Haku Menu

Suuronnettomuustilanteet - ohjeistus

Ohjeistus koskee tiedonkulkua suuronnettomuustilanteessa sairaalan verikeskuksen ja Veripalvelun välillä. Suuronnettomuus määritellään tilanteeksi, jossa hoitoa tarvitsevien henkilöiden määrä on tavanomaista suurempi ja ylittää tavanomaisen ensihoitovalmiuden voimavarat. Veripalvelun kannalta on olennaista, oletetaanko potilaiden hoitoon tarvittavan runsaasti verivalmisteita ja tarvitsevatko sairaalan verivalmiste- ja plasmalääkevarastot pikaista täydennystä varauduttaessa potilaiden hoitoon. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että potilaita on 10 tai enemmän.

​Veripalvelu joutuu käytännössä usein nojautumaan suuronnettomuustilanteissa sairaaloiden verikeskuksilta saatavaan tietoon. Tiedonvaihto verikeskuksien ja Veripalvelun kanssa on olennaista, sillä tämä on osoittautunut nopeimmaksi ja tehokkaimmaksi tavaksi saada valmiustasot tilanteen vaatimalle tasolle.

1) Verikeskukselta toivotaan niin pian kuin mahdollista tietoa suuronnettomuudesta/katastrofista ja mahdollisten loukkaantuneiden määrästä. 

Ennakkotieto on minimillään seuraava:

 • katastrofin/onnettomuuden tyyppi, oletettu loukkaantuneiden määrä
 • tapahtumapaikka
 • kellonaika
 • soittajan nimi ja puhelinnumero
 • verivaraston tilanne erityisesti punasolut O-, Octaplas AB, trombosyytit

Ennakkotieto annetaan Veripalvelun tilauskeskukseen 24 h/vrk: puh 029 300 1001 tai varanumero 050 3742 685

2) Kun Veripalvelu saa tiedon suuronnettomuudesta, nimetään Veripalvelussa välittömästi operatiivisesta toiminnasta vastuun ottava henkilö, jonka nimi ja puhelinnumero ilmoitetaan verikeskukselle. 

Valmiustila nostetaan saadun ennakkotiedon perusteella tilanteen vaatimalle tasolle. Verivalmisteita ei kuitenkaan yleensä yo. tietojen perusteella vielä lähdetä toimittamaan jollei muuta soittajan kanssa ole sovittu.

3) Veripalvelusta ollaan yhteydessä ao. onnettomuusalueen verikeskuksiin, mikäli tätä yhteydenottoa ei ole jo aiemmin tehty. 

Siis myös tilanteessa, jossa VP saa ensimmäisenä tiedon onnettomuudesta, tiedotetaan asiasta ao. verikeskuksia.

 • Optimitilanteessa Veripalvelu saa tiedon katastrofista/suuronnettomuudesta jo onnettomuuspaikalla vastaavalta katastrofipäälliköltä

4) Verikeskukselta odotetaan seuraavia tietoja niiden tarkentuessa:

 • katastrofipäällikön yhteystiedot (nimi + puhelinnumero)
 • verikeskuksen katastrofiaikaisen vastuuhoitajan nimi ja puhelinnumero
 • potilaiden arvioitu lukumäärä
 • vuotavien/leikattavien potilaiden määrä (kokonaismäärästä)
 • minne potilaita viedään
 • potilaiden veriryhmäjakauma
 • soittajan nimi
 • puhelinnumero

5) Valmisteiden ja lääkkeiden toimitukset

 • Toivomus, että katastrofipäällikkö ja Verikeskuksen vastuuhoitaja ovat jo tehneet arvion verentarpeesta. Tämän jälkeen verikeskuksesta tilaus Veripalvelun tilauskeskukseen puh. yllä.
 • Tarvittaessa Veripalvelun operatiivinen vastuuhenkilö ja katastrofipäällikkö voivat neuvotella suoraan tarvittavien verivalmisteiden määrästä ja -laadusta sekä kuljetustavasta ja -aikataulusta; neuvottelun tuloksesta informoidaan verikeskusta.
 • Toimitukset Veripalvelun eri toimipisteistä tilanteen mukaan.
 • Verivalmisteita ei nykyisten lakien mukaan voida toimittaa ambulanssilla. Katastrofitilanteessa käytännössä joudutaan tukeutumaan taksikuljetuksiin, joissakin tilanteissa saattaa olla mahdollista saada virka-apua poliisilta.

6) Katastrofivalmiuden alasajo

 • Yhteisesti sovitaan verikeskuksen vastuuhoitajan ja Veripalvelun operatiivisen vastuuhenkilön kesken katastrofivalmiuden lopettamisesta ja siirtymisestä normaalitilanteeseen.

Ohjeistus päivitetty 10.8.2016