Haku Menu

Veripalvelun tutkimus ja tuotekehitys mukana Suomen Akatemian lippulaivahankkeessa

20.11.2020 10:30

Veripalvelu on partnerina mukana konsortiossa, joka sai Suomen Akatemialta merkittävän lippulaivarahoituksen GeneCellNano-hankkeelle. Siinä etsitään hoitokeinoja vakaviin kroonisiin sairauksiin.

​Veripalvelun rahoitusosuus kohdistuu CAR-NK -terapioiden ja solunulkoisten vesikkeleiden (EV) tutkimushankkeisiin seuraavan 4,5 vuoden ajan.

CAR NK-solututkimuksessa jatketaan Helsingin yliopiston solu- ja verensiirtohoitojen professori Kim Vettenrannan ja Kantasolurekisterin ylilääkäri Matti Korhosen käynnistämää CAR NK-solututkimusta, jota tehdään yhteistyönä KCT:n (Kuopio Center for Gene and Cell Therapy) tutkijoiden kanssa. Ryhmä tutkii niin kutsuttujen luonnollisten tappajasolujen (NK solujen) käyttöä syövän hoidossa.

Toinen rahoitettava tutkimushanke on EVE-konsortio (Extracellular Vesicle Ecosystem for Theranostic Platforms), jonka vetäjäorganisaationa Veripalvelu toimii. Tukea saadaan mm. mittausteknologisen laadunvalvonnan kehittämiseen.

- Tuotamme hankkeeseen tarvittavaa referenssimateriaalia ja tutkimme nanoteknologisia yhdistelmätuotteita kuten verisoluperäisiä EV:itä ja nanoselluloosaa yhdessä Helsingin yliopiston Farmakologisen tiedekunnan sekä UPM Kymmenen kanssa, Veripalvelun tuotekehityspäällikkö Saara Laitinen kuvailee.

- Osallistuminen GeneCellNano-konsortion työhön tulee merkittävällä tavalla tukemaan Veripalvelun tutkimus- ja kehityshankkeita näillä alueilla. Tämä mahdollistaa meille johtavan aseman akateemisessa tutkimuksessa, joka tähtää uusien suomalaisten geeni-, solu-, ja nanoterapiasovellusten kehittämiseen, Saara Laitinen ja Matti Korhonen toteavat.

GeneCellNano-tutkimuskonsortiota johdetaan Itä-Suomen Yliopistosta. Mukana ovat partnereina Veripalvelun lisäksi Itä-Suomen-, Helsingin-, Oulun- sekä Aalto-yliopisto, KCT (Kuopio Center for Gene and Cell Therapy) ja liikeyrityksiä.

Suomen Akatemian Lippulaivaohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lippulaivoissa yhdistyvät vahva yhteistyö elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa, muuntautumiskyky sekä taustaorganisaatioiden vahva sitoutuminen.

Lue lisää:

Suomen Akatemian Lippulaivaohjelma

veripalvelu.fi/eve