Haku Menu

Mitä me tarjoamme?

Merkityksellistä työtä

Veripalvelussa pääset osaksi ainutlaatuista auttamisen ketjua luovuttajalta potilaalle ja teet merkityksellistä työtä. Veripalvelussa työllä on väliä: yhdessä terveydenhuollon henkilökunnan ja vapaaehtoisten luovuttajien kanssa luomme mahdollisuuksia elämän pelastamiseen. Emme tavoittele toiminnallamme voittoa, vaan ajattelemme potilaan parasta.

Välittävän työyhteisön

Veripalvelu tarjoaa työpaikan, jonka vahvuus on hyvä yhteishenki. Veripalvelussa autetaan työkavereita ja puhalletaan yhteen hiileen. Yhteishenkeä tukevat työn merkityksellisyys, toiminnan jatkuva parantaminen, työhyvinvoinnin tukeminen sekä panostukset perehdytykseen ja osaamisen kehittämiseen.

Tukea hyvinvointiin

Työyhteisön hyvinvointi on yksi toimintaa ohjaavista arvoista. Työntekijöiden viihtymiseen ja hyvinvointiin panostetaan monella tavalla. Veripalvelussa seurataan työyhteisön hyvinvointia aktiivisesti erilaisten kyselyjen ja keskustelujen avulla.  Esimiestyötä ja johtamista kehitetään muun muassa säännöllisellä, ympärivuotisella esimiesvalmennuksella sekä johtamisarvioinneilla.

Veripalvelu on liikkuva työyhteisö ja tukee työntekijöiden fyysistä kuntoa. Veripalvelussa käytössäsi on ryhmäliikuntatunteja, kuntosali, taukoliikuntaohjelma ja monenlaisia liikuntatapahtumia. Hyvän olosi tueksi tarjoamme mm. työmatka- sekä liikunta- ja kulttuuriedun, kattavat työterveyspalvelut sekä hieronnat, joiden kuluihin työnantaja osallistuu. Pitkien lomien ja työvuorojärjestelyjen avulla pyritään huolehtimaan palautumisesta ja työssä jaksamisesta. Tarjoamme käyttöösi myös nykyaikaiset työvälineet ja viihtyisät toimitilat. 

Huolellisen perehdytyksen

Kiinnitämme erityistä huomiota perehdytykseesi. Jokaiseen tehtävään sisältyy työn luonteesta riippuen 1–4 viikon mittainen käytännönläheinen perehdytys. Organisaation eri yksiköihin ja toimintatapoihin tutustuminen jatkuu eri muodoissa useamman kuukauden ajan. Perehdytyksesi ja jatkuvan oppimisesi tukena ovat sähköinen perehdytysohjelma ja oppimisympäristö.

Mahdollisuuksia kehittyä

Tuemme jatkuvaa oppimistasi talon sisäisten ja ulkopuolisten koulutusten lisäksi järjestämällä mahdollisuuksia muun muassa tehtävien vaihtoon ja työkiertoon. Voit laajentaa osaamistasi erilaisissa kehitysprojekteissa, ja kannustamme myös jatko-opintoihin. Aktiivinen aloitetoimintamme on yksi esimerkki tavasta, jolla jokaisella on mahdollisuus osallistua työn kehittämiseen.

   

Veripalvelulle on myönnetty Great Place to Work -sertifikaatti hyvän työpaikan merkiksi ja Suomen aktiivisin työpaikka -sertifikaatti merkiksi työhyvinvoinnin tukemisesta.