Haku Menu

Vein to Vein -tietojärjestelmäuudistus

Veripalvelu rakentaa parhaillaan yhteistä tietojärjestelmää sairaaloiden kanssa. Järjestelmä luo perustan verihuoltoketjun digitaaliselle tulevaisuudelle. Verenluovuttajille uudistus näkyy ensivaiheessa sähköisenä terveyskyselynä. Olemme nyt testausvaiheessa ja tarkempi käyttöönottopäivä tarkentuu testauksen edetessä.

Sairaaloille tarjotaan jo uudistuksen alkuvaiheessa verkkopalvelu valmisteiden tilaus- ja toimitusprosessiin. Jatkossa tavoitteena on saada tutkittua tietoa mm. hoitosuositusten kehittämiseksi.

Verenluovuttajille uudistus näkyy ensivaiheessa sähköisenä terveyskyselynä. Terveyskysely kannattaa täyttää etukäteen kotona tai vaikkapa bussimatkalla luovutukseen. Kyselylomakkeen voi täyttää joko samana tai edellisenä päivänä ennen luovutusta, ja tiedot poistuvat järjestelmästä mikäli henkilö ei menekään luovuttamaan.

Sähköisen terveyskyselyn täyttäminen onnistuu älypuhelimella, tabletilla, tietokoneella tai Veripalvelun laitteilla verenluovutuspaikalla. Opastamme luovuttajia tarvittaessa paikan päällä. Sähköisen terveyskyselyn myötä verenluovutuskäynnistä tulee entistä sujuvampi, sillä terveyskyselyn täyttäminen etukäteen karsii turhia käyntejä verenluovutuspaikalle. Sinänsä itse verenluovutusprosessi ei tule muuttumaan, joten ilmoittautumisesta luovutukseen ja kahvitteluun menee yhtä kauan aikaa kuin ennenkin.

Kysymyksiä ja vastauksia sähköisestä terveyskyselystä sekä uudenlaisesta ilmoittautumisesta


Q: Mistä Vein to vein -tietojärjestelmäuudistuksessa on kysymys?

A: Tietojärjestelmäuudistuksessa rakennetaan yhteensopivaa järjestelmää sairaaloiden ja Veripalvelun välille. Verenluovuttajien sähköinen terveyskysely on osa uudistusta.

Q: Miksi sähköinen terveyskysely otetaan käyttöön?

A: Sähköinen terveyskysely on osa uudistusta, jossa rakennetaan yhteistä tietojärjestelmää sairaaloiden ja Veripalvelun välille. Sähköinen terveyskysely nopeuttaa verenluovutustilaisuuden kulkua, sillä sen voi täyttää etukäteen paikasta riippumatta. Se mahdollistaa luovutussoveltuvuuden kevyen ja alustavan arvioinnin etukäteen, sillä kysely huomauttaa asioista, jotka voivat estää luovutuksen.

Q: Milloin sähköinen terveyskysely otetaan käyttöön?

A: Olemme nyt testausvaiheessa, ja sähköisen terveyskyselyn tarkempi käyttöönottopäivä tarkentuu testauksen edetessä. Tietojärjestelmäuudistuksen kokonaisuus on osoittautunut huomattavasti työläämmäksi kuin hankkeen alkaessa näytti, ja Veripalvelu haluaa varmistua siitä, että järjestelmä on täysin toimintavarma, kun se otetaan käyttöön. Tiedotamme heti, kun käyttöönottoaikataulu vahvistuu.

Q: Miksi sähköisen terveyskyselyn käyttöönotto on viivästynyt?

A: Vein to vein -tietojärjestelmäuudistuksen kokonaisuus on osoittautunut huomattavasti työläämmäksi kuin hankkeen alkaessa näytti. Myös toimintaympäristö on muuttunut – kyberturvallisuuteen liittyvät riskit kasvavat koko ajan, ja Veripalvelu haluaa varmistua siitä, että järjestelmä on sataprosenttisen toimintavarma, kun se otetaan käyttöön.

Verivalmisteiden saatavuuden turvaaminen ja luovuttaja- sekä potilasturvallisuus ovat tärkeimpiä prioriteettejamme, eivätkä ne saa vaarantua missään tilanteessa. Tämän vuoksi lisäaika on ollut tarpeen.

Olemme nyt testausvaiheessa ja tarkempi käyttöönottopäivä tarkentuu testauksen edetessä. Tulemme myös varaamaan riittävästi aikaa henkilökunnan kouluttamiseen.


Q: Voiko terveyskyselyn täyttää edelleen paperiversiona?

A: Ei. Terveyskyselyn voi jatkossa täyttää ainoastaan sähköisesti joko älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Voit täyttää kyselyn myös paikan päällä Veripalvelun laitteilla. Sinua opastetaan tarvittaessa kyselyn täyttämisessä.

Q: Tarvitsenko pankkitunnuksia täyttääkseni terveyskyselyn?

A: Pankkitunnuksia ei tarvita. Järjestelmään syötetään henkilötunnus ja nimitiedot, joiden perusteella sinut voidaan myöhemmin tunnistaa. Henkilötiedot ja terveyskyselyyn täydentämäsi vastaukset siirtyvät Veripalvelun järjestelmään vasta, kun tulet paikan päälle ja esität henkilötodistuksesi ilmoittautumislaitteella tai hoitajalle.

Järjestelmä on täysin tietoturvallinen ja tiedot salataan, joten ne eivät voi päätyä vieraiden käsiin. Kun lähetät lomakkeen eteenpäin tai jätät lomakkeen täyttämisen kesken, antamasi tiedot tyhjentyvät automaattisesti, kun poistut selainikkunasta. Lomakkeen täyttäminen on turvallista siis myös yhteiskäyttökoneilla, kunhan muistat poistua lomakkeelta tai sulkea selaimen.

Kaikki terveyskyselyn kentät tulee joka kerta täyttää uudestaan. Järjestelmä ei ole toistaiseksi kaksisuuntainen, eli tiedot eivät tule esitäytettynä verenluovuttajarekisteristä.

Q: Minulla ei ole älypuhelinta. Miten voin täyttää terveyskyselyn?

A: Voit täyttää terveyskyselyn tietokoneella tai tabletilla, tai vasta paikan päällä luovutuksessa Veripalvelun laitteella. Saat tarvittaessa henkilökunnalta apua lomakkeen täyttämiseen.

Q: Miten sähköinen terveyskysely vaikuttaa verenluovutuksen kulkuun?

A: Sähköisen lomakkeen voi täyttää jo kotona edellisiltana tai vaikka bussimatkalla luovutuspaikalle. Lomakkeelle antamasi tiedot ovat voimassa täyttämisestä seuraavaan päivään. Kysely ei muutu pidemmäksi kuin nykyinen, mutta se jaotellaan eri tavalla. Ensimmäiset kysymykset karsivat pysyviä luovutusesteitä. Kaikki terveyskyselyn kentät tulee joka kerta täyttää uudestaan. Järjestelmä ei ole toistaiseksi kaksisuuntainen, eli tiedot eivät tule esitäytettynä verenluovuttajarekisteristä. Kun sähköinen terveyskysely otetaan käyttöön, saat tarvittaessa ohjeistusta lomakkeen täyttöön paikan päällä.

Jos paikan päällä ei ole ruuhkaa, pääset nopeasti eteenpäin, koska luovutuslomake on jo järjestelmässä. Verenluovutuskäyntisi sujuu ilmoittautumisesta eteenpäin tutusti ja turvallisesti. Sähköinen terveyskysely käydään läpi hoitajan kanssa samalla tavalla kuin paperinen ja allekirjoitetaan omakätisesti, mutta sähköisesti, paikan päällä. Varaudu näyttämään henkilötodistuksesi useamman kerran luovutuksen aikana. Aikaa haastattelusta luovutukseen ja kahvitteluun menee yhtä kauan aikaa kuin ennenkin.


Q: Nopeutuuko luovutusprosessi sähköisen terveyskyselyn myötä?

A: Emme voi olla varmoja. Jos kaikki luovuttajat tulevat samaan aikaan paikan päälle, prosessi ei ole sen nopeampi kuin vanhakaan, sillä haastattelu ja itse luovutus vievät yhtä kauan aikaa kuin ennenkin. Prosessi voi jopa hidastua alussa, kun sekä henkilökunta että luovuttajat opettelevat uuden järjestelmän käyttöä. Toivomme kuitenkin, että jatkossa luovutusprosessi sujuu entistä nopeammin. Jos paikan päällä ei ole ruuhkaa, pääset nopeasti eteenpäin, koska luovutuslomake on jo valmiina järjestelmässä. Mahdollista ruuhkaa tasottaa myös, jos mahdollisimman moni varaa etukäteen ajan luovutukseen.

Q: Mitä jos en tulekaan verenluovutukseen, vaikka olen täyttänyt terveyskyselyn?

A: Jos et pääsekään luovutukseen seuraavana päivänä terveyskyselyn täyttämisestä, lomake tuhoutuu itsestään. Se ei silloin päädy Veripalvelun tietojärjestelmään saakka. Täytä lomake uudestaan, kun pääset taas luovuttamaan.

Q: Mitä jos huomaan vastanneeni väärin johonkin kysymykseen tai terveydentilassani tapahtuu muutos?

A: Jos huomaat vastanneesi johonkin kysymyksen virheellisesti, voit muuttaa vastausta paikan päällä hoitajan kanssa käytävän keskustelun yhteydessä. Voit toki myös täyttää kyselyn uudestaan, jolloin uusi lomake korvaa automaattisesti vanhan. Jos sinua epäilyttää, voitko luovuttaa verta, soita maksuttomaan verenluovuttajien infopuhelimeen 0800 0 5801 (arkisin klo 8–17).

Jos terveydentilassasi tapahtuu muutos lomakkeen täyttämisen jälkeen, etkä voikaan luovuttaa verta, se on ok. Lomake tuhoutuu itsestään, mikäli et saavu paikalle viimeistään seuraavana päivänä.

Q: Voiko terveyskyselyn täyttää edelleen luovutuspaikalla ennen verenluovutusta?

A: Kyllä voi, mutta vain sähköisesti. Terveyskyselyn voi täyttää luovutuspaikalla joko Veripalvelun laitteella tai omalla älypuhelimella, tabletilla tai läppärillä. Henkilökuntamme opastaa tarvittaessa lomakkeen täyttämisessä. Paperisia lomakkeita ei ole enää käytössä sähköisen terveyskyselyn käyttöönoton jälkeen.

Q: Ovatko lomakkeelle kirjaamani tiedot turvassa?

A: Sähköinen terveyskysely on täysin tietoturvallinen ja tiedot salataan, joten ne eivät voi päätyä vieraiden käsiin. Tietoturvasyistä kaikki perustiedot täytetään sähköiseen terveyskyselyyn uudestaan ennen jokaista luovutusta.

Q: Mistä saan apua lomakkeen täyttämiseen?

A: Veripalvelun henkilökunta auttaa sinua mielellään, mikäli tarvitset luovutuspaikalla apua. Voit myös soittaa maksuttomaan luovuttajainfoomme 0800 0 5801 (ma–pe 8–17). Palvelunumeromme auttaa myös luovutussoveltuvuuttasi koskevissa kysymyksissä.

Q: Milloin voin seurata omia luovutustietojani verkkosivuilta?

A: Omien tietojen seuraaminen tai tarkistaminen verkkosivuilta ei tule olemaan mahdollista vielä uuden järjestelmänkään myötä. Tämä palvelu on kuitenkin suunnitteilla tietojärjestelmähankkeen seuraavassa vaiheessa, ja toivottavasti tulevaisuutta muutaman vuoden sisällä. Palvelu vaatii henkilön vahvan tunnistautumisen esim. pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, mitä tuleva sähköinen terveyskysely ei vaadi. Visiossamme verenluovuttaja saa muutaman vuoden päästä myös kiitosviestin, kun verivalmiste on mennyt potilaalle.