Haku Menu

Kantasolusiirtoihin liittyvät tutkimukset

Kudossopeutuvuus on tärkein yksittäinen kriteeri valittaessa potilaalle kantasoluluovuttajaa. Tämän vuoksi HLA 1–tutkimus tehdään suurelle osalle hematologisia maligniteetteja sairastavista potilaista jo diagnoosivaiheessa. Täydentävä HLA 2-tutkimus suositellaan tehtäväksi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun potilaan on todettu mahdollisesti kuuluvan kantasolusiirtohoidon piiriin.Kantasolujen luovuttajana optimaalisin vaihtoehto on luovutuskriteerit täyttävä, kudostyypiltään identtinen sukulaisluovuttaja, joka on yleensä potilaan sisarus. On myös mahdollista käyttää haploidenttistä sukulaisluovuttajaa. Koska sopiva sukulaisluovuttaja löytyy vain osalle potilaista, valtaosalle kantasolusiirtoa tarvitsevista potilaista haetaan luovuttajaa kotimaisesta ja kansainvälisistä luovuttajarekistereistä.

Suomessa kaikki kantasolusiirtoihin liittyvät kudossopeutuvuustutkimukset on keskitetty Veripalveluun. Tällöin voidaan tehdä arvio kudossopeutuvuudesta samoilla kriteereillä useista luovuttajaehdokkaista. Tämä mahdollistaa luovuttajaehdokkaiden keskinäisen vertailun ja nopeuttaa parhaan käytettävissä olevan kantasoluluovuttajan valintaa.

Veripalvelun kudossopeutuvuustutkimusten asiantuntijat auttavat kudossopeutuvuustulosten tulkinnassa sekä kaikissa luovuttajaehdokkaiden hakuprosessiin liittyvissä ongelmissa.

Palvelukuvaus - kantasolusiirtotoiminta