Tietojen käsittely Veripalvelun biopankissa

Biopankin sisältämiä tietoja ja näytekokoelmaa käsitellään ja säilytetään yksityisyyden suojaa tiukasti kunnioittaen.

Sinisiin kumihansikkaisiin puetut kädet lukevat biopankin näyteputken viivakoodia.

Biopankkitoimintaa säätelee biopankkilaki (688/2012) ja toimintaa valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Toimintaan vaikuttavat myös muut lait, kuten tietosuojalaki (1050/2018). Biopankki luovuttaa aineistoja vain korkeatasoiseksi todettuun tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Näytteet ja tiedot koodataan (pseudonymisoidaan) ennen niiden luovutusta, jotta tutkijat eivät voi yhdistää näytteitä tai tietoa biopankkisuostumuksen antaneeseen henkilöön.

Biopankkisuostumuksen antaneella henkilöllä on oikeus kysyä Veripalvelun biopankista mihin tutkimuksiin näytteitä ja tietoja on luovutettu. Voit tehdä kyselyn täyttämällä Veripalvelun tietopyyntölomakkeen.

Mikäli olet biopankkisuostumuksessasi antanut luvan, biopankki voi ottaa sinuun yhteyttä, jos näytteestäsi selviää terveytesi kannalta merkittävä löydös

Jos haluat tietää, mitä terveydentilaasi koskevaa tietoa näytteestäsi on biopankkitutkimuksessa mahdolllisesti määritetty ja mikä näiden tulosten merkitys on, sinulla on mahdollisuus saada siitä selvitys. Selvityksestä voidaan periä tiedon varmentamis- ja selvityskustannukset kattava maksu. Voit käynnistää selvitysprosessin täyttämällä Veripalvelun tietopyyntölomakkeen. Biopankkitutkimuksen tulokset ovat harvoin hyödynnettävissä suoraan yksilön hyväksi.

Biopankkitutkimukset

Verenluovuttajien biopankin näytteitä käytetään muun muassa tutkimuksiin, joissa kehitetään uusia hoitomuotoja vakaviin sairauksiin.

Tutustu tutkimuksiin

Näin liityt biopankkiin

Voit liittyä Veripalvelun biopankkiin seuraavalla verenluovutuskäynnilläsi.

Liity biopankkiin

Biopankkisuostumuksen peruuttaminen

Voit perua antamasi biopankkisuostumuksen halutessasi milloin tahansa.

Näin peruutat suostumuksen