Haku Menu

Laboratorion laatujärjestelmä

​Veripalvelun laboratorioiden toiminnan perustana ovat luotettavat laboratoriotulokset ja korkea ammattitaito. Tavoitteenamme on laboratoriopalvelujen jatkuva kehittäminen, asiakastyytyväisyyden lisääminen sekä palvelutason ja tehokkuuden parantaminen.

FINAS - akkreditointipalvelu on akkreditoinut pääosan veriryhmätutkimuksista ja kudossopeutuvuustutkimuksista (Testauslaboratorio T119, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, SFS-EN ISO 15189:2013).

Kudossopeutuvuustutkimukset on akkreditoinut myös European Federation for Immunogenetics (EFI).

Laboratoriotoiminnot täyttävät myös verenluovuttajien tutkimuksiin liittyvät vaatimukset sekä veri- ja plasmavalmisteiden laadunvalvonnan vaatimukset. Niiden toteutumista valvoo Fimea.