Haku Menu

Liittyjän tietopaketti

Perehdy huolella tähän tietopakettiin ennen liittymistäsi Kantasolurekisteriin. Kiitos, että haluat olla mukana pelastamassa potilaita!

​Kantasolut voivat pelastaa leukemiapotilaan

Veren kantasolut ovat soluja, joista kaikki verisolut (punasolut, valkosolut ja verihiutaleet) muodostuvat. Veren kantasoluja voidaan käyttää muun muassa leukemian, eli verisyövän hoidossa. Kantasolusiirrettä tarvitseva potilas voi olla lapsi tai aikuinen, Suomessa tai ulkomailla. Vain noin neljännekselle potilaista löytyy sopiva luovuttaja lähisukulaisista, loput tarvitsevat tuntemattoman vapaaehtoisen apua.

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu ylläpitää Kantasolurekisteriä. Rekisterin toiminta on luvanvaraista ja viranomaisten valvomaa. Kantasolurekisterin toiminnan periaate on välittää lahja tuntemattomalta tuntemattomalle. Rekisteriin ei voi liittyä pelkästään yhden tietyn potilaan auttamiseksi. Luovuttajan kudostyypin tulee olla potilaalle tarkalleen sopiva. Mitä enemmän rekisterissä on jäseniä, sitä useammalla potilaalla on mahdollisuus parantua.

 

Kuka voi liittyä Kantasolurekisteriin?

Kantasolurekisteriin voi liittyä, jos on 18–35-vuotias ja perusterve. Rekisterin jäsenenä voi olla 55-vuotiaaksi saakka. Ikäraja on asetettu siksi, että ikääntymisen myötä erilaisten sairauksien todennäköisyys lisääntyy, mikä merkitsee riskiä sekä luovuttajalle että potilaalle.

Testaa ensimmäiseksi sopivuutesi veren kantasolujen luovuttajaksi: www.sovinkoluovuttajaksi.fi.

Esteitä liittymiselle

  • huomattava ylipaino (kehon painoindeksi eli BMI yli 35)
  • paino alle 50 kg
  • runsas tupakointi (yli 20 savuketta/vrk)
  • krooniset sairaudet, esimerkiksi diabetes
  • sairastettu syöpä
  • matala hemoglobiinitaso (naisilla alle 125 g/l, miehillä alle 135 g/l)
  • suonensisäisten huumeiden käyttäminen


Jotkut säännölliset lääkitykset estävät rekisteriin liittymisen. Sellaiseksi ei lasketa esimerkiksi ehkäisypillereitä, kausiluontoisia allergialääkkeitä tai antibioottikuureja.

Liittymiskriteerien ja mahdollisen myöhemmän terveystarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, ettei luovutuksesta aiheudu haittaa luovuttajalle eikä potilaalle.

Testaa, voitko liittyä Kantasolurekisteriin: www.sovinkoluovuttajaksi.fi.

Jos haluat kysyä lisätietoja sopivuudestasi luovuttajaksi, ota yhteyttä puh. 029 300 1515 tai kantasolurekisteri@veripalvelu.fi

 

Näin liityt Kantasolurekisteriin

Voit liittyä rekisteriin täyttämällä liittymislomakkeen sähköisesti. Kun olet täyttänyt liittymislomakkeen, saat sähköpostiisi vahvistusviestin, jonka lähettäjänä on kantasolurekisteri@veripalvelu.fi. Klikkaa vahvistusviestissä oleva linkkiä, jonka jälkeen rekisteröitymisesi on valmis! Huomaathan, että vahvistaminen pitää tehdä tunnin sisällä viestin saapumisesta.

Liittyminen edellyttää sähköisen terveyskyselyn täyttämistä sekä kudostyyppi-, veriryhmä- ja CMV-näytteen antamista. Tieto liittyjän kudostyypistä, veriryhmästä, CMV-statuksesta, sukupuolesta ja syntymävuodesta välitetään kansainväliseen WMDA-hakusovellukseen ja tarvittaessa potilaita hoitavien sairaaloiden ja ulkomaisten kantasolurekisterien käyttöön. Edellä mainitut tahot voivat sijaita EU-/ETA-alueen ulkopuolella. Liittyjän nimeä tai henkilötunnusta ei luovuteta eteenpäin.

Sopivia veren kantasolujen luovuttajia etsitään ensisijaisesti kudostyypin avulla. Määritämme liittyjien alustavat kudostyypit, veriryhmän ja CMV (sytomegalovirus) statuksen posken sisäpinnalta otettavista näytteistä, jotka voit antaa kotonasi. Postitamme sinulle tarvikkeet ja ohjeet näytteiden antamiseksi. Vasta näytteiden palauttaminen mahdollistaa rekisterin jäsenyyden.

Antamasi tiedot ovat luottamuksellisia. Voit pyytää tutkimustuloksiasi kirjallisesti rekisteristä.


Jatkotutkimukset mahdollisille luovuttajille

Jos sinut todetaan alustavasti sopivaksi luovuttajaksi, kutsumme sinut jatkotutkimuksiin. Tutkimuksissa sinusta otetaan verinäyte tarkemman kudostyypin määrittämiseksi. Kutsu jatkotutkimuksiin voi tulla vasta vuosienkin päästä rekisteriin liittymisestä.

Suurin osa jäsenistä ei saa koskaan kutsua luovutukseen, mutta on tärkeää, että rekisterissä on mahdollisimman paljon luovuttajaehdokkaita eri kudostyypeistä. Näin potilailla on paremmat mahdollisuudet pelastua.

 

Kantasolujen luovutus

Veren kantasoluja voi luovuttaa kahdella eri tavalla: verenkierrosta tai luuytimestä.

Ennen kantasolujen luovutusta luovuttajalle tehdään lääkärintarkastus. Sekä lääkärintarkastus että kantasolujen keräykset tehdään joko Meilahden sairaalassa, Helsingissä, tai Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Veren kantasolut siirretään potilaalle sairaalassa.
Potilaaseen siirretyt terveet kantasolut käynnistävät normaalin verisolujen muodostuksen, jolloin potilas voi parantua.

Keräys verenkierrosta: 

Veren kantasolut saadaan siirtymään luuytimestä verenkiertoon kasvutekijäpistosten avulla. Kasvutekijää on elimistössä normaalistikin pieninä pitoisuuksina. Pistos annetaan 4–5 peräkkäisenä päivänä. Keräys kestää 5–6 tuntia kerrallaan ja se tehdään yhtenä tai kahtena peräkkäisenä päivänä. Veren kantasolut kerätään kyynärtaipeesta ilman nukutusta, eikä sen takia tarvitse jäädä sairaalaan.

Keräys luuytimestä: 

Veren kantasolujen keräys luuytimestä tapahtuu nukutuksessa. Luuydintä imetään neuloilla pienissä erissä noin 300–1200 ml pakaroiden yläpuolelta lantioluun sisältä. Keräys kestää 1–1,5 tuntia. Luovuttaja pääsee kotiin luovutuksen jälkeisenä päivänä.

Lue lisää eri luovutustavoista.

 

Toipuminen ja riskit

Keräys verenkierrosta: Kantasolujen kerääminen verestä ei alenna luovuttajan hemoglobiiniarvoa merkittävästi. Kasvutekijä voi aiheuttaa luuytimen solumäärän lisääntyessä kipuja, joihin tavalliset kipulääkkeet auttavat.

Luovuttaja on sairauslomalla kasvutekijähoidon ja kantasolujen keräyksen ajan, yleensä noin viikon. Keräyksen jälkeen luovuttaja ei tarvitse sairauslomaa. Veripalvelu maksaa sairauslomasta aiheutuvat kulut.

Keräys luuytimestä: Hemoglobiinipitoisuus alenee tilapäisesti, mutta korjautuu ennalleen muutaman viikon kuluessa. Keruualueet saattavat aristaa noin viikon ajan luovutuksen jälkeen. Ihoon tulee neulanpiston jälkiä, joiden aiheuttama kosmeettinen haitta on hyvin pieni ja yleensä väliaikainen. Osa luovuttajista kokee väsymyksen tunnetta luovutuksen jälkeisinä päivinä.

Luovuttaja on sairauslomalla noin viikon luuytimenluovutuksen jälkeen. Veripalvelu maksaa sairauslomasta aiheutuvat kulut.

Luovuttaja on vakuutettu

Kantasolurekisteri huolehtii luovuttajan kattavasta vakuutusturvasta. Kantasolujen luovutuksesta ei makseta palkkiota.

Kaikki luovutuksesta aiheutuvat välittömät kulut, kuten majoitus- ja matkakustannukset sekä ansiomenetykset päätoimesta, korvataan.

Sitoutuminen ja vapaaehtoisuus

Kantasolujen luovutus perustuu vapaaehtoisuuteen ja luovuttaja voi halutessaan erota rekisteristä.

Luovuttajaksi valitulla henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ennen
luovutusta, mutta päätös tulee tehdä ajoissa. Viime hetkellä peruttu luovutus johtaa todennäköisesti potilaan menehtymiseen.

Toivomme jokaisen liittyjän tekevän liittymispäätöksensä itsenäisesti ja huolellisen harkinnan jälkeen.