Så ansluter du dig till biobanken

Du kan lämna ett prov till Blodtjänsts biobank i samband med att du ger blod. Provtagningen baserar sig alltid på frivilligt samtycke.

En kvinna som fyller i biobanksregistreringsformuläret.

Genom samtycket ger du Blodtjänsts biobank lov att samla in prover och uppgifter till biobanken i samband med att du ger blod. Provtagningen påverkar inte blodgivningens längd, den totala blodvolymen som du ger eller framtida blodgivningar.

Om du är intresserad av att ansluta dig till biobanken ska du på förhand läsa biobanksamtycke (pdf) och redogörelsen för provgivare (pdf) som delas ut samtidigt.

Före blodgivningen ger Blodtjänsts personal dig en officiell samtyckesblankett som du kan fylla i och underteckna. Efter att du undertecknat den gäller samtycket tills vidare.

Infografik om att gå med i biobanken. Samma information finns nedan i text.

Så här deltar du

  1. Underteckna blanketten för biobankssamtycke.
  2. Sjukskötaren tar ett prov för biobanken i samband med att du ger blod.
  3. Blodtjänst lämnar in ditt prov och dina uppgifter för att lagras.
  4. Materialet står till forskarnas förfogande.
  5. Forskningsdata returneras till biobanken och kan användas i kommande studier.
  6. Medicinen och vårdrutinerna utvecklas.

Kan jag återkalla mitt samtycke?

Det är frivilligt att ge ett biobankssamtycke, och samtycket gäller tills vidare. Om du vill kan du dock när som helst återkalla ditt samtycke.

Återkallande av samtycket

Hur behandlas mina uppgifter?

Uppgifterna och provsamlingen i biobanken behandlas och lagras med respekt för integritetsskyddet.

Behandlingen av uppgifter
Blodtjänst Biobank