Haku Menu

Laboratorion laatujärjestelmä

​Veripalvelun laboratorioiden toiminnan perustana ovat luotettavat laboratoriotulokset ja korkea ammattitaito. Tavoitteenamme on laboratoriopalvelujen jatkuva kehittäminen, asiakastyytyväisyyden lisääminen sekä palvelutason ja tehokkuuden parantaminen.

FINAS - akkreditointipalvelu on akkreditoinut pääosan veriryhmätutkimuksista ja kudossopeutuvuustutkimuksista. FINAS T119[MJ1] (EN ISO/IEC 17025, EN ISO 15189).

Kudossopeutuvuustutkimukset on akkreditoinut myös European Federation of Immunogenetics (EFI).

Laboratoriotoiminnot täyttävät myös verenluovuttajien tutkimuksiin liittyvät vaatimukset sekä veri- ja plasmavalmisteiden laadunvalvonnan vaatimukset. Niiden toteutumista valvoo Fimea.