Haku Menu

Luovuttajakokemukset ja -kyselyt

Veripalvelun asiakaspalvelukyselyiden mukaan verenluovuttajat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa asiakaspalveluun. Verenluovuttajille on tärkeää, että verenluovutuksessa työskentelee ammattitaitoinen ja ystävällinen henkilökunta.

Verenluovuttajat kertovat, että Veripalvelussa saa kiireetöntä palvelua ja ohjausta, ja siellä on iloinen tunnelma. Luovuttajat kokevat, että heistä pidetään hyvää huolta luovutustilanteessa, heitä kuunnellaan ja heidän kysymyksiinsä vastataan. Lisäksi luovuttajat kiittävät Veripalvelua hyvin organisoidusta, joustavasta ja sujuvasta toiminnasta. He pitävät hienona uudistuksena luovutusikärajan nostamista ja kokevat arvostavana yksilöllisen kohtelun asiakaspalvelussa. Kehittämisen kohteiksi asiakaspalvelussa luovuttajat nostavat huomioimisen saapuessa ja lähtiessä.

Veripalvelu tekee neljä kertaa vuodessa laajan kyselyn verenluovuttajille asiakaspalvelusta ja luovuttajan ohjaamisesta. Kysely lähetetään 4000 luovuttajalle, joista noin puolet vastaavat kyselyyn.

Kyselyjen tulokset ovat Veripalvelulle merkki siitä, että olemme onnistuneet välittämään luovuttajalle, miten arvokas kumppani hän on auttamisen ketjussa. Verenluovuttajan arvostaminen on yksi Veripalvelun viidestä arvosta. Muut arvot ovat potilaan hyvinvointi, toiminnan tehokkuus, luotettavuus ja työyhteisön hyvinvointi.