Haku Menu

Eri etnistä taustaa olevia luovuttajia tarvitaan

Eri väestöissä voi esiintyä juuri heille ominaisia veriryhmiä, joita ei löydy juuri lainkaan muihin väestöryhmiin kuuluvilta. Joillekin potilaille on verivalmisteiden löytämiseksi erikseen etsittävä sopivia luovuttajia. Suomessa tarvitaan erityisesti afrikkalaistaustaisia verenluovuttajia.


 

Veriryhmät ovat veren punasolujen ominaisuuksiin perustuvia ryhmittelyjä. Veriryhmäjärjestelmiä on yli 30, joista kaksi tärkeintä ja tunnetuinta ovat ABO- ja Rhesus-veriryhmäjärjestelmät. Veriryhmät ovat perinnöllisiä ja eri etnisten väestöryhmien välillä on veriryhmäeroja vaihtelevassa määrin.

Jotta verensiirto olisi turvallinen ja auttaisi potilasta paranemaan, verivalmisteen tulisi vastata potilaan veriryhmää. Poikkeuksia on. Esimerkiksi O RhD negatiivinen veri käy melkein kaikille veriryhmästä riippumatta. Useimmille verivalmisteita tarvitseville potilaille löytyy sopiva valmiste syntyperästä riippumatta.

Jos potilas tarvitsee verivalmisteita joko toistuvasti tai kerralla paljon, erilaisilla veriryhmäominaisuuksilla on enemmän merkitystä hoidon onnistumiseksi. Kaikissa väestöryhmissä on henkilöitä, joiden veressä on harvinaisia veriryhmäominaisuuksia ja joille sopivien verivalmisteiden löytämiseksi on erikseen etsittävä sopivia luovuttajia.

Erityisesti afrikkalaistaustaisia verenluovuttajia tarvitaan

Afrikkalaistaustaisilla henkilöillä esiintyy sellaisia harvinaisia veriryhmiä tai veriryhmäyhdistelmiä, joita ei käytännössä löydy suomalaistaustaisesta väestössä. Afrikkalaistaustaisten potilaiden määrä Suomessa lisääntyy ja heille on myös erikoistilanteissa löydyttävä sopivia verivalmisteita verenvuotojen ja anemian hoitoon. Esimerkiksi sirppisoluanemian vuoksi toistuvia punasolusiirtoja tarvitsevia potilaita on enemmän afrikkalaista syntyperää olevilla henkilöillä kuin muissa väestöryhmissä.

Monessa eurooppalaisessa maassa pyritään nykyään aktiivisesti rekrytoimaan verenluovuttajia eri etnisten vähemmistöjen keskuudessa. Myös Veripalvelu toivoo lisää afrikkalaistaustaisia verenluovuttajia. Mikäli potilas on syntyisin Suomen lähimmistä naapurimaista, erot veriryhmissä ovat pienet, joten sopiva luovuttaja yleensä löytyy.

Huomioi nämä ennen luovutusta:

Tutustu verenluovutuksen kulkuun tästä

Luovuttaaksesi tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen.

Ota mukaasi virallinen, kuvallinen henkilötodistus (Suomen passi, virallinen henkilökortti) tai ajokortti. Mikäli henkilöllisyystodistuksessa ei ole suomalaista henkilötunnusta, tarvitaan lisäksi erillinen todistus siitä (Kela-kortti tai maistraatin tai veroviranomaisten todistus suomalaisesta henkilötunnuksesta)

Terveyskysely täytetään suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi

Jos olet syntynyt malaria-alueella tai asunut alle 5-vuotiaana malaria-alueella, tehdään sinulle ensimmäisellä käyntikerralla malariavasta-ainetesti. Tällöin ei vielä voi luovuttaa verta. Mikäli testi osoittautuu negatiiviseksi, verenluovutus on mahdollista. Jotta voit luovuttaa verta, pitää viime vierailusta malaria-alueella olla kulunut kolme vuotta. ​