Haku Menu

Veripalvelun biopankki mukana genomitietoa laajasti hyödyntävässä FinnGen-tutkimuksessa

19.12.2017 10:13

Suomessa on käynnistynyt uusi, ainutlaatuinen tutkimushanke, jossa myös verenluovuttajat voivat olla mukana. FinnGen-tutkimuksen avulla pyritään läpimurtoihin sairauksien ennaltaehkäisyssä, diagnostiikassa ja hoidossa. Siinä hyödynnetään suomalaisten biopankkien keräämiä verinäytteitä.

FinnGen-tutkimuksen tavoitteena on saada mukaan jopa puoli miljoonaa suomalaista. Mukana on yhdeksän suomalaista biopankkia. Tutkimushankkeen arvioidaan kestävän kuusi vuotta ja sen budjetti on lähes 60 miljoonaa euroa.

Veripalvelun biopankin kautta tutkimukseen on tarkoitus toimittaa yhteensä 50 000 verenluovuttajanäytettä seuraavien viiden vuoden aikana.

Veripalvelun biopankki on käynnistänyt biopankkinäytteiden keräystoiminnan syksyn aikana pilottikokeiluna Tampereella ja Kuopiossa. Vuoden 2018 alkupuolella näytteidenkeräykset laajenevat kaikkiin veripalvelutoimistoihin ja verenluovutustilaisuuksiin. Liittyminen biopankkiin on luonnollisesti vapaaehtoista, ja se edellyttää kirjallisen suostumuksen antamista.

Veripalvelun biopankki pystyy tarjoamaan FinnGen-hankkeelle tutkimusaineistoa, jota mikään muu osapuoli ei oikeastaan voi.

- Terveet verenluovuttajat eroavat sairaalabiopankkien potilasmateriaalista, ja verenluovuttajat toimivat tästä syystä muun muassa erinomaisena verrokkina, johon potilasmateriaalin löydöksiä aina tulee peilata, kertoo kehityspäällikkö Tiina Wahlfors Veripalvelusta.

Hankkeen myötä Veripalvelu on osaltaan mukana luomassa kansainvälisestikin poikkeuksellista projektia.  Samalla kehittyy oma osaaminen täsmälääketieteen ja genomitutkimuksen kentällä.

- Tätä voimme sitten hyödyntää muissa tutkimushankkeissamme muun muassa verenluovuttajien terveyden, verensiirtolääketieteen tai kudossopivuuden alueilla. Eihän tästä voinut mitenkään jäädä pois, toteaa Veripalvelun tutkimusjohtaja Jukka Partanen tyytyväisenä.

Veripalvelu on mukana FinnGen-tutkimuksessa myös Hematologisen biopankin kautta.


Tavoitteena kansansairauksien parempi ennaltaehkäisy ja hoito

Tutkimuksella pyritään saavuttamaan laaja-alaista hyötyä paitsi Suomelle myös maailmanlaajuisesti. Tutkimushanke perustuu perimästä saatavaan tietoon eli genomitietoon, joka yhdistetään kansallisissa terveydenhuollon rekistereissä olevaan tietoon. Tutkimuksessa näytteiden analysointi tapahtuu anonyymisti ja tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomiota.
 
– Hankkeen läpimurrot jalkautuvat aikanaan terveydenhoitoon. Tutkimuksessa voidaan esimerkiksi löytää uutta lääkekehitykseen hyödynnettävissä olevaa tietoa sekä keinoja ennaltaehkäistä sairauksia. Korkealaatuinen FinnGen-hanke lisää varmasti myös Suomen houkuttelevuutta tutkimusmaana kansainvälisesti, korostaa tutkimusjohtaja Aarno Palotie Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutista. 
 

Vastaavan kokoluokan tutkimuksia maailmassa vain muutama

Koko Suomen kattava FinnGen-tutkimushanke on suomalaisten yhteinen tutkimus, jonka merkittävimmät löydökset voivat löytyä kenen tahansa näytteestä ja auttaa ihmisiä ympäri maailmaa. Jokainen suomalainen voi olla osa tutkimusta antamalla suostumuksen oman näytteensä tallettamisesta biopankkiin.

Vastaavan kokoluokan tutkimuksia on maailmassa vain muutama. Suomalaisten ainutlaatuisen perimän ansiosta genomitietoa on nopeampi analysoida ja löydösten todennäköisyys on korkeampi kuin geeniperimältään erilaistuneissa väestöissä.

– Suomessa on harvinaisen hyvät edellytykset koko väestön kattavalle geenitutkimukselle. FinnGen-hankkeessa tehdään myös poikkeuksellisen laajaa ja avointa yhteistyötä, johon osallistuvat biopankit, yliopistot, sairaanhoitopiirit, terveysteollisuus sekä toivottavasti sadat tuhannet suomalaiset, kertoo Helsingin Biopankin johtaja Kimmo Pitkänen.


Isot volyymit mahdollistavat tieteelliset läpimurrot

Näytteitä tarvitaan joka puolelta Suomea tuhansittain, sillä ratkaisut yksilöiden sairauksiin ja terveyteen löytyvät vain suuria massoja tarkastelemalla. FinnGen-tutkimus hyödyttää suomalaisia myös tulevaisuudessa.

– Voimme FinnGen-tutkimushankkeella luoda pohjaa uusille terveysinnovaatioille ja yksilöllisille hoidoille. Hankkeen päättymisen jälkeen kaikki tutkimuksen aikana tuotettu tieto jää suomalaisten biopankkien omistukseen ja on jatkossa suomalaisten tutkijoiden ja yritysten hyödynnettävissä, Palotie summaa ja toivottaa kaikki suomalaiset mukaan tutkimusmatkalle perimäämme.

FinnGen-tutkimusta rahoittavat Tekes 20 miljoonalla eurolla ja kansainväliset lääkeyritykset AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Celgene, Genentech, osa Roche-yhtymää, MSD ja Pfizer yhteensä jopa 39 miljoonalla eurolla. Hanketta koordinoivat Helsingin yliopiston sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tutkijat.


Lue lisää Veripalvelun biopankista ja siitä, miten voit liittyä mukaan: veripalvelu.fi/biopankki
Lue lisää FinnGen-tutkimuksesta: www.finngen.fi