Haku Menu

Veriturvatoiminta

Veriturvatoiminnalla tarkoitetaan koko verensiirtoketjun - alkaen verenluovuttajasta aina potilaan jälkiseurantaan - turvallisen toiminnan seuraamista ja varmistamista. Veriturvatoimintaan kuuluvat verensiirron haittavaikutusreaktioiden, vaaratilanteiden ja väärien verensiirtojen selvittäminen ja seuranta. Tutkimalla ja tunnistamalla tällaisten tilanteiden syyt voidaan verensiirtojen riskejä pienentää.

Vakavat verensiirron haittavaikutukset ja vaaratilanteet tulee lain mukaan ilmoittaa viranomaiselle. Käytännössä ilmoitukset tehdään Veripalvelun veriturvatoimistoon, mistä huolehditaan viranomaisilmoitukset. Lievät haittavaikutukset kirjataan oman sairaalan laboratorioon/verikeskukseen, josta ne raportoidaan vuoden lopulla veriturvatoimistoon. Ilmoituksen lievästä haittavaikutuksesta voi tehdä veriturvatoimistoon myös heti haitan tapahduttua.​​

Veripalvelussa toimiva veriturvatoimisto hoitaa määräysten mukaisesti Suomessa verensiirron haittavaikutus- ja vaaratilanneilmoitusten vastaanoton ja välittämisen valvovalle viranomaiselle (Fimea), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus). Veriturvatoimisto kerää tietoa kaikista verivalmisteiden käyttöön liittyvistä haittavaikutuksista, vääristä verensiirroista ja vaaratilanteista. Tietoa hyödynnetään turvallisen verensiirtohoidon kehittämisessä.

Veriturvatoimisto neuvoo ja auttaa sairaaloita verensiirron haittavaikutusten ja vaaratilanteiden selvittämisessä.

Yhteystiedot
Veriturvatoimisto, p. 029 300 1100
veriturva(at)veripalvelu.fi