Haku Menu

Tiedotteet

 

 

Muutoksia HLA-tautiassosiaatiotutkimuksissa106000htmlMukautuvan pätevyysalueen HLA-tautiassosiaatiotutkimusten tutkittavia parametreja on tarkennettu saadun asiakaspalautteen ja tieteellisen näytön perusteella.17.3.2017 8:30:00
Tarkennuksia erikoisverivalmisteiden käyttöön 105960htmlErikoisverivalmisteiden käyttöön on tehty muutoksia ja tarkennuksia, mikäli valmistetta ei käytetä potilaalle, jolle se alun perin on tilattu.16.2.2017 8:00:00
S -Sytomegalovirus, IgG vasta-aineet -tutkimus (KL 4168, SPRV 3602) siirtyy Veripalvelussa tehtäväksi 1.2.2017 alkaen105940htmlAiemmin alihankintana tehty tutkimus tehdään Veripalvelussa samalla menetelmällä ja tutkimuksen tulos raportoidaan positiivisten löydösten osalta kuten ennenkin. Poikkeuksena aiempaan on, että raportoimme myös negatiivisen tuloksen reaktiviteetin. Muutoksella ei ole vaikutuksia sähköisiin tiedonsiirtoyhteyksiin. Akkreditointiprosessi tutkimukselle on meneillään.23.1.2017 12:45:00
Päivityksiä Verivalmisteiden käytön oppaaseen105930htmlVerivalmisteiden käytön oppaan verkkojulkaisua on päivitetty 12/2016. Muutoksista on koottu erillinen päivityshistoria.3.1.2017 12:25:00
Daratumumabin vaikutukset sopivuustutkimuksiin 105920htmlMoodi-lehdessä 6/2016 on julkaistu Päivi Myllysen ja Eeva-Riitta Savolaisen kattava artikkeli uuden multippelin myelooman hoidossa käytettävän lääkkeen, daratumumabin, vaikutuksista verensiirtoa edeltäviin sopivuustutkimuksiin. 3.1.2017 8:50:00
Vuodenvaihteen 2016/2017 juhlapyhien vaikutus verivalmistekuljetuksiin105900htmlJoulun ja vuodenvaihteen juhlapyhät aiheuttavat rajoituksia veri- ja octaplasLG®-valmisteiden postikuljetuksiin sekä trombosyyttien valmistusaikatauluihin. Pyydämme ottamaan rajoitukset huomioon kyseisiä päiviä edeltäviä tilauksia tarkasteltaessa tai tehtäessä.15.12.2016 8:00:00
Muutoksia kantasolujensiirtotutkimuksiin 1.12.2016 alkaen105820htmlVeripalvelu ottaa käyttöön uuden pakettitutkimuksen yksinkertaistamaan haploidenttisten sukulaisluovuttajien tutkimusten tilaamista. Samassa yhteydessä lähetteelle lisätään kohta, jossa kysytään potilaan suostumusta tietojen lähettämiseen myös siirtoyksikköön.3.11.2016 13:00:00
Vuoden 2016 joulunajan neuvolanäytelähetykset 105810htmlToivomme, että ennen joulua otettavat raskaudenaikaiset veriryhmävasta-ainetutkimusnäytteet olisivat Veripalvelussa viimeistään keskiviikkona 21.12.2016. Vasta-aineellisten äitien seurantanäytteet tulee kuitenkin lähettää Veripalveluun normaalisti annettujen seurantaohjeiden mukaisesti.2.11.2016 11:00:00
Pyhäinpäivän ja Itsenäisyyspäivän ajan verivalmistekuljetukset 2016105800htmlMuistutamme verivalmiste- ja octaplasLG®- asiakkaitamme postikuljetuksia koskevista rajoituksista Pyhäinpäivän ja Itsenäisyyspäivän aikaan 2016. Pyydämme ottamaan rajoitukset huomioon kyseisiä päiviä edeltäviä postitilauksia tarkastellessanne tai tehdessänne. 27.10.2016 12:15:00
Ohjeistus koskien octaplasLG-valmisteen sulattamista ja lämmittämistä on päivitetty105720htmlOctaplasLG -valmisteelle on hyväksytty uusi valmisteyhteenveto ja pakkausseloste. Octapharma pyytää huomioimaan päivitetyn ohjeen koskien valmisteen sulattamista ja lämmittämistä.7.9.2016 8:25:00