Haku Menu

Martti Syrjälälle professorin arvonimi

10.3.2017 16:35

Tasavallan presidentti on myöntänyt professorin arvonimen Veripalvelun johtajalle, lääketieteen tohtori, dosentti Martti Syrjälälle. Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä.

Martti Syrjälä valmistui lääkäriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1986 ja väitteli tohtoriksi vuonna 1987. Syrjälän väitöskirjatyössä 111In-granulocyte scintigraphy. Methodological and clinical studies kehitettiin vakavien tulehdusten paikantamiseen tarkoitettu kuvantamismenetelmä, joka on kliinisessä käytössä edelleen.

Syrjälä suoritti erikoislääkärin tutkinnon (kliininen kemia) vuonna 1992 ja suppean erikoisalan tutkinnon (hematologiset laboratoriotutkimukset) vuonna 1994. Syrjälä nimitettiin kliinisen kemian dosentiksi Helsingin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan vuonna 1994.

Syrjälä teki pitkän uran Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ensin asiantuntijatehtävissä ja myöhemmin johtotehtävissä. Syrjälän laboratoriouralta voidaan mainita muun muassa verenohennushoidon seurannassa käytettyjen laboratoriotutkimusten harmonisointi Suomessa ja tien näyttäminen suomalaisten sairaalalaboratorioiden teknologiamurroksessa. Hänen vetämässään näytetutkimusten automaatioprosessissa HYKS:in Meilahden sairaalan laboratoriosta tuli yksi Euroopan tehokkaimmista ja laboratorioautomaation hyödyntämisen edelläkävijä.

Syrjälä on vetänyt perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon laboratoriopalvelujen integroitumista Uudellamaalla. Toteutetussa palvelumallissa poistettiin laboratoriopalveluita käyttävien kansalaisilta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen raja-aita, jolloin sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asiakkaille tuli mahdolliseksi valita vapaasti asiointipaikkansa. Tilanne muodostui laboratoriopalveluiden osalta sellaiseksi, jota SOTE-uudistuksessa nyt tavoitellaan muun terveydenhuollon osalta.

Vuonna 2008 Syrjälä valittiin HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan virkaan, josta hän palasi vuonna 2009 HUSLAB:iin toimitusjohtajaksi. Vuonna 2011 Suomen Punainen Risti kutsui Martti Syrjälän Veripalvelun johtajaksi.

Syrjälä on toiminut asiantuntijana erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntijaorganisaatioissa ja työryhmissä. Hän on toiminut kirjoittajana lukuisissa kotimaisissa lääketieteen oppikirjoissa, oppaissa ja ammattilehdissä. Hänen tieteellinen toimintansa koostuu väitöskirjasta ja noin 60 kansainvälisissä tiedelehdissä julkaistuista tutkimusraportista ja asiantuntija-artikkeleista. Helsingin yliopiston dosenttina Syrjälä on ollut kouluttamassa perustutkintoa suorittavia opiskelijoita, erikoislääkärikoulutettavia ja satoja terveydenhuollon muihin ammattitutkintoihin tähtääviä.

Professorin arvonimen myöntämistä Syrjälä kommentoi tuoreeltaan näin:

- Julkinen tunnustus lämmittää kovasti ja olen siitä kiitollinen. Olen saanut tehdä hienoa työtä hienojen ihmisten kanssa. Vasta jälkikäteen olen ymmärtänyt, kuinka suuren luottamuksen kohteena ole saanut olla urani alusta lähtien. Tämä pätee aivan näihin päiviin asti. Luottamus synnyttää rohkeutta, rohkeus tekoja ja teot onnistumisia. Kunnia saamastani arvonimestä kuuluu kaikille niille, joiden kanssa olen saanut tehdä tätä työtä.
 


 

​Kivihaan veripalvelukeskuksen laboratoriossa otettiin käyttöön moderni näytteiden automaatiorata keväällä 2016.
Martti Syrjälällä on vahva kokemus laboratorioprosessien kehittämisestä.