Haku Menu

Reklamaatiot ja palautukset

Epäiltäessä verivalmistetta vialliseksi sairaala voi palauttaa valmisteen sekä mahdolliset siirtolaitteet ja -letkut suljettuna ja huolellisesti pakattuna Veripalveluun. Täytetty valmistevalituslomake tulee toimittaa lähetyksen mukana.

Valmistevalituslomake

Epäiltäessä
octaplasLG-valmistetta vialliseksi, tulee valitus tehdä välittömästi tilauskeskukseen. octaplasLG-valmisteiden tuotevalitukset ja asiakaspalautteet (esim. pussien rikkoutuminen) tehdään octaplasLG-tuotevalituslomakkeella. Mikäli lääkevarmennusjärjestelmä antaa hälytyksen esimerkiksi tilanteessa, jossa 2D-datamatriisia ei voi lukea tai turvamekanismi on viallinen, täytetään alla oleva tuotevirhe-epäily lääkevarmennusjärjestelmä-lomake. Lisäohjeita octaplasLG-tuotevalituksiin löytyy alla olevasta asiakasohjeesta.

octaplasLG-tuotevalituslomake
Tuotevirhe-epäily lääkevarmennusjärjestelmä-lomake
octaplasLG-tuotevalitukset, asiakasohje

Lomake faksataan Veripalveluun tai lähetetään osoitteeseen veritilaukset@veripalvelu.fi. Valmiste tulee säilyttää verikeskuksessa mahdollista palautuspyyntöä varten.

Jokaista lääkkeisiin kohdistunutta valitusta käsitellään tuotevirhe-epäilynä, kunnes varmuus tilanteen vakavuudesta on selvitetty. Tuotevirheellä tarkoitetaan sitä, että lääketehtaasta luovutettu lääkevalmiste-erä, sen osa tai yksittäinen pakkaus ei ole vaatimustenmukainen.

Veripalvelu hyvittää valmisteet asiakkaalleen tekemiensä selvitysten perusteella.

Toimitusosoite (esim. näytteiden taksi- ja kuriirikuljetuksissa sekä Postin pakettipalvelulla lähetetyt näytteet)
Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Jakelu/Tilauskeskus
Valmistereklamaatiot
Härkälenkki 13 C
01730 Vantaa

Postiosoite (PL – Postin kirjelähetyksenä lähetetyt näytteet)
Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Jakelu/Tilauskeskus
PL 2
01731 Vantaa

Verivalmisteiden punaisten kuljetuslaatikoiden palautukset osoitteeseen
Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Keskusvarasto
Härkälenkki 13
01730 Vantaa


Tilauskeskus p. 029 300 1001
Varanumero 050 3742 685
efaksi 09 4546 245