Haku Menu

Syövän ja elinsiirtojen hoidon kehittämiseen uusia tutkimusapurahoja

22.9.2021 9:35

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu on jakanut uuden tutkimusrahastonsa ensimmäiset apurahat. Rahoitettavissa tutkimuksissa kehitetään muun muassa syöpää sairastavien ja elinsiirtopotilaiden hoitoa.

Kumihanskoihin puetut kädet pipetoivat tutkimusnäytettä.

Vuoden 2021 apurahat jaetaan yhdeksälle tutkimusprojektille, jotka käsittelevät soluterapian, solun ulkoisten kalvorakkuloiden ja elinsiirtojen tutkimusta. Kaikki rahoitettavat projektit tehdään Veripalvelun ulkopuolella, yliopistoissa tai sairaaloissa. Tutkimusapurahoja jaetaan yhteensä 495 000 euroa. 

Tutkimusrahaston ensimmäisistä apurahoista neljä liittyy soluterapioiden tutkimukseen ja kehitykseen. 

”Veripalvelulla on jo pitkä tutkimushistoria ja vahva osaamispohja uusista elävien solujen soluvalmisteista. Esimerkiksi tähän mennessä 82 suomalaista potilasta on hoidettu Veripalvelun kehittämällä, mesenkymaalisia kantasoluja hyödyntävällä valmisteella”, kertoo Veripalvelun tutkimusjohtaja Jukka Partanen

Kolme neljästä suurimmasta nyt myönnetystä apurahasta liittyy soluterapiaan. Professori Dario Grecon johtamassa Tampereen yliopiston hankkeessa kehitetään tutkimusalustaa, joka yhdistää terapeuttisten solujen käsittelyn ja niiden tuottamien solunulkoisten kalvorakkuloiden terapiamahdollisuudet. 

Professorien Päivi Ojalan ja Sirpa Lepän johtamassa Helsingin yliopiston ja Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan HYKS:in hankkeessa kohdennetaan veren ”tappajasolujen” eli T-solujen toimintaa potilaan syöpäsoluihin. Professori Vincenzo Cerullon johtamassa Helsingin yliopiston hankkeessa kehitetään puolestaan T-soluihin perustuvaa terapiaa kudostyypiltään sopivien kudosviljelmien avulla.

Veripalvelun ydintoimintaa ovat punasolu- ja verihiutalevalmisteet, joita käytetään niin leikkaus-, syöpä-, kuin onnettomuuspotilaidenkin hoidossa. Veripalvelu etsii uusia mahdollisuuksia käyttää verisoluja ja erityisesti näiden solujen tuottamia solun ulkoisia kalvorakkuloita. 

Neljä nyt rahoitusta saavaa tutkimusprojektia tukevat tämän uuden alueen tutkimusta, ja niistä kaksi myönnetään väitöskirjaa tekeville nuorille tutkijoille. 

Veripalvelu vastaa myös kaikkien Suomen elin- ja kantasolusiirtojen kudossopivuustestauksista. Parhaillaan Veripalvelussa tehdään genomi- ja datapohjaista, koneoppimiseen perustuvaa tutkimusta uusien kudossopivuustekijöiden löytämiseksi ja mahdollisimman kattavan kudossopivuuden ennustamiseksi. 

Yhden suurimmista nyt myönnetyistä apurahoista saa dosentti Ilkka Helanterän johtama HYKS:in monitieteellinen hanke, jossa pyritään parantamaan munuaissiirtojen hoitotuloksia. 

”Veripalvelun toiminta vaatii laaja-alaista ja poikkitieteellistä osaamista. Siksi meille on tärkeää voida tukea sellaista toimintaamme liittyvää tutkimusta, jota meillä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista itse tehdä. Tutkimusrahaston avulla edistämme toimialamme kehitystä pitkälle tulevaisuuteen”, sanoo Veripalvelun johtaja Pia Westman.

Myönnetyt apurahat

Väitöskirjatutkijat: 

Harju Venla: Solunulkoiset kalvorakkulat mahdollisena hoitomenetelmänä iskeemiseen aivohalvaukseen. 20 000 € (yksivuotinen) 

Koivunotko Elle: Freeze‐dried Platelet Rich Plasma (PRP) in Nanofibrillated Cellulose  (NFC) Hydrogel for Wound Care. 20 000 € (yksivuotinen) 

Post‐doc tutkijat: 

Parkkila Petteri: Apolipoproteiini E:n geenimuotojen vaikutukset veriperäisten vesikkelien toimintaan. 35 000 € (yksivuotinen) 

Zehua Liu: Transplantation of genetically edited peripheral blood monocytes for attenuating myocardial reperfusion injury. 35 000 € (yksivuotinen) 

Itsenäiset, dosenttitason tutkijat: 

Greco Dario: Development of an integrated platform to generate personalized immunotherapies. 100 000 € (kaksivuotinen) 

Helanterä Ilkka: Improving kidney transplant outcomes – a multidisciplinary approach with epidemiological, molecular, economical, and tissue histocompatibility aspects. 75 000 € (kaksivuotinen) 

Ojala Päivi ja Leppä Sirpa: Towards efficient and safe Chimeric Antigen Receptor (CAR) T‐cell therapy for haematological and solid cancers. 80 000 € (yksivuotinen) 

Cerullo Vincenzo: The efficacy of immunotherapy testing in HLA‐matched immune‐ organoids. 75 000 € (kolmivuotinen) 

Siljander Pia: Tunability and therapeutic potential of platelet‐derived extracellular vesicles. 55 000 € (kaksivuotinen) 

Veripalvelun tutkimusrahaston apuraha on tarkoitettu tieteellisille hankkeille, jotka tukevat Veripalvelun tutkimusstrategian kohteita: verihuoltoketjun vaikuttavuutta (verenluovutus, verivalmisteiden tuotanto, verensiirrot potilaille), uusia soluterapiahoitoja sekä kudossiirtojen kehittymistä. Suomen Punaisen Ristin hallitus päättää vuosittain rahaston varojen käytöstä ja Veripalvelun johtokunta päättää apurahojen myöntämisestä arviointitoimikunnan esityksen pohjalta. Lisätietoa: veripalvelu.fi/tutkimusrahasto