Haku Menu

Veripalvelun uusi laboratorioautomaatio Rochelta

18.11.2021 9:00

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu ja Roche Diagnostics Oy ovat sopineet laboratoriolaitteiston toimittamisesta uuteen Veripalvelulle valmistuvaan toimitilaan Vantaalle. Hankinta sisältää automatisoidun näytteiden käsittelylinjaston sekä laitteistot, joilla tehdään verenluovuttajanäytteistä tarvittavat infektioseulontatutkimukset. Uusi laitteisto tulee käyttöön syksyllä 2022.

Havainnekuva Veripalvelulle tulevasta uudesta laboratoriolaitteistosta.

Veripalvelussa tehdään vuosittain kaksi miljoonaa laboratoriotutkimusta. Veripalvelun laboratorio tekee jokaisesta verenluovutuksesta veriryhmä- ja infektiotutkimukset. Lisäksi Veripalvelussa tutkitaan koko Suomen äitiysneuvoloiden veriryhmänäytetutkimukset, kaikki elinsiirtojen ja kantasolusiirtojen kudossopivuustutkimukset sekä erilaisia sairaaloiden sopivan veren valintaan tarvitsemia tutkimuksia. 

Nykyinen laboratorioteknologia uudistetaan suurelta osin. Uusiin laboratoriotiloihin asennetaan automaatiolinjasto sekä laitteet, joilla Veripalvelu testaa jokaisen luovutetun veriyksikön tarttuvien tautien varalta. Näitä tauteja ovat HIV, hepatiitti A, B ja C –virusten aiheuttama maksatulehdus, kuppa ja parvorokko. 

Veripalvelun laboratorioon saapuu päivittäin yli 2 000 näytettä noin 700 verenluovuttajasta. 

- Veren turvallisuutta varmistavilla tutkimuksilla on erittäin tiukat laatuvaatimukset. Tarvitsemme luotettavasti toimivan ja tehokkaan analyysilaitteiston, perustelee Veripalvelun laboratoriojohtaja Jaana Mättö.

- Uusi teknologia lisää automaatiota entisestään. Se vähentää näyteputkien ja -telineiden käsin tehtävää siirtelyä, parantaa työergonomiaa ja auttaa kohdentamaan osaavien ammattilaistemme työtä olennaiseen, Mättö jatkaa. 

Veripalvelulle tulevassa automaatiokokonaisuudessa kaikki näytteiden tutkimiseen liittyvät laitteiston osat on vähintään kahdennettu, jolla taataan tuotantovarmuus. Veripalvelun tulee voida toimittaa verivalmisteet sairaaloille kaikkina viikonpäivinä sekä normaali- että poikkeusoloissa. 

- Lähdemme innolla mukaan tähän tärkeään yhteistyöhön Veripalvelun kanssa. 

Yhdessä vaikutamme vuosittain kymmenien tuhansien potilaiden hoitoon ja hyvinvointiin, tuottamalla luotettavia verivalmisteita päivittäiseen käyttöön, myynti- ja markkinointijohtaja Jaana Mantere Rochelta kertoo.

- Laitteistojen ohella tarjoamme Veripalvelulle kattavan huolto- ja käyttötuen suomalaisin voimin, varmistaen näin tuotannon jatkuvuuden ja toimintavarmuuden, Jaana Mantere Rochelta kertoo. 

Automaatiokokonaisuus tullaan asentamaan Veripalvelun uusiin toimitiloihin Vantaan Vehkalaan, jonne Veripalvelu muuttaa syksyllä 2022. 


Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu tuottaa sairaaloille potilaiden hoidossa tarvittavia turvallisia ja tehokkaita verivalmisteita sekä laboratoriopalveluja. Huolehdimme veren keräämisestä vapaaehtoisilta verenluovuttajilta potilashoidon tarpeiden mukaisesti. Tarjoamme sairaaloille myös kantasolujen ja elinten siirtoja tukevia palveluita. Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio. Vuosibudjettimme on noin 60 milj. euroa ja palveluksessamme on noin 500 henkilöä.

Roche on maailmanlaajuinen yritys, joka on ollut edelläkävijä terveydenhuollossa vuodesta 1896 lähtien. Keskitymme lääketieteellisiin ja diagnostisiin innovaatioihin ja niiden hyödyntämiseen yksilöllisessä terveydenhuollossa. Suomessa Roche Diagnostics Oy on toiminut vuodesta 1982 alkaen. Toimipaikkamme sijaitsevat Espoossa, Kuopiossa, Oulussa sekä Turussa ja asiantuntijatoimintomme kattavat kaikki Suomen sairaanhoitopiirit. Liikevaihto vuonna 2020 oli n. 44 miljoonaa euroa ja työntekijöitä on noin 85. Rochella on Suomessa vahva paikallinen osaaminen ja resursointi.