Haku Menu

Trombosyyttitutkimukset

Veripalvelun trombosyyttilaboratorio on toiminut kansallisena referenssilaboratoriona vuodesta 1970. Tutkimme trombosyyttien toimintahäiriöitä sekä trombosytopenian immunologisia ja perinnöllisiä syitä. Laboratoriohenkilökuntamme on pitkälle koulutettua ja perehtynyt trombosyyttitutkimusten erityispiirteisiin. Menetelmät vaativat syvällistä erikoisosaamista eikä niitä pääsääntöisesti tehdä muissa Suomen laboratoriossa. Tarjoamme ainoana laboratoriona mm. mahdollisuuden sikiön ja vastasyntyneen alloimmuuniperäisen trombosytopenian (NAIT/FMAIT) diagnostiikkaan. Tutkimusvalikoimaamme kuuluvat myös trombosyyttien funktiotutkimukset, membraaniglykoproteiinimääritykset, auto- ja alloimmuunitrombosytopeniatutkimukset sekä hepariinitrombosytopeniatutkimukset. Tutkimukset on kuvattu tutkimusohjekirjassa. Lähetteemme ja NAIT-konsultaatiolomake löytyvät lähetteet ja lomakkeet -sivulta.

Kokeneet asiantuntijamme tulkitsevat kaikki laboratoriotulokset annettujen lähetetietojen pohjalta ja antavat tuloksista kirjallisen lausunnon. Asiantuntijalääkärimme auttavat tarvittaessa hoitavaa lääkäriä tutkimusten valinnassa, tulosten tulkinnassa ja hoidon suunnittelussa.

Trombosyyttitutkimuksemme on akkreditoitu (FINAS T119, EN ISO/IEC 17025, EN ISO 15189). Osallistuminen ulkoisiin kansainvälisiin laadunvarmistuskierroksiin varmistaa menetelmiemme toimivuuden ja oikeat laboratoriotulokset.

Yhteystiedot:

Näyteinfo  p. 029 300 1414 
faksi 029 300 1604

Linkit:
Lähetteet ja lomakkeet
Tutkimusohjekirja