Återkallande av biobanksamtycket

Det är frivilligt att ge ett biobankssamtycke, och samtycket gäller tills vidare. Om du vill kan du dock när som helst återkalla ditt samtycke.

Du kan återkalla samtycket genom att fylla i och underteckna blanketten för återkallelse av biobankssamtycke (pdf) och lämna in den till biobanken. Blanketten kan skickas per post eller ges till blodgivningspersonalen. Återkallelsen av biobankssamtycket träder i kraft så snart biobanken tagit emot blanketten.

Efter att återkallelsen trätt i kraft används proverna och uppgifterna inte längre i nya forskningsstudier. En återkallelse av samtycket påverkar dock inte retroaktivt material som redan lämnats ut från biobanken till biobanksforskning.

En återkallelse av samtycket innebär inte nödvändigtvis att prover eller uppgifter plockas bort ur biobanken. Ibland kan det till exempel för att bevisa forskningsresultatens riktighet vara nödvändigt att bevara prover och uppgifter som använts i en forskningsstudie.

Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte på något sätt din ställning som blodgivare.

Behandlingen av uppgifter i Blodtjänsts biobank

Uppgifterna och provsamlingen i biobanken behandlas och lagras med respekt för integritetsskyddet.

Läs mer om behandlingen av uppgifter
Blodtjänst Biobank

PB 2, 01731 Vanda