Haku Menu

Veripalvelu aloittaa Biopankkien Osuuskunta Suomen kumppanina – aineistot entistä paremmin tutkijoiden nähtävissä

19.11.2021 9:00

Biopankkien Osuuskunta Suomi – FINBB ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Kumppanuuden myötä Veripalvelun biopankin aineisto ja palvelut tulevat näkymään kansallisessa Fingenious®-palvelussa tutkijoille ja biopankkiaineistoja hyödyntäville yrityksille.

Marco Hautalahti ja Jukka Partanen kättelevät Veripalvelun laboratoriossa.

Fingenious® on digitaalinen palveluportaali, josta biopankkiaineistoja etsivä tutkija saa laajan näkymän Suomessa tarjolla olevasta näyte- ja tietoaineistosta. Portaalissa ei ole yksilötason tietoja vaan pelkästään käytettävissä olevien aineistojen kuvaukset. 

– Kehitämme Suomen terveys- ja biolääketieteellisen tutkimuksen kilpailukykyä tuomalla suomalaisten biopankkien ja niiden taustaorganisaatioiden tietovarannot tutkijoiden saataville. Näemme, että Veripalvelun biopankki on jatkossa myös tärkeä osa kotimaista Fingenious®-tarjontaa tutkijoille sekä Suomessa että ulkomailla, sanoo FINBB:n toimitusjohtaja Marco Hautalahti.

Vuonna 2017 perustetun Veripalvelun biopankin erityispiirteenä on mahdollisuus kerätä arvokas kokoelma biopankkisuostumuksen antaneiden verenluovuttajien näytteitä ja tietoja. Veripalvelun biopankin tutkimusalueena on terveyden edistäminen sairauksia ennalta ehkäisevien ja tautimekanismeja tunnistavien tutkimuksien avulla. Lisäksi Veripalvelun biopankki on erikoistunut verensiirtolääketieteen erityiskysymyksiin sekä luovuttajan että potilaan näkökulmasta.

– Yhteistyö FINBB:n kanssa lisää Veripalvelun biopankin aineistojen näkyvyyttä, joten yhteistyön kautta voimme saada uusia tutkijoita hyödyntämään biopankin aineistoja. Verenluovuttajien biopankkia käytetään erityisesti terveenä verrokkiaineistona, sanoo Veripalvelun tutkimusjohtaja Jukka Partanen.


Biopankkien Osuuskunta Suomi – FINBB luo kanavaa ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden ymmärtämiseen rakentamalla Suomeen maailman parasta biopankkiverkostoa. FINBB tukee toimivaa biopankki-infrastruktuuria, biolääketieteellistä tutkimusta, terveysinnovaatioiden syntyä sekä potilaiden yksilöllisen hoidon kehittämistä aikaansaaden taloudellista toimeliaisuutta ja kasvua. FINBB:n omistajia ovat suomalaiset yliopistot, kuusi suurinta sairaanhoitopiiriä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).  

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu tuottaa sairaaloille potilaiden hoidossa tarvittavia turvallisia ja tehokkaita verivalmisteita sekä laboratoriopalveluja. Huolehdimme veren keräämisestä vapaaehtoisilta verenluovuttajilta potilashoidon tarpeiden mukaisesti. Tarjoamme sairaaloille myös kantasolu- ja elinten siirtoja tukevia palveluita. Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio. Vuosibudjettimme on noin 60 milj. euroa ja palveluksessamme on noin 500 henkilöä.