Haku Menu

Malaria

Matkailu malaria-alueella aiheuttaa kuuden kuukauden väliaikaisen luovutusesteen matkalta paluusta ja malariaestolääkityksen loppumisesta lukien.

Malaria-alueeksi katsotaan ne alueet, joissa on Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan pienikin riski sairastua malariaan. Osa näistä alueista on sellaisia, ettei matkailijoille suositella estolääkitystä.

Sairastettu malaria aiheuttaa kolmen vuoden esteen verenluovutukselle.


Malariavasta-ainetesti
otetaan ensikäynnillä henkilöiltä, jotka ovat

- joko sairastaneet malarian (testi aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua hoidon ja oireiden päättymisestä) tai

- asuneet alle 5-vuotiaana maassa, jossa esiintyy malariaa. Tällöin ei vielä voi luovuttaa verta.


Lähetämme tiedon testituloksesta postitse.

- Jos testitulos on negatiivinen, henkilö voi luovuttaa verta.

- Positiivinen tulos malariavasta-ainetestissä on pysyvä verenluovutuseste.


Huomioithan, että alle 5-vuotiaana malaria-alueella asuneelle henkilölle aiheutuu kolmen vuoden mittainen verenluovutuseste jokaisesta vierailusta malaria-alueella


Jos tulee verenluovutukseen ennen matkaa malaria-alueelle ja on jo aloittanut malariaesto-lääkityksen, lääkitys ei tuolloin estä verenluovutusta.

Lisätietoa matkailun vaikutuksista verenluovutuksiin ja lista maista, joissa oleskelu aiheuttaa malariariskin takia 6 kk esteen luovuttaa verta.

Haluatko lisätietoa? Soita verenluovuttajien maksuttomaan infopuhelimeen 0800 0 5801 (ma–pe klo 8–17).