Haku Menu

Kiehtova tutkijan työ huippukollegojen seurassa

Elina Palokankaan monipuolisessa työnkuvassa yhdistyy projektitutkijan tehtävät verenluovuttajien terveyteen liittyvässä tutkimuksessa, työ Veripalvelun biopankissa sekä kansainväliset kehittämistehtävät Nepal-hankkeessa. Tärkeää on myös työpaikan hyvä tunnelma ja yhteistyö kollegojen kanssa.

Elina Baselissa kansainvälisessä verenluovutustoimijoiden konferenssissa, jossa esiteltiin FinDonor-tutkimuksen tuloksia.


Millainen urapolkusi Veripalvelussa on ollut?

Tulin Veripalveluun vuonna 2010 kesätöihin sairaanhoitajaksi. Minulla oli tätä ennen pitkä sairaalatausta hoitajana ja opiskelin tuolloin terveystieteitä Kuopion yliopistossa. Pääaineenani oli preventiivinen hoitotiede eli terveyden edistäminen. Veripalvelussa työpaikkana kiinnosti se, että ympäristö on niin erilainen kuin sairaalat. Veripalveluun tullaan vapaaehtoisesti ja terveenä. Tilanne on usein toinen kun mennään sairaalaan.

Aloitin Veripalvelussa hoitajana Sanomatalossa ja Kivihaassa, tein muun muassa koneellista verenkeräystä, eli plasma- ja trombafereesiä. Hoitajana toimin myös opiskelijoiden ohjaajana ja perehdytin uusia työntekijöitä. Myös talomme laatujärjestelmä tuli tutuksi kun työskentelin sisäisenä auditoijana.

Valmistuttuani terveystieteiden maisteriksi vuonna 2016 olin kiinnostunut vaihtamaan tehtäviä organisaation sisällä. Puhuin asiasta esimiehelleni, ja vuonna 2017 avautui projektitutkijan tehtävä tutkimuksen ja tuotekehityksen osastolla. Tutkimuksen aiheena oli verenluovuttajien rautavarastot sekä niiden vaikutukset luovuttajien terveyteen. Oma osaamisalueeni on terveyden edistäminen ja tavoitteeni onkin tuoda tutkimukseemme holistisempaa näkemystä terveydestä.

Samaan aikaan vuonna 2017 alkoi myös Veripalvelun biopankin pystyttäminen, johon pääsin mukaan.

Kansainvälinen kehittäminen on ollut minulla aina mielenkiinnon kohteena ja se oli aikoinaan syy, miksi lähdin opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Unelmani toteutui, kun pääsin Veripalvelun Nepal-projektiin kaksi vuotta sitten. Hankkeessa kehitetään paikallisen Punaisen Ristin veripalvelutoimintaa. Veripankit kärsivät isoja vahinkoja maata vuonna 2015 runnoneissa maanjäristyksissä, ja osa tuhoutui kokonaan.


 Verenluovuttajat saavat Nepalissa sertifikaatin luovutuksestaan.


Mikä on hauskin muistosi työvuosilta?

Niitä on tosi paljon ja erityyppisiä! Nepalin matkoilla tulee eteen hauskoja tilanteita, jotka liittyvät kulttuurien yhteentörmäykseen ja varmaan vähän myös jetlagista aiheutuvaan väsymykseen.
 
Missä haluaisit kehittyä työssäsi?

Haluaisin kehittyä edelleen kansainvälisissä suhteissa ja yhteistyössä. Ihmisten välinen yhteistyö ja asioiden yhdessä kehittäminen on todella kiehtovaa. Nepal on tähän hyvää harjoitusta.

Ketä kollegaasi ihailet?

Ihailen kaikkia meidän hoitajia! Arvostan suuresti, kuinka mahtavasti ja ammattitaitoisesti he työskentelevät jatkuvassa muutoksessa ja tekevät työnsä niin asiakaslähtöisesti, tarkasti ja hyvin, että luovuttajat haluavat tulla uudestaankin.

Voisin nimetä monta kollegaa, mutta muutamat työkaverit ansaitsevat erityiskiitoksen. Kaarina Lähteenmäki laatuyksiköstä on todella pätevä, äärimmäisen lämmin ja rauhallinen ihminen.

Ja koko Nepal-projektin porukka on mahtava - erityiskiitos Hanna Jacobille. Kun Hanna on mukana, lämmin ja hyvä tunnelma on aina taattu. Kaarinassa ja Hannassa kummassakin yhdistyy osaaminen, sopiva kiltteys ja sosiaalinen älykkyys upealla tavalla. Sellaisia ihmisiä ihailen ja olen onnekas, että voin tehdä yhteistyötä näiden ihmisten kanssa!
 
Mikä työssäsi on parasta? 

Kaikki työ on arvokasta, mutta koen, että Veripalvelussa on arvot kohdallaan. Meillä on tosi hyvä perehdytys ja laatujärjestelmä. Veripalvelu on kaikkiaan laadukas työnantaja. Täällä on lisäksi kiva tunnelma. On ollut todella mielenkiintoista ja opettavaista työskennellä monialaisessa ja kansainvälisessä huippuosaajien tutkimusryhmässä. Monipuolinen työnkuva on ihan parasta!

Tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö muuttaa tämän vuoden aikana Meilahteen Biomedicumin tiloihin ja toivon, että yhteys muuhun Veripalveluun säilyy hyvänä muuton jälkeenkin.

Mitä haluaisit kehittää?

Toivoisin, että työntekijöitä osallistettaisiin yhä enemmän työn kehittämiseen. Meillä on tosi paljon osaavaa porukkaa ja monipuolista asiantuntemusta. Kaiken sen osaamisen tukeminen ja valjastaminen käytännön toimintaan olisi upeaa.

Mitä haluaisi nähdä urallasi?

Kansainvälisissä tehtävissä olen nähnyt, että kaikkialla maailmassa ihmisillä ei ole mahdollisuutta saada verta, vaikka he sitä tarvitsisivat. Tähän toivoisin muutosta.  Väestön terveyserojen kaventuminen olisi toinen, sillä valitettavasti eriarvoisuus on lisääntynyt myös Suomessa.


Teksti: Sanna Kettunen

Kuvat: Vera Raivola, Hanna Jacob