Haku Menu

Malaria

Oleskelu malaria-alueella aiheuttaa kuuden kuukauden väliaikaisen luovutusesteen alueelta paluusta ja malariaestolääkityksen loppumisesta lukien. Ennen matkan alkamista aloitettu malariaestolääkitys ei estä luovutusta.

Malaria-alueeksi katsotaan ne alueet, joissa Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan esiintyy malariaa. Kaikkien näiden alueiden kohdalla ei matkailijoille suositella estolääkitystä.

Sairastettu malaria aiheuttaa kolmen vuoden esteen verenluovutukselle.

Malariavasta-ainetesti otetaan luovutuksen yhteydessä seuraavissa tilanteissa:
- luovuttaja on sairastanut malarian (testi aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua hoidon ja oireiden päättymisestä) 
- ensiluovuttajilta, jotka ovat alle 5-vuotiaana asuneet malariariskimaassa
- alle 5-vuotiaana malariariskimaassa asuneilta luovuttajilta, kun heidän edellisestä vierailustaan malaria-alueelle on kulunut yli 6 kk mutta alle 3 vuotta

Otamme luovuttajaan yhteyttä, jos malariatestin tulos on positiivinen. Positiivinen tulos estää verenluovutuksen pysyvästi.

Lisätietoa matkailun vaikutuksista verenluovutuksiin ja lista maista, joissa oleskelu aiheuttaa malariariskin takia 6 kk esteen luovuttaa verta.

Haluatko lisätietoa? Soita verenluovuttajien maksuttomaan infopuhelimeen 0800 0 5801 (ma–pe klo 8–17).