Biopankkisuostumuksen peruuttaminen

Biopankkisuostumuksen antaminen on vapaaehtoista ja se on voimassa toistaiseksi. Voit kuitenkin halutessasi koska tahansa peruuttaa suostumuksesi.

Peruutus tapahtuu toimittamalla biopankkiin täytetty ja allekirjoitettu suostumuksen peruutuslomake (pdf). Peruutuslomakkeen voi toimittaa postitse tai Veripalvelun toimipisteeseen. Biopankkisuostumuksen peruminen astuu voimaan biopankin vastaanotettua peruutuslomakkeen.

Peruutuksen astuttua voimaan näytteitä ja tietoja ei enää käytetä uusiin tutkimuksiin. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta takautuvasti aineistoon, joka on luovutettu biopankista biopankkitutkimukseen.

Suostumuksen peruminen ei välttämättä tarkoita näytteen tai tiedon hävittämistä biopankista. Esimerkiksi tutkimustulosten oikeellisuuden osoittamiseksi saattaa olla välttämätöntä säilyttää tutkimuksessa käytetyt näytteet ja tiedot.

Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta millään tavoin asemaasi verenluovuttajana.

Tietojen käsittely biopankissa

Biopankin sisältämiä tietoja ja näytekokoelmaa käsitellään ja säilytetään yksityisyyden suojaa tiukasti kunnioittaen.

Lue tietojen käsittelystä
Veripalvelun Biopankki

PL 2, 01731 Vantaa