Haku Menu

IgA-puutostutkimuksiin muutoksia 1.1.2022 alkaen

8.12.2021 13:50

Veripalvelu teettää jatkossa IgA-puutostutkimuksiin liittyvät laboratoriomääritykset alihankintana Sanquin Diagnostiek B.V. -laboratoriossa Alankomaissa. Muutoksen tarkoituksena on turvata tutkimusten saatavuus asiakkaillemme, koska entisen osittain omavalmisteisiin reagensseihin perustuvan menetelmän ylläpito on ongelmallista.

Tausta
IgA-puutostutkimuksen ensisijainen indikaatio on vaikean allergisen tai anafylaktisen verensiirtoreaktion syyn selvittäminen. Tutkimusta voidaan käyttää kliinisen harkinnan mukaan myös matalan IgA-pitoisuuden jatkoselvittelyyn esimerkiksi keliakia-, diabetes- tai immuunipuutostutkimuksissa. Yleensä tutkimus on tarpeen silloin, jos potilaan oletetaan tarvitsevan immunoglobuliinihoitoa tai toistuvia verensiirtoja.
Muutoksen jälkeen Veripalvelun kautta ei ole saatavilla IgA-seulontatutkimusta, minkä vuoksi IgA-pitoisuus (P -IgA tai S -IgA) tulee jatkossa tutkia ensin oman sairaalan laboratoriossa. 

  • Jos IgA-pitoisuus on alle menetelmän toteamisrajan, tilataan IgA-puutostutkimukset Veripalvelulta tutkimuspakettina S -IgA-Puutostutkimus (SPRV 3770) kuten ennenkin. 
  • Tutkimus S -Immunoglobuliini A (EIA, S -IgA-EIA, SPRV 3771) tehdään näytteistä, joiden lähetteessä ilmoitettu, sairaalassa todettu IgA-pitoisuus on alle menetelmän toteamisrajan. 
  • Jatkotutkimus S -Immunoglobuliini A, vasta-aineet (S -IgAAb, SPRV 5138, KL 3049) tehdään vain, jos IgA-pitoisuus S -IgA-EIA-tutkimuksessa on alle menetelmän toteamisrajan. Vain tehdyt tutkimukset laskutetaan.

Vaikutus verensiirtoreaktioiden tutkimiseen
Muutos vaikuttaa erityisesti verensiirtojen haittavaikutustutkimuksiin (anafylaksia/voimakas allerginen reaktio). Myös näissä tapauksissa IgA-määritys on tehtävä ensin sairaalan omassa laboratoriossa, ensisijaisesti ennen verensiirtoa otetusta näytteestä. 
  • Jos tehdyssä tutkimuksessa todetaan IgA:ta, sulkee se pois anti-IgA-vasta-aineisiin liittyvän verensiirtoreaktion, eikä Veripalveluun tarvitse lähettää ylimääräistä 2 ml seeruminäytettä. 
  • Jos IgA-pitoisuus on alle menetelmän toteamisrajan, toimitetaan haittavaikutusilmoituksen ja tavanomaisten haittanäytteiden lisäksi 2 ml seeruminäyte IgA-puutostutkimuksia varten Veripalvelun veriturvatoimistoon.

Haittavaikutustutkimukset ovat maksuttomia hoitoyksikölle, eikä S -IgA-Puutostutkimus (SPRV 3770) -tutkimuspakettia tarvitse tilata erikseen. Haittavaikutusnäytteisiin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä veriturvatoimistoon p. 029 300 1100.Näyte
Näytetyyppi ja -määrä pysyvät ennallaan: tutkimuksiin tarvitaan 2 ml seerumia.


Menetelmä
Menetelmän periaate pysyy ennallaan; tutkimuksissa käytetään entsyymi-immunologisia menetelmiä.


Tulos
Tulostaso muuttuu vastaamaan kansainvälisiä diagnostisia kriteereitä. IgA-puutos todetaan, kun utkimuksessa S -Immunoglobuliini A (EIA, S -IgA-EIA, SPRV 3771) tulos jää alle menetelmän toteamisrajan. 

Anti-IgA-vasta-aineiden (S -IgA-Ab, SPRV 5138, KL 3049) pitoisuuden määrittämiselle ei ole kansainvälistä vakiota. Tulokset ilmoitetaan käyttäen yksikköä AU/ml.

Veripalvelusta annetaan lausunto, johon sisältyy tulosten tulkinta ja verensiirtosuositus kuten aiemminkin. Kontrollinäytteen jälkeen tutkittavalle lähetetään Veripalvelusta erikoisverikortti.


Hinta
Muutoksella on vaikutusta IgA-puutostutkimusten hintoihin. Vuoden 2022 hinnasto on lähetetty asiakkaille 27.10.2021.
  • SPRV 3771 S -Immunoglobuliini A, EIA, uusi hinta on 190,00 €
  • KL 3049, SPRV 5138 S -Immunoblobuliini A, vasta-aineet, uusi hinta on 220,00 €
  • KL 1666, SPRV 3772 S –Immunoglobuliini A, ei saatavilla Veripalvelun kautta 31.12.2021 jälkeen
  • Verensiirron haittavaikutustutkimukset ovat asiakkaille maksuttomia.

Lisätietoja
Susanna Sainio
Erikoislääkäri
p. 029 300 1010