Haku Menu

Miesten välinen seksi ei enää estä liittymistä Kantasolurekisteriin

18.12.2017 17:00

Miesten välinen seksi on tähän saakka estänyt luovutukseen halukkaiden henkilöiden liittymisen Kantasolurekisteriin, johtuen miesten väliseen seksiin liittyvästä HIV-infektioriskistä. Nyt kriteerejä on arvioitu uudelleen, eikä miesten välinen seksi enää jatkossa estä henkilön liittymistä Kantasolurekisteriin.

Kantasolurekisteri välittää kantasolusiirteitä vaikeita veritauteja sairastavien potilaiden hoitoon. Rekisteriin voivat liittyä jäseniksi henkilöt, jotka ovat halukkaita luovuttamaan omia kantasolujaan vakavasti sairaille potilaille. Luovuttajiksi valittavien kriteerit ovat suurelta osin samat kuin verenluovuttajilla: luovuttajan on oltava perusterve eikä luovutus saa aiheuttaa tartuntariskiä potilaalle.

Kantasolujen luovutus edellyttää tarkkaa kudossopivuutta potilaan kudostyypin kanssa. Kantasolusiirto on potilaan viimeinen toivo parantua sen jälkeen, kun kaikki muut keinot on käytetty. Suomessa kantasoluja luovuttaa vuosittain noin 30―40 henkilöä. Kantasolurekisteriin kuuluu noin 39 000 henkilöä, joten kantasoluja kutsutaan luovuttamaan vain pieni osa rekisteriin kuuluvista. On kuitenkin tärkeää että rekisterissä on riittävä määrä jäseniä, jotta olisi mahdollista löytää jokaiselle potilaalle sopiva luovuttaja.

Kantasoluluovuttajan valinnassa tärkeintä sopivuus potilaalle

Kantasoluluovutuksen kriteereistä ei ole säädetty samalla yksityiskohtaisuudella kuin verenluovutuksesta. Kudoslaitostoimintaa koskevassa määräyksessä todetaan, että luovuttajan arvioinnissa on tunnistettava ja seulottava henkilöt, joiden toimiminen luovuttajana saattaisi aiheuttaa saajalle terveysriskin, esimerkiksi HIV- tai hepatiittitartunnan. Luovuttajalle on lisäksi tehtävä laboratoriotutkimukset, joissa selvitetään mahdolliset HIV-, hepatiitti B- ja C- sekä syfilistartunnat.

Kantasolujen luovutus on pitkä prosessi, jossa luovuttajaehdokkaan luovutuskelpoisuus tarkistetaan huolella monessa vaiheessa haastatteluin ja toistuvin terveys- ja laboratoriotutkimuksin. Potilaan ainoa vaihtoehto saattaa olla tietty luovuttaja, ja monissa tapauksissa kantasolusiirron hyöty potilaalle on ratkaisevasti suurempi kuin taudinaiheuttajan siirtymisen riski.

Veripalvelun tekemien riskilaskelmien perusteella riski HIV-tartuntaan kantasolusiirteen välityksellä on näin ollen häviävän pieni. Koska kansalliset säädökset eivät velvoita eväämään luovuttajia miesten välisen seksin vuoksi ja luovuttajat voidaan valita yksilöllisen, pitkän valintaprosessin perusteella, on miesten väliseen seksiin liittynyt luovutuseste päädytty poistamaan Kantasolurekisterin osalta. Vastaava muutos on tehty myös monissa maissa, joissa on suuret kantasolurekisterit ja paljon luovuttajia, kuten Saksassa ja Iso-Britanniassa.

Verenluovutuksessa miesten välinen seksi aiheuttaa edelleen 12 kuukauden esteen

Kansallisen viranomaismääräyksen mukainen miesten välisestä seksistä seuraava 12 kuukauden luovutusrajoitus verenluovutuksessa pysyy ennallaan.

Määräys pohjautuu kansalliseen THL:n tartuntatautitilastoon ja miesten väliseen seksiin liittyvään kohonneeseen HIV-riskiin. Tuore HIV-tartunta ei näy laboratoriotutkimuksissa, joten lääketieteelliseen riskinarviointiin perustuvat kriteerit verenluovuttajien valinnassa ovat edelleen tarpeellisia.

Lue lisää Kantasolurekisteriin liittymisestä: soluistaelamaa.fi

Tee sovinkoluovuttajaksi.fi-testi

Muista, että voit auttaa vakavasti sairata potilaita myös luovuttamalla verta!