Haku Menu

Matti Korhonen: Soluterapiahoidoilla syöpää vastaan

Ylilääkäri Matti Korhonen koordinoi Veripalvelussa soluterapiatutkimusta, joka on kehittynyt viime vuosina suurin harppauksin eteenpäin. Kehityksen ansiosta aiempaa useampi syöpäpotilas voi tulevaisuudessa hyötyä uusista tehokkaista hoitomuodoista.


Mitä soluterapiatutkimus tarkoittaa? 

Soluterapialla tarkoitetaan solujen siirtämistä potilaalle sairauden korjaamiseksi tai estämiseksi. Viime vuosina etenkin niin kutsutut CAR T-soluhoidot ovat kehittyneet isoin harppauksin. CAR T -soluhoito on syövän immuunihoito, jossa potilaan omia puolustusjärjestelmän soluja aktivoidaan hyökkäämään tehokkaammin syöpäsoluja vastaan.


Miten soluterapiahoitojen kehitys näkyy työssäsi? 

Olen mukana kolmessa soluterapiaan liittyvässä tutkimushankekokonaisuudessa, joissa kehitetään uusia hoitomuotoja syövän hoitoon. Kaksi niistä liittyy CAR-soluteknologiaan. 

Veripalvelussa työskentelee kymmenkunta tutkijaa aiheen parissa. Tutkimusryhmää kutsutaan nimellä iCell, joka on lyhenne sanoista Immune Cell Therapy of Cancer.

Veripalvelun iCell-tutkimusryhmän jäsenet vasemmalta lukien: Matti Korhonen, Jan Koski, Kim Vettenranta, Erja Kerkelä, Farhana Jahan, Leena Penna, Manar Elmadani, Helka Göös, Mira Saari, Marita Kaislaranta ja Anastasia Kozlova. 


Tällä hetkellä kehitämme yhdessä Orionin kanssa CAR T-soluvalmistetta. On tärkeää, että Suomessakin viedään tätä kehitystä eteenpäin. Uskon, että työn tuloksena aiempaa useampi syöpäpotilas voi hyötyä tästä tehokkaasta hoidosta. 

Toinen ajankohtainen hanke liittyy osin samaan aiheeseen, mutta tutkii niin kutsuttujen luonnollisten tappajasolujen, NK-solujen, (Natural Killer cells) käyttöä syövän hoidossa. CAR NK-solututkimusta tehdään Veripalvelussa yhteistyössä Helsingin yliopiston, KCT:n (Kuopio Center for Gene and Cell Therapy) ja Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden kanssa. 

Millä tavoin tutkimusaiheesi on ajankohtainen juuri nyt?

Soluterapiaa on tutkittu Veripalvelussa jo useiden vuosien ajan. Veripalvelun Solutuotantokeskus perustettiin vuonna 2012 ja CAR T -solututkimus puolestaan käynnistettiin vuonna 2015. Vuonna 2018 solmittu HYKSin, Helsingin yliopiston ja Veripalvelun soluterapioita koskeva yhteistyösopimus on osoittautunut keskeiseksi soluhoitojen kehittämisen kannalta. Myös verensiirtolääketieteen ja soluterapian professuuri, jota Kim Vettenranta hoitaa, on ollut tärkeässä roolissa.  

Viime vuosien aikana soluterapiamenetelmät ovat kehittyneet huimasti, kun on opittu yhä enemmän immuunisolujen geneettisestä muokkaamisesta. Toistaiseksi soluterapiahoitoja on käytetty melko rajallisesti. Nyt alkaa näyttää siltä, että pitkän tutkimustyön tulokset voivat auttaa lähitulevaisuudessa yhä useampia potilaita. Voidaan sanoa, että soluterapiahoitomuodot ovat astumassa uudelle tasolle. 

On ollut hienoa seurata läheltä, kuinka Solutuotantokeskuksen osaamista voidaan hyödyntää yhä enemmän. Pitkäjänteinen työ ja panostukset tutkimukseen Veripalvelussa ovat tuoneet hyvin lupaavia tuloksia. 


Millainen on tavallinen työpäiväsi, vai onko niitä?

Työpäiväni ovat hyvin erilaisia toisistaan: Tyypilliseen työpäivään voi sisältyä eri tutkimusryhmien kokouksia, labrakokouksia, joissa esitellään suunnitelmia ja tuloksia, sekä palavereja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tärkeä osa työtäni on, että ehdin perehtyä tieteellisiin julkaisuihin. Ja koska teemme kansainvälistä yhteistyötä, voivat kokoukset alkaa jopa yöaikaan esimerkiksi amerikkalaisten tutkijakollegojen kanssa. Eli tavallista työpäivää ei ole!


Mikä työssäsi motivoi eniten?

Veripalvelussa saa tehdä töitä fiksujen ihmisten kanssa. iCell- ryhmän tutkijat tekevät työtään todella motivoituneesti. Työviikon kohokohtia on, kun keskustellaan yhdessä onnistuneista (ja niin, aina välillä myös epäonnistuneista) kokeista. Kiitos tästä ilosta kuuluu näille tutkijoille. Ja täytyy sanoa, että myös talon muu organisaatio on hyvänä tukena tutkimuksen eteenpäin viemisessä.  

Toinen asia, joka saa minut tulemaan aamuisin töihin on, että kehittämäämme valmistetta saatetaan oikeasti käyttää vaikeasti sairaiden potilaiden hoitoon.

Lue lisää soluterapiatutkimuksesta