Olen tilannut liittymisnäytteet, mutta en saanut niitä tai ne ovat kadonneet. Mitä teen?

Ota yhteyttä Kantasolurekisteriin kantasolurekisteri@veripalvelu.fi