Haku Menu

Trombosyyttien siirtovastetutkimukset

Kun potilaalla todetaan mahdollisesti immunologisista syistä johtuva heikentynyt trombosyyttien siirtovaste, tulee potilaan HLA tyyppi ja mahdolliset HLA vasta-aineet selvittää (B –HLATrb, tutkimusohjekirja). Jos HLA-vasta-aineet voivat tutkimustulosten perusteella selittää siirtovasteongelmat, on potilaalle suositeltavaa kokeilla HLA-tyypitettyjä trombosyyttivalmisteita. Ennen ensimmäisten HLA-tyypitettyjen trombosyyttien tilaamista tulee kuitenkin aina keskustella Veripalvelun asiantuntijan kanssa. Tutkimukset on akkreditoitu FINAS akkreditointipalvelun (Testauslaboratorio T119, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, SFS-EN ISO 15189:2013) ja European Federation for Immunogenetics (EFI) toimesta. Tutkimukset löytyvät tutkimusohjekirjasta.

Jos huonot trombosyyttien siirtovasteet eivät selity HLA-vasta-aineilla, ohjeistaa Veripalvelun asiantuntija jatkotutkimusten teon (mahdolliset HPA vasta-ainetutkimukset Fimlab laboratoriot Oy:n toimesta).

Vastasyntyneen alloimmuunitrombosytopenia (NAIT) epäilyssä tulee ennen HPA-tyypitettyjen trombosyyttien tilaamista keskustella Veripalvelun asiantuntijoiden kanssa. NAIT:aan liittyvät laboratoriotutkimukset tehdään Fimlab Laboratoriot Oy:ssa (www.fimlab.fi/hemostaasitutkimukset).