, Veripalvelun etujen mukaisia, kokonaistaloudellisesti edullisia ja että päätöksen teossa on noudatettu lakia, sisäisiä sääntöjä ja menettelytapoja. Päätöksenteko on dokumentoitu tavalla, joka mahdollistaa päätöksenteon perusteiden jälkikäteisen arvioinnin. Päätösten perusteiden arvioinnin pitää olla mahdollista myös vastuullisten vaihtuessa. Päätöksenteon valvontaa suorittavat sisäinen tarkastus, tilintarkastajat, Veripalvelun johtokunta, SPR:n tarkastusvaliokunta ja SPR:n hallitus. 

Henkilöstöhallinnon ohjeen mukaisesti jokaisen veripalvelulaisen on huolehdittava tarkkaan, että toiminta on puolueetonta. Työntekijän tulee ilmoittaa esimiehelleen mahdollisista tilanteista, joissa puolueettomuus saattaa vaarantua. Lahjaa tai etuutta ei saa ottaa vastaan, jos se voi vaikuttaa puolueettomuuteen. Erityistä huolellisuutta on noudatettava hankintojen ja sopimusneuvottelujen ollessa käynnissä. Epäselvissä tapauksissa edun vastaanottamisesta tulee pidättäytyä.