Haku Menu

Verta annetaan potilaan veriryhmän mukaan

24.10.2018 16:00

Perusveriryhmiä on Suomessa yhteensä kahdeksan. Kaikkien veriryhmien luovuttajia tarvitaan joka päivä, koska potilaalle pyritään antamaan aina hänen oman veriryhmänsä verta. Luovuttajan ei tarvitse tietää veriryhmäänsä tullessaan verenluovutukseen.

Veriryhmät ovat veren punasolujen ominaisuuksiin ja plasman vasta-aineisiin perustuvia luokitteluja. Jokaisen veri kuuluu yhteen neljästä ABO-veriryhmästä: veriryhmään A, B, O tai AB. Lisäksi punasoluista testataan reesustekijä (RhD–tekijä) ja jaetaan sen mukaan vielä RhD-positiiviseen ja Rh D–negatiiviseen veriryhmään. Perusveriryhmiä on siis yhteensä kahdeksan. Suomalaisten yleisimmät veriryhmät ovat A+ ja O+.

- Veriryhmää ei tarvitse tietää tullessaan verenluovutukseen. Veriryhmä tutkitaan kaikesta luovutetusta verestä ja ilmoitetaan luovuttajalle myöhemmin, kertoo laboratorioasiantuntija Anu Korhonen.

Tarvetta voi seurata pisarabarometrista

Kun luovuttaja tietää oman veriryhmänsä, hän voi seurata veren tarvetta Veripalvelun veritilannebarometrista. Pisaroilla halutaan kertoa, millainen punasolujen tai verihiutaleiden tarve lähipäivinä on odotettavissa. Veripalvelu suosittelee, että luovuttaja tulisi verenluovutukseen silloin, kun oman veriryhmän veripisara on puolillaan tai lähes tyhjä.

Joskus luovuttaja voi saada kutsun vaikka pisara olisi täysi – tämä johtuu yleensä siitä, että potilaat tarvitsevat kyseisen veriryhmän verihiutaleita, jotka säilyvät vain viisi päivää. On tärkeää, että verenluovuttaja tulee pian kutsun saatuaan, jos se on mahdollista. Eniten tarvitaan yleisimpien veriryhmien verta, koska potilaistakin suurin osa kuuluu A+ ja O+ -veriryhmiin.

Veribarometri ei kuvaa Veripalvelun tai sairaaloiden verivarastojen reaaliaikaista riittävyyttä, vaan sen tarkoitus on ohjata luovuttajia. Veren tarpeeseen vaikuttaa muun muassa se, miten paljon verenluovuttajia on edellispäivinä ollut, miten sairaalat ovat käyttäneet verta sekä arvio siitä, millainen veren tarve lähipäivinä on odotettavissa.

Veripalvelun tavoitteena on viiden päivän punasoluvarasto jokaisesta veriryhmästä. Tämä turvaa keskeytymättömän verihuollon myös katastrofitilanteissa. Jotta verivarastot säilyvät turvallisella tasolla, verenluovuttajia tarvitaan joka arkipäivä noin 800.

Epäsopiva veri voi olla potilaalle vaarallinen

Jos potilas tarvitsee verensiirtoa, hänen veriryhmänsä tarkistetaan etukäteen sairaalassa. Potilaalle pyritään aina antamaan hänen oman veriryhmänsä verta. Veriryhmästä poikettaessa on noudatettava veriryhmien siirtosääntöjä.

- Väärän veriryhmän verisolut voivat aiheuttaa potilaassa hemolyyttisen reaktion. Se tarkoittaa, että potilaan vasta-aineet reagoivat ja tuhoavat siirretyt verisolut. Reaktio voi olla hengenvaarallinen, Korhonen kertoo.

Hätätilanteessa potilaalle annetaan aina ensin O negatiivisen veriryhmän punasoluja, sillä ne sopivat kaikille. Siksi O negatiivista, eli niin sanottua hätäverta, tarvitaan suhteellisesti enemmän kuin muita veriryhmiä.