Haku Menu

NPS-mittari, luovuttajakokemukset ja -kyselyt

Veripalvelu mittaa asiakaskokemusta nettosuositteluindeksin eli NPS-mittarin (Net Promoter Score) avulla. Lisäksi verenluovuttajille tehdään säännöllisesti asiakaspalvelukyselyjä.

NPS-mittari

Veripalvelun NPS-mittari kertoo aina edellisen viikon tulokset koko maassa sekä vastaajien lukumäärän. Mitä korkeampi lukema on, sitä useampi luovuttaja kertoo suosittelevansa Veripalvelua. Asiakas ei siis suoraan vastaa kysymykseen siitä, kuinka tyytyväinen hän on, vaan halukkuudesta suositella Veripalvelua. 

NPS-lukema voi olla mitä tahansa lukujen -100–100 väliltä. Mitä korkeampi lukema on, sitä useampi luovuttaja kertoo suosittelevansa Veripalvelua. Yli 50:n NPS-lukemaa voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena.Yli +50:n NPS-lukemaa voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena. 

Löydät NPS-mittarin Veripalvelun verkkosivujen etusivulta.

Kyselyt verenluovuttajille

Teemme säännöllisesti myös asiakaspalvelukyselyjä. Niiden mukaan verenluovuttajat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa asiakaspalveluun. Verenluovuttajille on tärkeää, että verenluovutuksessa työskentelee ammattitaitoinen ja ystävällinen henkilökunta.

Verenluovuttajat kertovat, että Veripalvelussa saa kiireetöntä palvelua ja ohjausta, ja siellä on iloinen tunnelma. Luovuttajat kokevat, että heistä pidetään hyvää huolta luovutustilanteessa, heitä kuunnellaan ja heidän kysymyksiinsä vastataan. 

Lisäksi luovuttajat kiittävät Veripalvelua hyvin organisoidusta, joustavasta ja sujuvasta toiminnasta. He pitävät hienona uudistuksena luovutusikärajan nostamista ja kokevat arvostavana yksilöllisen kohtelun asiakaspalvelussa. Kehittämisen kohteiksi asiakaspalvelussa luovuttajat nostavat huomioimisen saapuessa ja lähtiessä.

Veripalvelu tekee neljä kertaa vuodessa laajan kyselyn verenluovuttajille asiakaspalvelusta ja luovuttajan ohjaamisesta. Kysely lähetetään 4000 luovuttajalle, joista noin puolet vastaavat kyselyyn.

Kyselyjen tulokset ovat Veripalvelulle merkki siitä, että olemme onnistuneet välittämään luovuttajalle, miten arvokas kumppani hän on auttamisen ketjussa. Verenluovuttajan arvostaminen on yksi Veripalvelun viidestä arvosta. Muut arvot ovat potilaan hyvinvointi, toiminnan tehokkuus, luotettavuus ja työyhteisön hyvinvointi.

Ajankohtaista luovuttajakyselyistä

31.8.2022: Yli 90 % verta luovuttavista miehistä pitää verenluovutusta erittäin helppona