Haku Menu

Virusspesifiset T-solut

Virusspesifisiä T-soluja (VIRUS-T, manipuloitu T-lymfosyyttisiirre, soluterapiavalmiste) tarvitaan, kun kantasolusiirron saaneessa potilaassa aktivoituu esim. CMV, EBV tai adenovirus ja kun hoitava lääkäri on arvioinut, että muilla adekvaateilla hoidoilla ei ole realistista odottaa viremian korjaantuvan.

Virusspesifisten T-solujen lähtömateriaalina on afereesilla kerätty lymfosyyttisiirre (DLI), joka kerätään potilaan kantasoluluovuttajalta. Ennen keräystä varmistetaan luovuttajan verinäytteestä ko. virukselle spesifisten T-solujen määrää. Valmistus perustuu virusspesifisten T-solujen aktivaatioon ja sen jälkeen aktivoitujen solujen selektioon.

Valmistus tapahtuu asianmukaisissa valmistustiloissa ja tarvittavilla luvilla. Valmis virusspesifinen lymfosyyttisiirre sisältää suhteellisen pienen määrän virusspesifejä soluja, mikä ei sinänsä riitä infektion hoitamiseen. Hoito perustuu siten siirrettyjen solujen ekspansioon potilaan elimistössä, ja kliinisiä vasteita nähdään vain niillä potilailla, joilla soluekspansio tapahtuu. Solujen käyttö edellyttää tällä hetkellä erityislupaa viranomaisilta.

Tulevaisuudessa on toivottavasti mahdollista valmistaa virusspesifisiä T-soluja hyvin monenlaiselle patogeenille, jotka ovat kantasolusiirtopotilaille haastavia esim. sienispesifisiä (Aspergillus) T-soluja.

​Tilaukset:

kantasolurekisteri(at)veripalvelu.fi

p. 029 300 1515

Lisätiedot:

solutuotantokeskus(at)veripalvelu.fi tai 050 374 2706 (arkisin)