Haku Menu

Taloutta ja hallinnointia koskevat periaatteet

Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio. Veripalvelun toimintaa ei tueta julkisista varoista, Punaisen Ristin muun toiminnan tuotoista eikä muista ulkopuolisista lähteistä, lukuun ottamatta tutkimushankkeisiin saatuja yhteistyösopimuksia, apurahoja ja avustuksia.


Veripalvelun mahdollista taloudellista ylijäämää eli tilikauden voittoa ei jaeta, vaan se käytetään Veripalvelun toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen sekä kehittämiseen.

Suomen Punaisella Ristillä on Veripalvelun tutkimusrahasto, jonka kautta tuetaan Veripalvelun tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Veripalvelun tulos on osa Suomen Punaisen Ristin tulosta. Veripalvelussa noudatetaan järjestön valtuuston hyväksymää Suomen Punaisen Ristin taloussääntöä ja sitä täydentävää Veripalvelun talous- ja hankintasääntöä.

Veripalvelun päätöksenteossa noudatetaan hyvää hallintotapaa, jossa päätöksentekovastuut ovat selkeitä ja päätökset dokumentoidaan huolellisesti. Lähtökohtana on, että päätökset ovat huolellisesti harkittuja, päätöksentekijän toimivallan mukaisia, Veripalvelun etujen mukaisia, kokonaistaloudellisesti edullisia ja että päätöksen teossa on noudatettu lakia, sisäisiä sääntöjä ja menettelytapoja.